13.den – Odjezd domů

Tak, a je to tu – návrat domů. Několik dětí odjíždí přímo z tábora, ale do Prahy se vrací dva autobusy.

Děkujeme dětem i vedoucím za krásné táborové zážitky. Za autorku deníčku se s vámi loučí vedoucí Jana, dále hlavní vedoucí Lenka, programák Zdeněk, oddílový vedoucí Jana, Zuzka, Terka, Jana, Kristýna, Pavel, praktikantky Marcela a Lucka, zdravotnice Marie. Za rok se těšíme, nashledanou.


12.den – Vyhodnocení celotáborové hry

Opět je tu krásný slunečný den. Po snídani a nástupu začaly poslední kroužky. Na výtvarce děti měly volbu tvořit či kreslit podle svého zájmu a na konci uspořádaly výstavu nejpovedenějších výtvorů. Holky na zumbě a aerobiku ladily poslední detaily závěrečného vystoupení. A pro sportovce měl jejich vedoucí přichystané překvapení –  Famfrpál. Nechyběl ani Potlouk, ani Zlatonka.

Po obědě jsme si začali balit věci a uklízet tábor. Na nástupu byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry – za malý tábor vyhrál třetí oddíl, z větších vyhrál oddíl šestý. Všichni táborníci dostali diplom a odměny. Za tónů táborové hymny jsme sundali táborovou vlajku. Zaznělo poslední: “ Tábore pozooooor, ahóóóój.“

Večerní program patřil diskotéce, kterou zahájilo vystoupení holek se zumby a aerobiku. Vedoucí předvedli také své vystoupení Thiller. Večer jsme všichni rychle ulehli do postelí a všichni se již těšíme na své blízké.


11.den – Závěrečná etapa

Ráno, do nějž jsme se probudili, bylo krásně slunečné, takže potom, co jsme posnídali lahodný makový loupák, jsme se během dopoledních kroužků zdržovali opět na chladnějších stinných místech. Holky na obou tanečních kroužcích cvičily pilně sestavu na své závěrečné vystoupení a na sportu se hrálo „rugby“ s pozměněnými pravidly.

Po obědě se už schylovalo k vyvrcholení naší celotáborové hry na náměty filmu Lorax. Po tradiční úvodní scénce se děti vydaly v oddíle na místo, kde schraňovaly svůj hrací plán. Ten byl trasou, na níž se postupovalo jako u mnohých klasických stolních her figurkou o počet polí podle toho, jaké číslo padlo na kostce. Na různých místech tábora i mimo něj pak děti plnily různé úkoly, rozdělené na úkoly velké a malé. V rámci velkých úkolů bylo třeba například sestavit postavičku z materiálů, které děti měli k dispozici v lese u stromu s určitým označením, co se pak malých úkolů týče, držel po určitou dobu bobřík mlčení, či bylo nutné propojit celý oddíl provázkem skrz rukávy triček. Hra probíhala nějakou dobu bezproblémově, pak ale přišel velký zvrat. Z čistě slunečného počasí se během nemnoha desítek minut zatáhlo a prostředí v táboře se tak velice ztemnilo. Začal vát silný vítr a schylovalo se k bouřce. Všechny oddíly tedy rychle běžely dovnitř schovat se. Během chvíle nastala rozsáhlá průtrž mračen. Všichni jsme ji ale přečkali v bezpečí a po jejím konci se mohli vydat rovnou na večeři.

Celkově se ochladilo, ale večer už zůstal bez deště, takže nic nebránilo tomu, aby oddílový program probíhal kromě vnitřních prostor i venku. Hráli se různé hry, například nejmladší oddíl, uchýlený do jídelny, hrál tzv. židličkovanou, při níž si děti užily mnoho zábavy. Tak utekl večer velice rychle a po svačině nás čekala už předposlední táborová noc.

letni_tabor_3-turnus_11-den_ letni_tabor_3-turnus_11-den_02 letni_tabor_3-turnus_11-den_03


11.den – Bouřka

Bouřka se ani nám odpoledne nevyhnula. Vše je ale v pořádku. Bouřka se rychle přehnala přes naše tábořiště a nic se nestalo. S dětmi jsme měli náhradní program v jídelně.


