13.den – odjezd

A je to tu – návrat domů. Opravdu rychle to uteklo.

Někteří již odjíždějí přímo z tábora, ale ta velká část se vrací autobusy zpět do Prahy. Na táboře se loučíme, vyměňujeme si kontakty.

V Praze loučení ještě pokračuje.

Děkujeme dětem za úžasnou atmosféru a také vedoucím. Za autorku deníčku se s vámi loučí Katka, dále hlavní vedoucí Lenka, zástupce Jirka, programák Lukáš, zdravotnice Petra a Lenka, oddílový vedoucí Míša, Lucka, Jana, Eliška, Katka, Petra, Martin, Jolda, Kristýna, Martin, praktikanti Gabča, Kuba a Jolča.

 

Budeme se těšit za rok nebo na jiné akci. Nashledanou

letni_tabor_1-turnus_13-den_ letni_tabor_1-turnus_13-den_02 letni_tabor_1-turnus_13-den_03 letni_tabor_1-turnus_13-den_04


12.den – Vyhodnocení

A je tu poslední celý den na táboře. Děti na dopoledních kroužcích hodnotily činnost, jak se jim kroužek líbil, na sportu se hrál softball, ping-pong, na výtvarce se tvořilo z těstovin, a taneční kroužky již dokončily své sestavy na večerní představení.

Děti si o poledním klidu začaly balit, uklízet tábořiště a okolí. Po svačině následoval slavnostní nástup. Službu vyhrál oddíl č. 7, úklid úplně nejmenší šikovné holčičky, celotáborovou hru za mladší tábor oddíl č.3 a za starší tábor oddíl č.8. Radost nakonec měli úplně všichni, diplom i odměny dostal každý. Na konec nástupu zahrála táborová hymna a vlajka byla ztažena.

Večerní diskotéka byla snad nekonečná. Dívky vystoupily se sestavami zumby i aerobiku. Nakonec bylo i několik přidaných písniček k ukončení.

letni_tabor_1-turnus_12-den_ letni_tabor_1-turnus_12-den_02 letni_tabor_1-turnus_12-den_03 letni_tabor_1-turnus_12-den_04


11.den- Speciální návštěva

Dnešní dopoledne nám zpestřila speciální návštěva. Za svitu sluníčka jsme se po nástupu sešli za kulturní místností, kde na nás již čekali dravci a sovy. Jejich chovatel a cvičitel v jedné osobě nám představoval ptáky jednoho po druhém a bylo se opravdu na co dívat. Program byl pestrý, například puštíka si mohly děti dokonce pohladit a s dalšími ptáky předváděl různá čísla. Létání na ruku, lov orla, let sokola a mnoho jiného. Děti program velice bavil a projevovaly zájem o zapojení se, což bylo možné. Takže si zkusily ptáky chytat na ruku a i se s nimi trochu pomazlit.

Odpoledne se konala poslední etapa celotáborové hry, kde děti pomáhaly Rodymu zachránit celé město, které mělo být spláchnuto. Nechaly se proto spláchnout do záchoda, prolézaly potrubím a přenášely tekutý dusík. To vše na čas, protože toho nebylo nazbyt. Provedení toho všeho vypadalo následovně: Děti se zatočily kolem flašky a ve dvojicích, zády k sobě, musely prolézt opičí dráhu, poté přenášely vodu v ústech do flašky a nakonec pomocí prostěradel dopravovaly míčky, nebo balónky s vodou po vyznačené trase. Byly připraveny i doplňkové úkoly.

Večer měl mladší tábor táborák, kde se také zpívalo a hrálo a starší tábor hrál hry ve svých oddílech.

 

letni_tabor_1-turnus_11-den_04 letni_tabor_1-turnus_11-den_02 letni_tabor_1-turnus_11-den_ letni_tabor_1-turnus_11-den_03


10.den- Miss Kazimírka 2012

Dopolední deštivé počasí nás zahnalo na kroužky do vnitřních prostorů tábora. Sportovci kreslili sporty a také je pantomimicky předváděli. Zálesáci se učili různé způsoby šifrování textu. Výtvarníci tvořili popletený komiks a malovali obrázky prstama.

Po odpoledním programu, kde jsme hráli velmi oblíbenou hru na bizony a také volejbal, se konala Miss Kazimírka 2012. Z každého oddílu se vybrala jedna kandidátka na Miss a jeden kandidát na Missáka, kteří si o poledním klidu přichystali vystoupení na volnou disciplínu.

