DVD z tábora

I letos bude možnost si objednat DVD z tábora. Jelikož jsme toho natočili opravu hodně, bude nám to chvíli trvat. Budeme se ale snažit, aby DVD bylo hotové co nejdříve. Až bude dokončené zašleme Vám informační email pro objednávky.

Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin.

 


13.den – Odjezd z letního tábora

Ráno již vstáváme bez rozcvičky. Zavřeme kufry a je poslední snídaně. Škoda. Nějak rychle to uteklo. Bude se nám moc stýskat. Děti vytvořily úžasnou atmosféru a vedoucím musíme poděkovat. Zároveň se již těšíme na příští rok, kdy se k nám připojí polovina dětí z nejstaršího oddílu jako praktikanti. Většina s námi jezdí opravdu dlouho.

Loučení bylo těžké. Loučí se s Vámi hlavní vedoucí Lenka, zástupce Jirka, programák Lukáš, autorka deníčku a pomocná vedoucí Katka, zdravotnice Lenka a Petra, vedoucí Lucka, Jana, Petra, Gábina, Katka, Týna, Jolda, Lukáš, Maruška a praktikanti Jolča, Tomáš. Za rok opět naviděnou.


12.den – Vyhlášení výsledků, balení, závěrečná diskotéka

Středa 10.7. byla pro nás předposledním dnem. To znamenalo poslední kroužky, kde se dětem rozdaly diplomy a různé odměny. Výtvarníci pořádali výstavu svých výtvorů za celý tábor. Nejstarší zálesáci volili Miss Zálesačku a Missáka Zálesáka a tanečnice dokončovaly své sestavy.

O poledním klidu jsme balili a uklízeli tábor i okolí. Na odpoledním nástupu se vyhlásily výsledky celotáborové hry, úklidu chatek i denní služby. Rozdalo se mnoho odměn, které jistě každého potěšily.

Večer byla závěrečná diskotéka, kde tanečnice předvedly svá vystoupení, která nacvičpvaly po celou dobu tábora. Dále si připravil vystoupení desátý oddíl a také vedoucí nacvičili působivý taneček. Po prodloužené diskotéce jsme šli spát a už se těšili na následující den, kdy pojedeme domů, za svými rodiči.


11.den – Poslední etapa celotáborové hry

Dopolední kroužky proběhly opět za svitu slunce a všichni jsme si je moc užili.

Při odpoledním klidu starší odpočívali a pro mladší byl připravený program Vandy a Standy o školním mléku.

Odpoledne se odehrávala poslední etapa celotáborovky. Děti měly za úkol utéci před O’Harou a zasadit semínko. Oddíly dostaly hrací plán, házely kostkou a tím postupovaly po políčkách. Občas narazily na políčka s různými úkoly, jež musel splnit. Byly mezi nimi: Střílení tenisákem na pyramidu, výroba Loraxe, běhání při svázání provázkem a jiné. Na konci všichni zasadili semínko, a tím nechali vyrůst nový živý strom.

Večer byl program v oddílech, který mnozí využili pro koupání.

dsc_0048_1 dsc_0058 dsc_0090
 dsc_0102  dsc_0110_0  dsc_0139


10.den – Živnosti

Slunný desátý den jsme začali jako vždy rozcvičkou, snídaní a nástupem, kde byly vyhlášeny výsledky předchozí etapové hry a dozvěděli jsme se, že nás odpoledne čekají Živnosti.

Po dopoledních kroužcích, obědě a poledním klidu si každý oddíl vymyslel a připravil několik živností, které bude provozovat. Nápady byly nejrůznější a byl tedy velký výběr služeb i zboží. Časté byly masážní, kadeřnické a kosmetické salóny, dále lakování nehtů, tetovací studia, ale i čistění bot, solárium, loutkové divadlo, záchodová služba. Mohli jsme si zakoupit ručně malované kameny, obrázky, papírové kornouty a jiné zboží. Ovšem hitem se staly sauna a technické služby, které uklízely chatky a byly zároveň ohodnoceny ,,ČOI¨ – vedoucími – jako nejlepší živnost roku.

