13.den – Odjezd domů

Tak, a je to tu – návrat domů. Několik dětí odjíždí přímo z tábora, ale do Prahy se vrací dva autobusy.

Děkujeme dětem i vedoucím za krásné táborové zážitky. Za autorku deníčku se s vámi loučí vedoucí Jana, dále hlavní vedoucí Lenka, programák Zdeněk, oddílový vedoucí Jana, Zuzka, Terka, Jana, Kristýna, Pavel, praktikantky Marcela a Lucka, zdravotnice Marie. Za rok se těšíme, nashledanou.


12.den – Vyhodnocení celotáborové hry

Opět je tu krásný slunečný den. Po snídani a nástupu začaly poslední kroužky. Na výtvarce děti měly volbu tvořit či kreslit podle svého zájmu a na konci uspořádaly výstavu nejpovedenějších výtvorů. Holky na zumbě a aerobiku ladily poslední detaily závěrečného vystoupení. A pro sportovce měl jejich vedoucí přichystané překvapení –  Famfrpál. Nechyběl ani Potlouk, ani Zlatonka.

Po obědě jsme si začali balit věci a uklízet tábor. Na nástupu byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry – za malý tábor vyhrál třetí oddíl, z větších vyhrál oddíl šestý. Všichni táborníci dostali diplom a odměny. Za tónů táborové hymny jsme sundali táborovou vlajku. Zaznělo poslední: “ Tábore pozooooor, ahóóóój.“

Večerní program patřil diskotéce, kterou zahájilo vystoupení holek se zumby a aerobiku. Vedoucí předvedli také své vystoupení Thiller. Večer jsme všichni rychle ulehli do postelí a všichni se již těšíme na své blízké.


11.den – Závěrečná etapa

Ráno, do nějž jsme se probudili, bylo krásně slunečné, takže potom, co jsme posnídali lahodný makový loupák, jsme se během dopoledních kroužků zdržovali opět na chladnějších stinných místech. Holky na obou tanečních kroužcích cvičily pilně sestavu na své závěrečné vystoupení a na sportu se hrálo „rugby“ s pozměněnými pravidly.

Po obědě se už schylovalo k vyvrcholení naší celotáborové hry na náměty filmu Lorax. Po tradiční úvodní scénce se děti vydaly v oddíle na místo, kde schraňovaly svůj hrací plán. Ten byl trasou, na níž se postupovalo jako u mnohých klasických stolních her figurkou o počet polí podle toho, jaké číslo padlo na kostce. Na různých místech tábora i mimo něj pak děti plnily různé úkoly, rozdělené na úkoly velké a malé. V rámci velkých úkolů bylo třeba například sestavit postavičku z materiálů, které děti měli k dispozici v lese u stromu s určitým označením, co se pak malých úkolů týče, držel po určitou dobu bobřík mlčení, či bylo nutné propojit celý oddíl provázkem skrz rukávy triček. Hra probíhala nějakou dobu bezproblémově, pak ale přišel velký zvrat. Z čistě slunečného počasí se během nemnoha desítek minut zatáhlo a prostředí v táboře se tak velice ztemnilo. Začal vát silný vítr a schylovalo se k bouřce. Všechny oddíly tedy rychle běžely dovnitř schovat se. Během chvíle nastala rozsáhlá průtrž mračen. Všichni jsme ji ale přečkali v bezpečí a po jejím konci se mohli vydat rovnou na večeři.

Celkově se ochladilo, ale večer už zůstal bez deště, takže nic nebránilo tomu, aby oddílový program probíhal kromě vnitřních prostor i venku. Hráli se různé hry, například nejmladší oddíl, uchýlený do jídelny, hrál tzv. židličkovanou, při níž si děti užily mnoho zábavy. Tak utekl večer velice rychle a po svačině nás čekala už předposlední táborová noc.

letni_tabor_3-turnus_11-den_ letni_tabor_3-turnus_11-den_02 letni_tabor_3-turnus_11-den_03


11.den – Bouřka

Bouřka se ani nám odpoledne nevyhnula. Vše je ale v pořádku. Bouřka se rychle přehnala přes naše tábořiště a nic se nestalo. S dětmi jsme měli náhradní program v jídelně.