10.den – Hodina pravdy

Ráno jsme se probudili do dalšího tropicky horkého dne, takže neustálé střežení čepice na hlavě a lahve s pitím v ruce bylo během celého dne samozřejmostí. Zároveň kroužky i odpolední oddílový program probíhaly v lese, kde například spojené starší oddíly hrály v lese tzv. šipkovanou, tedy hru, při níž je v lese křídami vyznačená zapeklitá trasa, na níž děti plní mnohé úkoly.

Večerní program byl pro tento den naprosto výjimečný. Konala se totiž dlouho připravovaná Hodina pravdy. Jde o obdobu televizní soutěže, kde dostává rodina úkol, na nějž se týden připravuje. U nás si zástupci oddílů hned zpočátku tábora vylosovali úkol a měli následně také zhruba týden na jeho přípravu. A právě v sobotu večer se mělo ukázat, které oddíly se na plnění oddíl jak připravili. Úkoly byly následující: první oddíl měl stavět pyramidu z karet, druhý se potýkal také se stavbou, ale tentokráte věže z kostek, ve třetím oddíle se měly děti naučit speciální sestavu se švihadlem, čtvrtý oddíl psaní zrcadlově, děti z pátého oddílu se učily vyznávat lásku v cizích jazycích a konečně členové nejstaršího oddílu skládali čínský hlavolam tangram. Celým večerem provázel úžasně zářivý a rozkošný „Dan Nekonečný“ spolu se svou sličnou asistentkou Paulou. Všechny oddíly projevily úžasnou snahu a spolupráci nad zadanými úkoly a i když ne všem se podařilo uspět, tak si všichni bezesporu zaslouží ohromnou pochvalu!

Po vyhodnocení Hodiny pravdy už následovala večerka, nicméně to pro dnešní den stále nebylo vše! Během této teplé letní noci se konala stezka odvahy, které se účastnily pouze děti starších oddílů a pouze dobrovolně. V lese tak děti na trase označené svíčkami potkaly několik strašidel, všichni účastnici se ale do tábora vrátili v pořádku.

letni_tabor_3-turnus_10-den_01 letni_tabor_3-turnus_10-den_02 letni_tabor_3-turnus_10-den_03


8.den – Speciální návštěva

Tyto prázdniny jsou opravdu krásné, sluníčko nám opět svítí. Dnes jsme se na dopoledním nástupu dozvěděli, že k nám přijede speciální návštěva.

Dopoledne ještě sportovci hráli softbal, který se naučili předchozí den. Zálesáci připravovali táborák pro další možný oheň a také se učili další typy ohňů. Nyní postavili hranici.

Odpoledne již přijela očekávaná návštěva a to pracovníci z Ekokomu s programem“ Tonda obal na cestách“. I když děti ze začátku z tématu třídění a recyklace nebyly nadšení, hned po úvodu je teorie a hlavně soutěže nadchly. Děti si vyzkoušely jízdu s popelnicí kolem kuželů, jak správně třídit odpad do barevných, hledaly indícii v krabici plné plastových odpadků a také odpovídaly na otázky o mýtech v třídění. Na závěrečné přednášce byly opravdu všichni potichu a se zájmem poslouchaly, jak se třídí a co se z recyklovaných věcí dá ještě vyrobit.