Večerní program by také nabitý. Nastal večer, na který se dlouho oddíly připravovaly, večer s Hodinou pravdy a Petrem Svobodou. V porotě byly tento večer známé osobnosti: Iva Fruhlingová, Rytmus a Kleopatra, které hodnotily výkony soutěžících. Oddíly si vylosovaly přibližně před týdnem zadání úkolů, které budou na Hodině pravdy plnit. Úkoly byly nelehké, ale i přesto je většina splnila a odnesla si spoustu odměn.

 

dsc_0032 dsc_0134  dsc_0142
dsc_0167 dsc_0181  

dsc_0192_0

 


9.den – IV. etapa celotáborové hry

Vzbudilo nás krásné sluníčko. Na rozcvičce jsme si protáhli svá těla a po nástupu se rozešli do kroužků. Nejstarší sportovci se učili bojovému sportu, prostřední hráli přehazovanou na pískovém hřišti a nejmladší zkoušeli všechno možné s tenisáky. Výtvarníci vyráběli z papíru krásné větrníky, zálesáci připravovali ohniště a tanečnice pokračovaly v nacvičování sestav.

Odpoledne probíhala další etapa celotáborové hry, v pořadí již čtvrtá. Poptávka po Jednorázově všechnověci neustále roste, takže je nutné rozjet pořádný byznys. Nejprve jsme káceli stromy, abychom měli dostatek materiálu. K tomu jsme ovšem potřebovali licenci, takže jsme sbírali v lese papírky s obrázky stromů s určitou hodnotou a když jsme měli dost, mohli jsme si zakoupit licenci na kácení hodnotnějších stromů. Po tom, co jsme vydělali dostatek peněz, jsme pokácené stromy potřebovali přepravit. Dvě děti byly klády a ostatní je válením sudů přemisťovali na určené místo. Když jsme úspěšně přepravili klády, museli jsme přelézt přes vodu přes překážkovou dráhu.

Večer měli starší oddíly táborák, kde si opekly buřty a mladší děti měly program ve svých oddílech.

dsc_0030 dsc_0048_0 dsc_0085
dsc_0098_2 dsc_0168 dsc_0344


8.den – Druhá diskotéka

Ač byla předpověď na dnešní den přívětivá, budili jsme se do zataženého rána. Náladu nám to ale nezkazilo a užili jsme si dopolední kroužky. Zálesáci se učili morseovku a rozličné uzly. Na výtvarce kreslili pohádku podle toho, jak jim byla předčítána a tanečnice zdokonalovaly své sestavy.

Při odpoledním oddílovém programu se spojilo několik starších oddílů a hráli společně hru Průjem. Mladší se mezitím koupali v nedalekém rybníce a starší je potom vystřídali.

Večer nás čekala již druhá táborová diskotéka. Tanečnice zumby předvedly něco málo ze svých sestav a ostatní se k nim s chutí přidávali. Tančili a hráli jsme si až téměř do večerky, potom jsme se umyli a šli spát.

dsc_0405_0 dsc_0381 dsc_0088


7.den – III.etapa celotáborové hry

Sedmý den byl opět krásně slunečný. Při dopoledních kroužcích jsme si užili mnoho zábavy a naučili jsme se nové věci. Malí sportovci se učili házet tenisákem, starší hráli přehazovanou, zálesáci připravovali ohniště na večerní táborák a na výtvarce děti malovaly na kameny.

Odpoledne jsme s Tedem vyráběli všechnověc. V první části jsme očesali stromy – tím jsme získali materiál na výrobu všechnověci a mohli jsme přejít k další části. Tvořili jsme náramky přátelství – neboli všechnověc a v poslední části jsme ji prodávali. Každý oddíl si vybral jednu libovolnou věc a měl za úkol vymyslet ,,reklamní kampaň,, pro co nejúspěšnější prodej všechnověci. Scénky byly velmi povedené a také jsme se u nich všichni nasmáli =)

Večer měly mladší děti táborák, kde se hrálo na kytaru, zpívalo a opékaly se buřty. Starší hráli hry ve svých oddílech.

dsc_0240 dsc_0248 dsc_0306


6.den – Celodenní výlet

Dnes jsme se hned při budíčku dozvěděli, že nás čeká celodenní výlet. Po snídani jsme s časovými rozestupy všichni vyrazili směrem k Telči.