10.den – Hodina pravdy

Ráno jsme se probudili do dalšího tropicky horkého dne, takže neustálé střežení čepice na hlavě a lahve s pitím v ruce bylo během celého dne samozřejmostí. Zároveň kroužky i odpolední oddílový program probíhaly v lese, kde například spojené starší oddíly hrály v lese tzv. šipkovanou, tedy hru, při níž je v lese křídami vyznačená zapeklitá trasa, na níž děti plní mnohé úkoly.

Večerní program byl pro tento den naprosto výjimečný. Konala se totiž dlouho připravovaná Hodina pravdy. Jde o obdobu televizní soutěže, kde dostává rodina úkol, na nějž se týden připravuje. U nás si zástupci oddílů hned zpočátku tábora vylosovali úkol a měli následně také zhruba týden na jeho přípravu. A právě v sobotu večer se mělo ukázat, které oddíly se na plnění oddíl jak připravili. Úkoly byly následující: první oddíl měl stavět pyramidu z karet, druhý se potýkal také se stavbou, ale tentokráte věže z kostek, ve třetím oddíle se měly děti naučit speciální sestavu se švihadlem, čtvrtý oddíl psaní zrcadlově, děti z pátého oddílu se učily vyznávat lásku v cizích jazycích a konečně členové nejstaršího oddílu skládali čínský hlavolam tangram. Celým večerem provázel úžasně zářivý a rozkošný „Dan Nekonečný“ spolu se svou sličnou asistentkou Paulou. Všechny oddíly projevily úžasnou snahu a spolupráci nad zadanými úkoly a i když ne všem se podařilo uspět, tak si všichni bezesporu zaslouží ohromnou pochvalu!

Po vyhodnocení Hodiny pravdy už následovala večerka, nicméně to pro dnešní den stále nebylo vše! Během této teplé letní noci se konala stezka odvahy, které se účastnily pouze děti starších oddílů a pouze dobrovolně. V lese tak děti na trase označené svíčkami potkaly několik strašidel, všichni účastnici se ale do tábora vrátili v pořádku.

letni_tabor_3-turnus_10-den_01 letni_tabor_3-turnus_10-den_02 letni_tabor_3-turnus_10-den_03


9. den – Celodenní výlet: Blatná

Další slunečný den, který ale začal i pokračoval velice netradičně. Šlo totiž o den, na nějž připadl celodenní výlet do nedalekého městačka Blatné, kde je toho k vidění opravdu mnoho. Některé oddíly tak neměly ani ranní rozcvičku a rovnou se připravovaly na odchod hned po snídani. Čekala několika kilometrová cesta nejprve lesem a pak příjemně stinnou lipovou alejí po silnici až přímo do města. Na cestu jsme v kuchyni dostali svačinu. Vzhledem k počasí se i cestou pečlivě dodržoval pitný režim a nikdo z nás se neobešel bez pokrývky hlavy.

A co že nás v Blatné čekalo? Je tomu zhruba měsíc, kdy byla zprovozněna tamní zcela nově zbudovaná plovárna. Vzhledem k horkému letnímu počasí byl tedy první cíl naší cesty jasný. Na blatenském koupališti se však nenachází zdaleka jen bazén! Děti si tam mohly užít zábavy na dřevěném hřišti s mnoha prolézačkami i malou lanovou dráhou. Ale tím hlavním lákadlem byly přeci jen bazény. Ti nejmenší se mohli zchladit v prostorných brouzdalištích doplněných vodními tryskajícími atrakcemi, větší se pak vyřádili v hlubším bazénu s několika skluzavkami. Vedle dvouhodinového pobytu u bazénů jsme se v Blatné vydali ještě na procházku městem, doplněnou pracovním listem s otázkami týkajícími se blatenské historie i místních zajímavostí. Úkolem pro děti tak bylo zjistit, jak vznikl název města, jaký císař tehdejší vesnici povýšil na město, kolik stojí dvě hodiny parkování na náměstí, či jakou barvu má budova radnice. Některé oddíly si pak zpáteční cestu ještě zpestřili procházkou po zámeckém parku, kde jsou k vidění volně se pohybující daňci a pávi. A potom už nás pomalu čekal návrat a následná večeře v táboře.

Po celodenní túře následoval večerní oddílový program pro mladší tábor a táborák pro tábor starší. Mladší děti tak byly zaměstnáni různorodými aktivitami se svými vedoucími a starší si nad táborovým ohněm opekly buřty, chléb a zapěly k tomu u táboráku zpívané písně. Pak už jen večerní hygiena a šup do hajan!

letni_tabor_3-turnus_9-den_01 letni_tabor_3-turnus_9-den_02 letni_tabor_3-turnus_9-den_03


8.den – Speciální návštěva

Tyto prázdniny jsou opravdu krásné, sluníčko nám opět svítí. Dnes jsme se na dopoledním nástupu dozvěděli, že k nám přijede speciální návštěva.