Slavnostním večerem nás provázel moderátor Mc Okurka a do poroty zasedly slavné osobnosti jak české, tak i světové. Pošťák Ondra ve své červené barvě kladl důraz hlavně na emoce. Zástupkyně půvabných českých blondýnek, Diana Kobzanová, měla občas problém lecčemu porozumět, ale pomohla jí s tím její přítelkyně, světoznámá celebrita, Paris Hilton. Poslední členkou poroty byla Hermiona Grangerová, která k nám přiletěla až z dalekých Bradavic, školy čar a kouzel. Rozhodování nebylo vůbec snadné, jelikož všichni účastníci soutěže byli zajímaví a originální a ve volné disciplíně všichni ukázali, že si zaslouží být právě oni výhercem.

Vyhlášením výsledků a spánkem ale den ještě zdaleka nekončil. V noci jsme děti postupně budili na noční hru. Celé oddíly byly vysílány na trasu v lese, osvětlenou svíčkami, kde narazily na bílou duši, která je varovala před Luciferem. Lucifera následně potkaly a hrály s ním hru v kostky o duši jednoho z vedoucích. Ale peklo je ošidné, a tak děti vždy prohrály a duše propadla peklu. Byla zde ale ještě naděje na vysvobození. Oddíly putovaly dál po trase, až došly do pekla, kde už prohranou nevinnou duši vařili čerti v kotli. Ti se opovážlivců ptali, co mohou za duši nabídnout. Nabízeny byly také body z celotáborové hry, ale rozhodující bylo správné naučení speciálního úkoly, který visel celý den na nástěnce. Ty oddíly, které se úkol naučily, nevinnou duši zachránily a tak ji vysvobodily za spárů pekla.  Ale ty, které se ho nenaučily, ubohou duši nezachránily a vracely se spát bez ní.

letni_tabor_1-turnus_10-den_ letni_tabor_1-turnus_10-den_02 letni_tabor_1-turnus_10-den_03  letni_tabor_1-turnus_10-den_04


9.den- Čtvrtá etapa celotáborové hry

Devátý den začal jako vždy pořádnou ranní rozcvičkou a dopoledne se za svitu sluníčka opět rozběhly kroužky. Kromě míčových her hráli sportovci ping pong, twistra a baseball. Zálesáci se učili poznávat rostlinky a malí připravovali louče. Výtvarníci dnes doslova čarovali s razítky, tvořili s nimi zajímavé obrázky a dokonce razítkovali i na trička.

Po poledním klidu byla pro oddíly připravena scénka, ve které La Žabák ukradl Ritě hlavní napájecí kabel a ta před nim i s Rodym ujížděla na člunu. Přihlíželi jim k tomu i zpívající slimáci. Děti měly za úkol pomoci Ritě získat kabel zpět, ale jelikož byly v temném kanálu, musely děti využít další smysly kromě zraku. Začínali jsme sluchem. Bylo puštěno mnoho rozlišných zvuků a znělek od startování motoru, rozbití skla, přejíždějícího vlaku, zvonku až po dětský pláč, ženský i dětský smích. Děti pilně poslouchaly a zapisovaly si své poznatky. Poté následoval čich a hmat. V táboře i přilehlém lese byly rozmístěny fáborky, které označovaly místa, kde děti čichaly k pytlíčkům s různými aromatickými látkami, nebo naopak ohmatávaly větší pytlíky a hádaly, co je uvnitř.

Po večeři byl pro starší oddíly přichystán táborák. Opékali jsme na ohni marshmallowny, dělali jsme placky z mouky a také je následně opékali. Také se hrálo na kytaru, klarinet i flétnu a zpívalo. Mladší děti měly program ve svých oddílech.

letni_tabor_1-turnus_9-den_  letni_tabor_1-turnus_9-den_02 letni_tabor_1-turnus_9-den_03 letni_tabor_1-turnus_9-den_04


8.den- Diskotéka číslo 2

Na ranním nástupu u stožáru byly vyhlášeny výsledky z táborové olympiády, která se konala pátý táborový den. Z každého oddílu byli vyhlášeni tři nejúspěšnější sportovci, kteří dostali diplomy a další odměny. Zároveň se také děti dozvěděly, že je večer čeká diskotéka. Samozřejmě ale jen ty, jejichž pokoje budou uklizeny alespoň na sedm bodů. Snaha byla vidět u všech, a tak dnes při bodování pokojů ani nebylo žádné prasátko.