Mladší oddíly šly přímou kratší trasou a stařší trasou delší. Občas se sice stalo, že se nám nepodařilo jít plánovanou trasou, ale nakonec všechna družstva zdárně do Telče dorazila a mohla se těšit z návštěvy muzea techniky, které bylo velmi zajímavé. Při procházce městem jsme plnili mnoho zajímavých úkolů a zjišťovali všemožné informace. Starší oddíly měly také možnost navštívit místní rozhlednu, čehož většina využila a naskytl se jim krásný pohled do okolní krajiny. Počasí nám také přálo a za celou dobu spadlo jen pár kapek.

Při večerním oddílovém programu se hrály spíše odpočinkové hry: kufr, osobnosti, vyrábění origami a další. Po večerníčku jsme si šli lehnout do svých postýlek.

dsc_0004 dsc_0086_0 dsc_0124
 dsc_0150  dsc_0184 dsc_0192


5.den – Speciální návštěva

Ráno nás probudil opět tón saxofonů s písní Holubí dům v podání vedoucích Martina a Péti. Posilněni loupáky a kakaem jsme trávili slunečné dopoledne na kroužcích. Tanečnice zumby dnes hlavně posilovaly, sportovci hráli volejbal, fotbal a závodili v různých disciplínách.

Odpoledne k nám zavítala speciální návštěva. Lidé z EKOKOMU se zábavným programem na téma třídění odpadu. Po krátké přednášce chodily oddíly po připravených stanovištích a na každém plnily různé úkoly – sbíraly indicie, které jim nakonec pomohly vyluštit tajenku.

V podvečer nám trochu pršelo, takže se večerní program odehrával uvnitř. Hrály se zajímavé hry a mezi nimi židlovaná, závody, kufr a nejstarší předváděli pantomimu známých filmů.

letni_tabor_5_den letni_tabor_5_den_02 letni_tabor_5_den_03
letni_tabor_5_den_04 letni_tabor_5_den_05 letni_tabor_5_den_06

 


4.den – II.etapa celotáborové hry

Ráno čvrtého dne bylo opět slunečné, takže jsme s chutí vstali a protáhli svá těla. Při dopoledních kroužcích se mladší zálesáci učili vázat různé uzly, starší zkoušeli kouřové signály. Sportovci hráli nejrůznější hry, mezi nimi i některé s oblíbeným ,,padákem¨ (viz foto). Tanečnice pokračovaly v učení se svých sestav a posilovaly.

Odpoledne jsme pokračovali v celotáborové hře. Úkolem bylo pomoci Tedovi dostat se k Jednorázovi a následně pokácet strom. Děti se ve družstvech rozdělily do dvojic, jeden z nich byl osel a nesl svého kamaráda na zádech k místu, kde jim byly podávány různé otázky. Po jejich zodpovězení se děti přesunuly do lesa, byly usazeny každý k jinému stromu a jejich úkolem bylo překreslovat co nejpřesněji obrázek od kamaráda sedícího u stromu za ním. Srovnání původních obrázků s konečnými bylo velice zajímavé, vzniklo i nemálo uměleckých děl. A když všichni obrázky odevzdali, dostali se ke třetí části, ve které pokáceli strom. Čímž ovšem vzbudili strážce stromů – Loraxe…

Večer byl program v oddílech a po druhé večeři, večerníčku, sprchování jsme šli spát.

dsc_0036 dsc_0045_0 dsc_0130


3.den – Diskotéka

Vstávání do třetího dne bylo příjemné, protože krásně svítilo sluníčko. Po rozcvičce a ranní hygieně na nás v jídelně čekal rohlík s vajíčkovou pomazánkou. Na nástupu každé družstvo představilo svůj název, pokřik a vytvořenou vlajku.