Dopoledne ještě sportovci hráli softbal, který se naučili předchozí den. Zálesáci připravovali táborák pro další možný oheň a také se učili další typy ohňů. Nyní postavili hranici.

Odpoledne již přijela očekávaná návštěva a to pracovníci z Ekokomu s programem“ Tonda obal na cestách“. I když děti ze začátku z tématu třídění a recyklace nebyly nadšení, hned po úvodu je teorie a hlavně soutěže nadchly. Děti si vyzkoušely jízdu s popelnicí kolem kuželů, jak správně třídit odpad do barevných, hledaly indícii v krabici plné plastových odpadků a také odpovídaly na otázky o mýtech v třídění. Na závěrečné přednášce byly opravdu všichni potichu a se zájmem poslouchaly, jak se třídí a co se z recyklovaných věcí dá ještě vyrobit.

Večer již byla pro všechny přichystána táborová diskotéka. Byl to náročný, ale zajímavý den.

letni_tabor_3-turnus_8-den_ letni_tabor_3-turnus_8-den_02 letni_tabor_3-turnus_8-den_03


7.den – Lorax

Dnes jsme již opět vstávali do slunečného rána. Nejdříve jsme protáhli svá těla, vyčistili zuby a mohli jít na snídani. Na nástupu jsme se dozvěděli, co nás čeká a také jak jsme se umístili ve 3.etapové hře.
Dopoledne jsme věnovali kroužkům. Na zumbě a aerobiku se učili nové kroky, zálesáci měli lesní desetiboj a sport se učil základy softbalu.
Po poledním klidu a svačině jsme se nemohli dočkat na další scénku, která nás uvedla do 4.etapové hry. Konečně se nám ukázal i Lorax, krásný oranžový tvor. Sbíráním lístečků jsme pokáceli stromy. Ty jsme pak museli dopravit pomocí pásového dopravníku, který jsme utvořil z vlastních těl. Nakonec jsme stromy museli dostat přes vodu pomocí dvou lan.
Večer si menší zazpívali u táboráku Tři čuníky, Dělání, Není smutno,…. a také si opekli buřty. Starší tábor hrál Živé člověče nezlob se a během hry plnili mnoho úkolů.

letni_tabor_3-turnus_7-den_ letni_tabor_3-turnus_7-den_02 letni_tabor_3-turnus_7-den_03


6. den – 3.etapa: Všechnověc

Počasí se oproti předešlému dni příliš nezměnilo – žádné velké deště, občasné sluníčko, ale také chladný větřík. Během dopoledních kroužků zaujali hlavně zálesáci, kteří vařili čaj z listů a plodů maliníku, který se jim velice povedl. Výtvarka pokročila v práci na svých šitých medvídcích, kteří se tak mohou stát novými plyšáčky.

Po obědě a troše odpočinku během poledního klidu už se blížil odpolední program, v tomto případě již třetí etapa celotáborové hry. V krátké úvodní scénce se děti dozvěděly, že jejich úkolem bude vyrobit všechnověc a „rozjet obchod“ s ní. Tak jsme si vyzkoušeli plést náramky přátelství z bavlnek a následně měli za úkol upoutat porotu dvouminutovou scénkou – reklamou na naši všechnověc, tedy nějaký universální předmět, který může mít spoustu využití. Například obyčejný šátek si lze představit jako deku, triko, plášť, čepici, vodítko na pejska, pásek či houpačku. J

Večeře nás všechny moc potěšila, protože k ní byly oblíbené šišky s mákem. Po nich následoval oddílový program naplněný mnoha hrami v tábořišti i sousedním lese. Pak už jsme se vydali ke zhlédnutí večerníčku, konkrétně na jeden z dílů Krtečka, které bylo doplněno lehkou svačinkou. A šup do hajan!

letni_tabor_3-turnus_6-den_03_0 letni_tabor_3-turnus_6-den_02 letni_tabor_3-turnus_6-den_


5.den – Živnosti

I u nás nastala výrazná změna počasí, která pro všechny byla příjemná. Namísto extrémně vysokých teplot se ochladilo na pohodové, až chladné, letní stupně. I vzduch se pročistil, takže cvičení během ranní rozcvičky, pravidelný dopolední nástup i následné kroužky nemusely být tak nutně směřovány do stinných míst – chladnější počasí se rozlehlo po celém táboře.