Dopoledne na sportovním kroužku děti moc bavilo přetahování a starší děti zkusily INDOboard a softball. Děvčata na zumbě se perně připravovala na večerní vystoupení na diskotéce, i když to bylo do poslední chvíle pro všechny ostatní překvapení.

V odpoledním programu využily všechny oddíly pěkného počasí a mezi volejbalem, nohejbalem, podlejzáním, běháním a plážovým volejbalem se šly postupně koupat. Ve vodě si všichni užili mnoho legrace, už jen proto, že tam dnes mohli být o něco déle.

Po večeři byla jíž slíbená diskotéka, i když s malou změnou. Přesunula se totiž pro tentokrát ven. Větší prostor, vymezený lavičkami, a čerstvý vzduch nakonec ocenili i ti, kterým se zpočátku tato změna příliš nezamlouvala. Zábava byla veselá, vedoucí dnešní večer pojali jako plážovou párty, takže se podle toho i vystrojili. Tanečnice zumby předvedly své vystoupení, které bylo velice povedené. I počasí nám celkem přálo, protože jemné kapky deště začaly padat právě s poslední písní.

dsc_0076  dsc_0039 dsc_0107 dsc_0039-2


7.den- Celodenní výlet

Ráno jsme děti probudili s oznámením, že je čeká celodenní výlet. Setkali jsme se jak s tvářemi rozjasněnými, tak i s mírně zděšenými. Po snídani každý dostal svačinový balíček a vyrazili jsme na cestu.

Z tábora jsme vycházeli postupně v menších skupinách, většinou po dvou oddílech. Naše trasa, dlouhá přibližně sedm kilometrů, směřovala k blízkému hradu Roštejn. Jelikož jsme na cestu měli poměrně dlouho času, tak jsme hráli i hry v lese nebo si trasu mírně protáhli. Někteří si ji sice neprotáhli úmyslně, ale nakonec jsme se všichni v určený čas sešli u hradu a mohli jít na prohlídku. Ta byla zajímavá a naše průvodkyně dokonce vymýšlela pro děti i soutežní otázky.

Po prohlídce hradu následovalo hromadné focení z hradní věže a návštěva malé středověké vesničky vedle hradu, kde byli kejklíři a nevelké tržiště, kde děti dostaly i rozchod. Po něm jsme se vydali na cestu zpátky do tábora. Někteří z nás si trasu opět pozměnili a na večeři všichni v pořádku dorazili.
Po večeři byl v plánu pro mladší oddíly táborák, ale vzhledem k nepříznivému počasí hrály nakonec všechny oddíly hry se svým vedoucím. Podle energie, které děti měly i večer to vypadalo, že žádný celodenní výlet neabsolvovaly.

letni_tabor_1-turnus_7-den_ letni_tabor_1-turnus_7-den_02 letni_tabor_1-turnus_7-den_03  letni_tabor_1-turnus_7-den_04


6.den- Třetí etapa celotáborové hry

Při dopoledních kroužcích nám krásně svítilo sluníčko, a tak se cvičilo, malovalo a tančilo jedna radost. Výtvarníci dnes malovali na kameny a dělali malovánko-vystřihovánko-špejlovánky. Na zumbě a aerobiku zase probíhalo důkladné pilování již naučených sestav a učení se nových. Malí sportovci závodili v dechové výdrži- bublali brčkem do vody a zálesáci připravovali ohniště.

Jelikož počasí vydrželo hezké i odpoledne, tak jsme se šli koupat. Děti si vodu velmi užívaly a jen nerady z ní odcházely zpátky na chatky pokračovat v odpoledním klidu.