Večer již byla pro všechny přichystána táborová diskotéka. Byl to náročný, ale zajímavý den.

letni_tabor_3-turnus_8-den_ letni_tabor_3-turnus_8-den_02 letni_tabor_3-turnus_8-den_03


7.den – Lorax

Dnes jsme již opět vstávali do slunečného rána. Nejdříve jsme protáhli svá těla, vyčistili zuby a mohli jít na snídani. Na nástupu jsme se dozvěděli, co nás čeká a také jak jsme se umístili ve 3.etapové hře.
Dopoledne jsme věnovali kroužkům. Na zumbě a aerobiku se učili nové kroky, zálesáci měli lesní desetiboj a sport se učil základy softbalu.
Po poledním klidu a svačině jsme se nemohli dočkat na další scénku, která nás uvedla do 4.etapové hry. Konečně se nám ukázal i Lorax, krásný oranžový tvor. Sbíráním lístečků jsme pokáceli stromy. Ty jsme pak museli dopravit pomocí pásového dopravníku, který jsme utvořil z vlastních těl. Nakonec jsme stromy museli dostat přes vodu pomocí dvou lan.
Večer si menší zazpívali u táboráku Tři čuníky, Dělání, Není smutno,…. a také si opekli buřty. Starší tábor hrál Živé člověče nezlob se a během hry plnili mnoho úkolů.

letni_tabor_3-turnus_7-den_ letni_tabor_3-turnus_7-den_02 letni_tabor_3-turnus_7-den_03


2.den – První etapová hra Všechnoves

 

Ráno jsme se vzbudili opět do slunečného rána a vyběhli na první rozcvičku. Na snídani byl pro nás přichystán „švédský stůl“, kdy si každý mohl vybrat dle svých chutí. Ať to již byl jogurt, houska s máslem, džemem, medem nebo sýrem. Z výběru nechyběla ani zelenina.

Jelikož sluníčko již dopoledne pořádně svítilo na dopoledních kroužcích jsme se hlavně schovali do lesa nebo stínu. Zálesáci procházeli okolní lesy, kreslili mapu a učili se jak se chovat v přírodě. Sportovci probírali pravidla fair-play, hráli míčové hry, aerobik a zumba zkoušely první kroky.

K obědu jsme měli knedlo, zelo, vepřo. Po poledním klidu následovala první scénka a celotáborová hra. Na cestě k babičce jsme se museli vypořádat se třemi různými úkoly, aby nám řekla, jak získáme semínko. Nejdřív jsme měli udržet ve vzduchu vzducholoď, poznat podle indícií stát nebo pohádku a nakonec najít babiččiny ztracené zuby.

Večer probíhal v rámci oddílů, tvořili jsme oddílové vlajky, názvy družstev a pokřiky. Když jsme měli vše hotovo, šli jsme na druhou večeři a shlédli večerníček Krtečka.

letni_tabor_3-turnus_2-den_ letni_tabor_3-turnus_2-den_03 letni_tabor_3-turnus_2-den_02_0

 


DVD z tábora

I letos bude možnost si objednat DVD z tábora. Jelikož jsme toho natočili opravu hodně, bude nám to chvíli trvat. Budeme se ale snažit, aby DVD bylo hotové co nejdříve. Až bude dokončené zašleme Vám informační email pro objednávky.

Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin.

 


13.den – Odjezd z letního tábora

Ráno již vstáváme bez rozcvičky. Zavřeme kufry a je poslední snídaně. Škoda. Nějak rychle to uteklo. Bude se nám moc stýskat. Děti vytvořily úžasnou atmosféru a vedoucím musíme poděkovat. Zároveň se již těšíme na příští rok, kdy se k nám připojí polovina dětí z nejstaršího oddílu jako praktikanti. Většina s námi jezdí opravdu dlouho.

Loučení bylo těžké. Loučí se s Vámi hlavní vedoucí Lenka, zástupce Jirka, programák Lukáš, autorka deníčku a pomocná vedoucí Katka, zdravotnice Lenka a Petra, vedoucí Lucka, Jana, Petra, Gábina, Katka, Týna, Jolda, Lukáš, Maruška a praktikanti Jolča, Tomáš. Za rok opět naviděnou.


13.den – Návrat domů

Tak, a je to tu – návrat domů. Někteří již odjíždějí přímo z tábora, ale ta velká část se vrací autobusy zpět do Prahy. Na táboře se loučíme, vyměňujeme si kontakty. V Praze již čekala většina rodičů a tak se děti opravdu rychle rozutekly.