V rámci svých kroužků se děti setkaly s mnohými zajímavými aktivitami. Tak například jedna skupina zálesáků měla za úkol připravit ohniště na táborák, sportovci zase hráli na hřišti míčové hry a nakonec si také zkusili činnosti s tzv. padákem, tedy plachtou, v níž je třeba týmově udržet míče různých velikostí, a konečně malé tanečnice na aerobicu a zumbě cvičily mnohé sestavičky v choreografii svých vedoucích.

Po dobrém obídku, poledním klidu a nedlouhém dešti – velké bouřky, které zasáhly jiné, i odsud nedaleké, oblasti republiky se nám naštěstí vyhnuly! – nás všechny čekala hra, v jejímž rámci si skupinky dětí mohly vyzkoušet, jaké to asi je provozovat nějakou živnost. Zároveň pak každý jako jednotlivec obcházel stánky spolutáborníků a využívat poskytovaných služeb. Děti si tak mohli zajít do kadeřnictví, kde byly učesány přesně podle vlastních představ, do „tetovací salonu“ pro nějaké to zkrášlení na kůži, mohly navštívit knihovnu, či si zaplatit úklid u technických služeb. A čím že se platilo? No přeci Mc penězi, kterých mělo každé dítě k dispozici určitou sumu a bylo jeho úkolem k této částce ještě vydělat co nejvíce peněz provozováním své vlastní živnosti.

Večerním programem byl opět ten oddílový, který se z důvodu občasných přeháněk přesunul do interiérů tábora. Děti v oddílech tak spolupracovaly v rámci her, z nichž za všechny lze zmínit třeba oblíbené Hututu. No a pak už jen „druhá večeře“, večerníček a hurá do peřin!

letni_tabor_3-turnus_5-den_ letni_tabor_3-turnus_5-den_02 letni_tabor_3-turnus_5-den_03


4.den – 2.etapová hra: Strážce lesa

Již první nádechy po ranním probuzení naznačovaly každému z nás, že den bude ještě více parný než ten předešlý. A právě z tohoto důvodu byly všechny aktivity počasí uzpůsobeny a valná většina z nich se tak odehrávala na stinných místech, popřípadě přímo v lese, kde bylo možné nalézt krapet příjemnější klima než na otevřeném slunci uprostřed tábořiště. Zároveň s tím jsme se řídili pravidlem: Bez lahve s pitím ani ránu! Máme nepřetržitou možnost doplňování pití z velkých várnic se šťávou v jídelně, či přímo z vodovodu chutnou pitnou vodu, která osvěží i dodá tělu naprosto nezbytné tekutiny v horkých dnech, jakými ty současné bezpochyby jsou.

Po snídani a ranním nástupu, kde si děti zopakovali pokřiky svých oddílů, následovaly dopolední kroužky, v rámci nichž se kromě zálesáků přesunuli do lesa třeba i malí výtvarníci a tanečnice a sportovci. Po obědě, během poledního klidu nalezli mnozí zchlazení pod vodou z hadice a proběhl tak zdravý vodní jásot. Všichni jsme ale už byli zvědaví, co nám uchystá 2. etapa celotáborové hry na náměty filmu Lorax, tentokrát s názvem Strážce lesa.

Odpolední program byl jako obvykle před další etapou zahájen krátkou scénkou, v níž se děti dozvěděly, jak došlo k vykácení všech živých stromů a jakou roli má v celém příběhu samotná bájná postava strážící stromy, tedy i celý les – Lorax. Během následné hry bylo vrcholným úkolem „vyvolat“ právě tohoto strážce lesa. Ještě předtím si ale děti vyzkoušeli plnění rozličných úkolů, jako odpovídání na mnohé otázky týkající se filmu i chodu tábora, či tichou poštu v kresleném provedení, až po rozpůlení větve, jež symbolizovala padlý strom a mohlo tak dojít právě k vyvolání Strážce.

