DVD z tábora

I letos bude možnost si objednat DVD z tábora. Jelikož jsme toho natočili opravu hodně, bude nám to chvíli trvat. Budeme se ale snažit, aby DVD bylo hotové co nejdříve. Až bude dokončené zašleme Vám informační email pro objednávky.

Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin.

 


13.den – Návrat domů

Tak, a je to tu – návrat domů. Někteří již odjíždějí přímo z tábora, ale ta velká část se vrací autobusy zpět do Prahy. Na táboře se loučíme, vyměňujeme si kontakty. V Praze již čekala většina rodičů a tak se děti opravdu rychle rozutekly.

Děkujeme dětem za úžasnou atmosféru a také vedoucím. Za autorku deníčku se s vámi loučí praktikantka Ema, dále hlavní vedoucí Lenka, zástupce Jirka, programák Lukáš, zdravotnice Zdeňka a Lenka , oddílový vedoucí Gábina, Šárka, Lenka, Kája, Klára, Lukáš, Šárka, Jirka, Pavel, praktikant Patrik. Za rok se těšíme, nashledanou.

letni_tabor_2-turnus_13-den_  letni_tabor_2-turnus_13-den_02 letni_tabor_2-turnus_13-den_03

 


12.den – Poslední táborový den

Den jsme zahájili rozcvičkou. Po snídani a nástupu začaly poslední kroužky. Na výtvarce děti dokreslily portréty a uspořádaly výstavu nejpovedenějších výtvorů. Holky na zumbě ladily poslední detaily závěrečného vystoupení. Zálesáci připravili ohniště a rozdělali oheň, mladší si uvařili čaj z lesních plodů, nejstarší zdolávali závěrečnou stopovačku, při které využili vědomosti získané během tábora, jako je práce z buzolou, šifrování apod. Sportovci hráli rugby se šátky a sportovní hry.

Po obědě jsme si začali balit věci a uklízet tábor. Na nástupu jsme se dozvěděli výsledky celotáborové hry – za malý tábor vyhrál druhý oddíl, z větších vyhrál oddíl 8. Všichni táborníci dostali diplom a odměny. Za tónů táborové hymny jsme sundali táborovou vlajku. Před večeří zbyl ještě nějaký čas, proto si každý oddíl zahrál svou nejoblíbenější hru.

Večerní program patřil diskotéce, kterou zahájilo vystoupení holek se zumby. Vedoucí předvedli také své vystoupení. Jelikož se jednalo o závěrečnou rozlučkovou diskotéku byla o něco prodloužena.

letni_tabor_2-turnus_12-den_  letni_tabor_2-turnus_12-den_02  letni_tabor_2-turnus_12-den_03


11. den – Zasazení semínka

Probudili jsme se do slunečného rána. Nástup nám oživily pokřiky i s tanečky. Dopoledne si sportovci zahráli basketbal, mladší uspořádali turnaj ve stolním tenise. Holky na zumbě posilovaly a ve zbývajícím čase si zopakovaly sestavu na závěrečné vystoupení. Zálesáci připravili oheň, na kterém si uvařili polévku, mladší skupina si postavila v lese přístřešek. Na výtvarce děti dodělaly rámečky z přírodních materiálů a malovaly portréty.

Celý den svítilo sluníčko, proto jsme se šli odpoledne koupat do nedalekého rybníka. Voda nás krásně osvěžila a děti se ve vodě vydováděly.

Večer nás čekala poslední etapa celotáborové hry – zasazení semínka stromu. Všechny oddíly úspěšně překonaly nastražené překážky a podařilo se jim strom zasadit.

letni-tabory-11-den-10 letni-tabory-11-den-9 letni-tabory-11-den-11


10. den – Hodina pravdy

Ráno jsme zahájili jako každý den rozcvičkou a snídaní, nechyběl ani nástup s pokřiky. Na dopoledních kroužcích hráli sportovci na mrazíka, vybíjenou a jiné míčové hry. Na zálesáckém kroužku proběhla soutěž o nejlepšího zálesáka a zálesačku, starší se učili první pomoc. Výtvarníci stavěli v lese paláce pro trpaslíky a vyráběli rámečky z přírodních materiálů. Holky na zumbě trénovaly na závěrečné vystoupení.

Odpolední program zpestřila speciální návštěva Tondy Obalu. Děti chodily s oddílem po stanovištích, kde plnily úkoly s tématem recyklace a třídění odpadu. Zbytek programu mladší oddíly dováděly s vodou, starší hrály hry na louce nebo v lese.

Večer se konala soutěž podle stejnojmenného televizního pořadu Hodina pravdy. Na začátku tábora dostal každý oddíl zaškol naučit se vylosovaný úkol, jako například stavění pyramidy z karet, zahrát na flétnu písničku, vyznat lásku ve 25 jazycích, zapamatovat si prvních 60 desetinných míst Ludolfova čísla a podobně. Večer pak byli vybráni zástupci a ti reprezentovali oddíl v plnění úkolů. Většině z oddílů se úkol podařilo splnit. Vítězné oddíly dostaly odměnu.
V noci pak byla pro starší děti dlouho očekávaná bojovka.

letni-tabory-10-den-7 letni-tabory-10-den-9 letni-tabory-10-den-8


9. den – Byznys

Ráno jsme se rozcvičili, nasnídali a sešli se na nástupu. Jednotlivé oddíly si zopakovaly své pokřiky a ukázaly své vlajky. Sportovci si zahráli zjednodušené rugby se šátky, fotbal a také si zaposilovali. Na zálesáctví se naučili rozpoznávat typy ohňů a připravovat ohniště, na kterém si uvařili čaj z lesních plodů, starší si zastříleli ze vzduchovky. Výtvarníci dnes malovaly bez štětců – společně vytvořili ze svých otisků rukou strom a poté si i vyrobili vlastní obrázek. Na zumbě holky nacvičovaly sestavu na závěrečné vystoupení.