Při dopoledních kroužcích výtvarníci vyšívali, starší sportovci hráli softball, mladší vybíjenou a ti nejmenší viseli na čas a hráli si se švihadly. Zálesáci v lese tvořili přístřešky z celt a učili se pracovat s buzolami. Děvčata na zumbě kromě pilování základních kroků a sestav dnes i trochu trápila svá těla posilováním.

Po výborném obědě všichni poklidně odpočívali, ať už ve svých chatkách, nebo venku na dece.
Odpoledne byl pestrý oddílový program. Hráli se různé míčové hry, házelo se létajícími talíři a mnoho dalšího.
Nejvíce se ale již od rána děti těšily na večerní diskotéku. První táborová diskotéka byla započata hity z loňského roku a pokračovala hity současnými. Samozřejmě byly i písničky na přání, které byly nejrůznější. Pro děti ,,nediskotékové,, byla připravena místnost plná deskových her, takže jsme si všichni večer užili a příjemně unaveni šli spát.

letni_tabor_1-turnus letni_tabor_1-turnus_02 letni_tabor_1-turnus_03
letni_tabor_1-turnus_04 letni_tabor_1-turnus_05 letni_tabor_1-turnus_06

 


2.den – První kroužky

Zvuk saxofonu nás vzbudil do chladného rána a my jsme s chutí vyběhli na rozcvičku. Protáhli jsme si těla a vyčistili zuby. Poté nás čekala velmi dobrá snídaně – vánočka s kakaem. Uklidili jsme si chatky a už nás čekal první ranní nástup, kde jsme se dozvěděli, co budeme celý den dělat a rozdělili jsme se do kroužků.

Na sportu jsme si zahráli basket, přehazovanou a fotbal, zálesáci si tvořili zápisníky, poznávali okolí, nebo si hráli na špiony a učili se pracovat s buzolou. Na výtvarce jsme si orazítkovali taštičky a na zumbě jsme se učili základní kroky.
K obědu nás čekala výborná písmenková polévka a svíčková omáčka. Když jsme si odpočinuli po obědě, těšili jsme se na první scénku a celotáborovou hru. Na cestě k babičce jsme se museli vypořádat se třemi různými úkoly, aby nám řekla, jak získáme semínko. Nejdřív jsme měli udržet ve vzduchu vzducholoď, poznat podle indícií stát nebo pohádku a nakonec najít babiččiny zuby.

Po splnění všech úkolů nás čekala večeře ve formě zapečené ryby s bramborem. Večer probíhal v rámci oddílů, tvořili jsme oddílové vlajky, názvy družstev a pokřiky. Vyskytli s mezi námi např.: Semínka, Másla, Želvičky, Gábiňáci nebo Dřevorubci. Když jsme měli vše hotovo, šli jsme na druhou večeři a koukali na večerníček Bob a Bobek. Poté jsme se vykoupali, vyčistili zoubky, šli spát a nechali si zdát krásné sny.

dsc_0166 dsc_0169 dsc_0208

 

 


1.den – příjezd

Prázdniny konečně začaly a tím i letní tábor Kazimírka. Budeme se snažit každý den vkládat do táborového deníčku zprávy a fotky z předešlého dne, tak abyste mohli sdílet trochu té táborové atmosféry.

Hned v sobotu ráno odjely 4 autobusy s dětmi směr Vanov u Telče. Cesta byla bezproblémová a s jednou zastávkou děti dorazily do tábořiště. Následovalo vyložení kufrů, rozdělení do oddílů a velmi dobrý oběd.

Během poledního klidu si děti vybalovaly a povlékly postele. Na zahajovacím nástupu byla slavnostně, při hymně tábora, vyvěšena vlajka, děti se také dozvěděly táborový řád, režim dne, hranice tábora i jiné důležité informace. Odpoledne se hrály seznamovací hry v oddílech a večer se promítal animovaný film Lorax, podle kterého se bude hrát celotáborová hra.

Odjezd na letní tábor Vyložení kufrů na letním dětském táboře Nástup na letním táboře Kazimírka 2013


1. den

Dojeli jsme v pořádku, od neděle se můžete těšit na zprávy z tábora.