Děkujeme dětem za úžasnou atmosféru a také vedoucím. Za autorku deníčku se s vámi loučí praktikantka Ema, dále hlavní vedoucí Lenka, zástupce Jirka, programák Lukáš, zdravotnice Zdeňka a Lenka , oddílový vedoucí Gábina, Šárka, Lenka, Kája, Klára, Lukáš, Šárka, Jirka, Pavel, praktikant Patrik. Za rok se těšíme, nashledanou.

letni_tabor_2-turnus_13-den_  letni_tabor_2-turnus_13-den_02 letni_tabor_2-turnus_13-den_03

 


12.den – Poslední táborový den

Den jsme zahájili rozcvičkou. Po snídani a nástupu začaly poslední kroužky. Na výtvarce děti dokreslily portréty a uspořádaly výstavu nejpovedenějších výtvorů. Holky na zumbě ladily poslední detaily závěrečného vystoupení. Zálesáci připravili ohniště a rozdělali oheň, mladší si uvařili čaj z lesních plodů, nejstarší zdolávali závěrečnou stopovačku, při které využili vědomosti získané během tábora, jako je práce z buzolou, šifrování apod. Sportovci hráli rugby se šátky a sportovní hry.

Po obědě jsme si začali balit věci a uklízet tábor. Na nástupu jsme se dozvěděli výsledky celotáborové hry – za malý tábor vyhrál druhý oddíl, z větších vyhrál oddíl 8. Všichni táborníci dostali diplom a odměny. Za tónů táborové hymny jsme sundali táborovou vlajku. Před večeří zbyl ještě nějaký čas, proto si každý oddíl zahrál svou nejoblíbenější hru.

Večerní program patřil diskotéce, kterou zahájilo vystoupení holek se zumby. Vedoucí předvedli také své vystoupení. Jelikož se jednalo o závěrečnou rozlučkovou diskotéku byla o něco prodloužena.

letni_tabor_2-turnus_12-den_  letni_tabor_2-turnus_12-den_02  letni_tabor_2-turnus_12-den_03


1.den – Příjezd

Vítáme Vás v táborovém deníčku 3.turnusu. Budeme se snažit každým dnem vkládat příspěvky z předešlého dne. Vzhledem ke zhoršenému signálu máme jen omezené možnosti. Děkujeme za trpělivost.

Ve čtvrtek dopoledne dorazily autobusy s dětmi v pořádku do tábořiště. Po vyložení kufrů se děti rozdělily do oddílů a byly ubytovány. Prvním jídlem k obědu byl vepřový guláš s kolínky.

Během poledního klidu si děti vybalovaly a povlékaly postele. Na zahajovacím nástupu byl řečen táborový řád, režim dne i hranice tábora. Odpoledne se děti seznamovaly v rámci oddílu a shlédly i film Lorax, podle kterého se bude hrát celotáborová hra.

Zatím nám tu krásně svítí sluníčko.

 letni_tabor_3-turnus_1-den_  letni_tabor_3-turnus_1-den_02  letni_tabor_3-turnus_1-den_03


1.den – Příjezd

Vítáme Vás v táborovém deníčku 2.turnusu. Budeme se snažit každým dnem vkládat příspěvky z předešlého dne. Vzhledem ke zhoršenému signálu máme jen omezené možnosti. Děkujeme za trpělivost.

V sobotu v poledne dorazily autobusy s dětmi v pořádku do tábořiště. Letos nás tu přivítalo sluníčko. Po vyložení kufrů se děti rozdělily do oddílů a byly ubytovány.

Během poledního klidu si děti vybalovaly a povlékly postele. Na zahajovacím nástupu byl řečen táborový řád, režim dne i hranice tábora. Odpoledne se děti seznamovaly v rámci oddílu a shlédly i film Lorax, podle kterého se bude hrát celotáborová hra.

letni_tabor_1_den letni_tabor_1_den_0 letni_tabor_1_den_03


1.den

Vážení rodiče a kamarádi, děti dorazily v pořádku do tábora. V pátek se můžete těšit na první celo-táborovou zprávu.