Odpočinek byl ale důležitý, protože po nástupu děti čekala třetí etapa celotáborové hry. Ve scénce, s hlavními postavami myšákem Rodym, Ritou a žabákem Ropušákem, se děti dozvěděly, že budou mít za úkol poslat sms zprávu. Nebylo to ale tak snadné, jak se na první pohled zdálo. Nejprve bylo třeba hrát proti jinému oddílu pexeso a najít devět kartiček, na kterých písmenka odpovídala písmenkům na klasické mobilní klávesnici. Dalším úkolem pak bylo zprávu pomocí těchto kartiček předat dvěma pozorovatelům, kteří byli vybráni z oddílu. Pozorovatelé byli od ostatních vzdáleni sto metrů a členové oddílu k nim postupně přibíhali s kartičkami. Počtem výskoků naznačovali pořadí písmenka na kartičce. Pozorovatelé tak jednotlivá písmena zapisovali a skládali z nich sms zprávu. Úkol se všem více, či méně povedl, i když je to stálo nemálo sil.

Po večeři byl již pro starší oddíly připraven táborák. Oheň bez problémů vzplanul, začalo se i zpívat, ale bohužel nás po chvíli vyrušil veliký mrak, který s sebou přinesl vítr a samozřejmě déšť. Oddíly se tedy se svým vedoucím odebraly do vnitřních prostor a hrály hry.

letni_tabor_1-turnus_6-den_ letni_tabor_1-turnus_6-den_02 letni_tabor_1-turnus_6-den_03 letni_tabor_1-turnus_6-den_04

 

 


5.den- Olympijské hry

Ráno nám obloha naznačovala, že nás příjemné počasí spíše nečeká. Bylo zataženo a lehce mrholilo, a tak jsme opět vytáhli bundy a pláštěnky a rozdělili se do kroužků. Zároveň probíhala dopoledne perná příprava na odpolední program. Čekala nás totiž táborová olympiáda.

Na odpoledním nástupu vítali děti vedoucí, nastoupení v řadě, v bílých prostěradlech a s věnci na hlavách. Při písni We are the champions byl zapálen olympijský oheň a děti se podle rozpisu vydaly plnit jednotlivé disciplíny. Byly to: skok v pytli, chození na chůdách, pamatování předmětů, hod míčkem do vyznačeného kruhu poslepu, běh s kufrem, hod vlaštovkou do dálky, výdrž-držení klacku na natažených rukou, skok z místa v holinkách, slalom s nošením ping-pongového míčku a skládání sirek do krabičky jednou rukou.

Večer byla na posilněnou pauza na večeři a po ní ještě některé oddíly pokračovaly v plnění disciplín. Ostatní hráli různé hry ve svých oddílech až do večerky, kdy šli všichni spát.

letni_tabor_1-turnus_5-den_ letni_tabor_1-turnus_5-den_02 letni_tabor_1-turnus_5-den_03 letni_tabor_1-turnus_5-den_04


4.den- Druhá etapa celotáborové hry

Ráno čtvrtého dne opět předvídalo slunečný den. Při dopoledních kroužcích se děti velmi bavily. Ve sportovních kroužcích malé děti běhaly na čas, házely si létajícím talířem a starší si vysvětlovaly pravidla míčových her, následně je hrály a cvičily jógu. Zálesáci se tentokrát učili rozdělávat oheň a vařit na něm čaj a menší se učili poznávat rozmanité rostlinky.Tanečnice zumby dnes kromě pilovaní tanečních sestav i posilovaly, aby měly pevná těla.

O poledním klidu bylo potřeba načerpat energii na odpoledne. Čekala nás totiž druhá etapa celotáborové hry.

Myšák Rody se svou kamarádkou Ritou sebrali zlému Ropušákovi rubín, ale protože zjistili, že je falešný, měly děti za úkol získat pravý. Putovaly po celém areálu tábora, kde byly různé postavy. U nich plnily všemožné úkoly, za které získaly potřebné suroviny, nástroje a jiné pomůcky nutné k tomu, aby jim zlatník nový rubín vyrobil. Hru se nám snažil překazit déšť, ale my jsme se nedali a všechno jsme v pořádku zvládli.

Jelikož byla hra poměrně náročná, tak jsme ji dohrávali i po večeři a poté unaveni padli do svých postelí.

letni_tabor_1-turnus_4-den_  letni_tabor_1-turnus_4-den_02  letni_tabor_1-turnus_4-den_03 letni_tabor_1-turnus_4-den_04


3.den- První táborová diskotéka

Třetí táborový den jsme se probouzeli do zataženého rána. Sluníčko bylo za mraky a tak nás alespoň netrápilo nadměrné teplo. Dopoledne probíhaly kroužky a o zábavu bylo postaráno. Zálesáci se učili rychle postavit stan a sbalit spacáky, tanečnice na zumbě a aerobiku se učili nové sestavy, malí i velcí sportovci si dostatečně vybili svou přebytečnou energii při různých sportovních hrách a na výtvarném kroužku děti tentokrát tvořily z hlíny různé sošky, postavičky zvířátek a mnoho dalšího.