Ani během večera teplota vzduchu příliš neklesala, a tak i oddílový program probíhal opět v lese. I přesto si děti užily mnoho zábavy při hrách ve společnosti svých vedoucích. Tak už se pomalu nachýlil i večer a po shlédnutí večerníčku dospěl až k večerce a následnému spánku. Dobrou noc! 🙂

letni_tabor_3-turnus_4-den_01 letni_tabor_3-turnus_4-den_03 letni_tabor_3-turnus_4-den_02


3. den – První táborová diskotéka

Již probuzení do teplého slunečného rána s oblohou bez jediného mráčku nasvědčovalo tomu, že v tento den nás nemine tropické počasí. Po snídani a ranním nástupu, na němž byly děti seznámeny s programem dne, se již odebraly na druhou hodinu svých dopoledních kroužků. Během těch samozřejmě bylo nutné prodlévat na stinných místech a tak například skupina malých výtvarníků vyráběla v altánku s pomoci jehly a niti krásné výrobky z látek.

Teplota stále stoupala, nicméně pro nás byl osvěžující už jen příslib odpoledního koupání, na nějž jsme se vypravili po poledním klidu. Pozvolnou procházkou se děti dostaly až k nedalekému rybníku, kde už na všechny čekalo kýžené zchlazení a s ním příjemné osvěžení. Odpoledne tak uplynulo velice rychle a večerní program – první táborová diskotéka – tak byl stále více na dosah.

Jen co nastala sedmá hodina večerní, přesunuly se všechny oddíly do jídelny, která se už mezitím přeměnila v taneční parket se vším, bez čeho se žádná správná diskotéka nemůže obejít: barevnými světly, UV lampami, neony. Jen co spustily první takty písní, parket se velice rychle zaplnil a děti si užily večer plný tance a zábavy a to za doprovodu písní střídavě pohádkových i ryze diskotékových.

Už se pomalu smrákalo a blížila večerka. Vzduch byl vlahý a během přicházejícího ochlazení se děti přesunuly do svých postýlek.

letni_tabor_3turnus_3-den_02 letni_tabor_3turnus_3-den_01 dsc_0254


2.den – První etapová hra Všechnoves

 

Ráno jsme se vzbudili opět do slunečného rána a vyběhli na první rozcvičku. Na snídani byl pro nás přichystán „švédský stůl“, kdy si každý mohl vybrat dle svých chutí. Ať to již byl jogurt, houska s máslem, džemem, medem nebo sýrem. Z výběru nechyběla ani zelenina.

Jelikož sluníčko již dopoledne pořádně svítilo na dopoledních kroužcích jsme se hlavně schovali do lesa nebo stínu. Zálesáci procházeli okolní lesy, kreslili mapu a učili se jak se chovat v přírodě. Sportovci probírali pravidla fair-play, hráli míčové hry, aerobik a zumba zkoušely první kroky.

K obědu jsme měli knedlo, zelo, vepřo. Po poledním klidu následovala první scénka a celotáborová hra. Na cestě k babičce jsme se museli vypořádat se třemi různými úkoly, aby nám řekla, jak získáme semínko. Nejdřív jsme měli udržet ve vzduchu vzducholoď, poznat podle indícií stát nebo pohádku a nakonec najít babiččiny ztracené zuby.

Večer probíhal v rámci oddílů, tvořili jsme oddílové vlajky, názvy družstev a pokřiky. Když jsme měli vše hotovo, šli jsme na druhou večeři a shlédli večerníček Krtečka.

letni_tabor_3-turnus_2-den_ letni_tabor_3-turnus_2-den_03 letni_tabor_3-turnus_2-den_02_0

 


DVD z tábora

I letos bude možnost si objednat DVD z tábora. Jelikož jsme toho natočili opravu hodně, bude nám to chvíli trvat. Budeme se ale snažit, aby DVD bylo hotové co nejdříve. Až bude dokončené zašleme Vám informační email pro objednávky.

Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin.

 


13.den – Odjezd z letního tábora

Ráno již vstáváme bez rozcvičky. Zavřeme kufry a je poslední snídaně. Škoda. Nějak rychle to uteklo. Bude se nám moc stýskat. Děti vytvořily úžasnou atmosféru a vedoucím musíme poděkovat. Zároveň se již těšíme na příští rok, kdy se k nám připojí polovina dětí z nejstaršího oddílu jako praktikanti. Většina s námi jezdí opravdu dlouho.

Loučení bylo těžké. Loučí se s Vámi hlavní vedoucí Lenka, zástupce Jirka, programák Lukáš, autorka deníčku a pomocná vedoucí Katka, zdravotnice Lenka a Petra, vedoucí Lucka, Jana, Petra, Gábina, Katka, Týna, Jolda, Lukáš, Maruška a praktikanti Jolča, Tomáš. Za rok opět naviděnou.