Odpoledne děti hrály nejrůznější hry ve svých oddílech, které pro ně připravili oddíloví vedoucí. Kromě různých sportovních her nechyběly ani deskové hry a hry s balónky, které si děti rázem oblíbily.

Ovšem nejlepší část dne přišla, pro většinu, večer. Po večeři byla pro děti nachystána první táborová diskotéka. Všichni se řádně připravili. Vedoucí v kloboucích vítali děti u vchodu a hned od první písničky se tančilo a jen tančilo. Ti, kteří zrovna tančit nechtěli, mohli sedět na okrajích místnosti na lavičkách nebo před vchodem zodpovídat zajímavé hádanky. Byl zaveden i bloček, kam děti psaly své přání na písničky, které by chtěli zahrát.

V době večerky již všichni leželi ve svých chatkách, příjemně unaveni po zábavném večeru.

letni_tabor_1-turnus_3-den_ letni_tabor_1-turnus_3-den_02 letni_tabor_1-turnus_3-den_03 letni_tabor_1-turnus_3-den_04


2.den- První celotáborové dobrodružství

I druhý táborový den se nás už od rána usmívalo sluníčko. K našim rozjasněným tvářím pomohla i ranní rozcvička, která probudila naše těla a vydatná snídaně, která nám dodala energii na celé dopoledne. Tu jsme potřebovali, hned na nástupu nás totiž čekalo rozřazování do kroužků. Až do oběda jsme tedy cvičili, malovali, tancovali a učili se základním zálesáckým pravidlům. K obědu bylo filé s bramborem a po něm zasloužený polední klid. Díky stálé přízni počasí jsme se i koupali, nebo jen mírně osvěžovali u rybníku.

Odpoledne odstartovalo naše dobrodružství s myšákem Rodym z filmu Spláchnutej. Po krátké scénce mu děti pomáhaly prozkoumávat nové okolí a hledaly potrubí, které měly za úkol nakonec pospojovat. Všechna družstva, ať méně či více úspěšná při hledání, dorazila v pořádku i se zakreslenou mapou okolí tábora. Ta dětem pomůže při dalším dobrodružství a tak si na ní daly záležet a projevily svou kreativitu.

Po večeři, zapečených těstovinách s řepou, následovalo velmi důležité vymýšlení názvů družstev, pokřiků a kreslení vlajek. Nápadů měly děti více než dost a rozhodování nebylo lehké. Po nejednom hlasování se ale nakonec družstva domluvila, vymyslela i pokřik a všichni společně pak ztvárnili svou vlajku, kterou se budou po celý tábor prezentovat.

Před večerkou se začala ohlašovat bouřka, která nás následně zahnala do chatiček. Ale jak rychle přišla, tak také odešla a my mohli poklidně usnout s pomyšlením na další dobrodružství.

letni_tabor_1-turnus_2-den_01 letni_tabor_1-turnus_2-den_02 letni_tabor_1-turnus_2-den_03 letni_tabor_1-turnus_2-den_04


1.den – Příjezd

Dlouho očekávaný tábor, na který jsme se všichni již dlouho těšili, je konečně tady.

V sobotu 30.6. ráno jsme úspěšně se všemi dětmi vyrazili na cestu. Po pár hodinách bezproblémové jízdy nás před branou tábora vítalo jasné sluníčko a pak již následovalo vyložení kufrů, rozdělování do oddílů, ubytování, prozkoumávání tábora a poznávaní nových kamarádů.

Po dobrém obědě a poledním klidu byl zahajovací nástup, kde se děti dozvěděly táborový řád, režim dne, hranice tábora a další nepostradatelné informace. Odpoledne a večer hrály děti v oddílech seznamovací hry a promítal se film Spláchnutej, podle kterého budeme hrát celotáborovou hru.

letni_tabor_1-turnus_1-den_ letni_tabor_1-turnus_1-den_02 letni_tabor_1-turnus_1-den_03 letni_tabor_1-turnus_1-den_04