Odpoledne zahájila scénka, která uvedla do celotáborové hry. Děti měly za úkol kácet stromy, aby získaly materiál na všechnověc.

Večer každý trávil čas se svým oddílem. Některé oddíly se spojily a uspořádaly turnaj v softballu nebo fotbalu, jiné měly opičí dráhu a nebo hrály míčové hry a hry po slepu.

letni-tabory-9-den-7 letni-tabory-9-den-5 letni-tabory-9-den-6


8. den – Živnosti

Jako každý den jsme se ráno rozcvičili, nasnídali a poté si uklízeli chatky. Po dopoledním nástupu, začaly kroužky. Sportovci si zahráli přehazku a frisbee, starší byli unavení po celodenním výletě, proto hráli šarády se sportovní tématikou. Nejstarší zálesáci si zopakovali uzlování a poté si napsali vzkazy neviditelným písmem, mladší si zkoušeli střílet z pušky a nejmladší poznávali zvířata a zařazovali je do skupin. Na výtvarce děti kreslily křídou na silnici a zdobily jídelnu svými výtvory. Na zumbě opakovaly nové sestavy a trénovaly na závěrečné vystoupení.
Odpoledne měl celý tábor společný program – hrála se hra na živnosti. Děti se rozděly do skupenek, vymyslely si svou živnost a snažily se vydělat co nejvíce táborových peněz. Mezi podniky se objevily kosmetické salóny, kadeřnictví, relaxační centrum, posilovna, herna, kino, umývání bot, věštění budoucnosti a mnoho dalších. Soutěž o nejlepší podnik vyhrálo květinářství.
Večer jsme uspořádali druhou diskotéku, kdo netancoval, hrál deskové hry.

letni-tabory-8-den-7_0 letni-tabory-8-den-5 letni-tabory-8-den-6


7. den – celodenní výlet

Dnešní ráno jsme vynechali rozcvičku, protože byl před námi dlouhý den. Hned po snídani jsme vyrazili na celodenní výlet do nedalekého města Blatná. JednotlivéDnešní ráno jsme vynechali rozcvičku, protože byl před námi dlouhý den. Hned po snídani jsme vyrazili na celodenní výlet do nedalekého města Blatná. Jednotlivé oddíly si prošly město, starší děti měly rozchod.
Odpoledne jsme se vydali na nově otevřenou plovárnu. Vykoupali jsme se, snědli si svačiny a vydali se zpět do tábora.
Večer měli mladší děti táborák, opekly si buřty a zazpívaly písničky. Starší děti měly program s oddílem.
oddíly si prošly město, starší děti měly rozchod.

Odpoledne jsme se vydali na nově otevřenou plovárnu. Vykoupali jsme se, snědli si svačiny a vydali se zpět do tábora.

Večer měli mladší děti táborák, opekly si buřty a zazpívaly písničky. Starší děti měly program s oddílem.

letni-tabory-7-den-6 letni-tabory-7-den-4 letni-tabory-7-den-5


6. den – Všechnověc

Ráno jsme vstali a protáhli se. Po snídani a úklidu začaly kroužky. Sportovci si zahráli basketbal nebo přehazku. Na zálesáctví děti malovaly obrázky pomocí přírodnin. Výtvarníci vyráběli šperky z drátků a korálků. Holky na zumbě nacvičovaly sestavu na závěrečné vystoupení. Po obědě jsme se fotili na společné fotografie. Fotili jsme se po oddílech, poté celý tábor a nakonec jsme pořídili i společnou fotku vedoucích. Odpoledne jsme měli další celotáborovou hru – výrobu všechnověci. Děti si nejdříve musely namotat bavlnku v lese a poté z ní uplést náramek přátelství. Poslední úkol byl najít svou všechnověc a vymyslet způsoby využití, které pak děti prezentovaly prostřednictvím reklamy. Večer trávily děti s oddílem.

letni-tabory-6-den-2 letni-tabory-6-den-4 letni-tabory-6-den-5


5. den táborák

Probudily jsme se do krásného rána. Dopoledne si děti na zálesáctví postavily domečky, nakreslily vlastní mapy a připravily dřevo na večení táborák. Sportovci hráli fotbal a přehazku. Na Výtvarce kreslili abstraktní obrázky a na zumbě se učily nové sestavy.
Odpoledne jsme se šli koupat do nedalekého rybníka. Voda nás příjemně osvěžila. Večer měli starší táborák, při kterém si opékali buřty a zpívali táborové písničky, mladší měli oddílový program. Po večerní svačině jsme se šli uložit ke spánku.

letni-tabory-5-den-2 letni-tabory-5-den-4 letni-tabory-5-den-3


4. den – Celotáborová hra

Den jsme všichni začali rozcvičkou. Po snídani si děti uklidily chatky, následoval nástup. Ve výtvarném kroužku si výtvarníci upletli klíčenky a vyrobili obrázky foukací technikou. Mladší zálesáci vyzdobili les domečky pro skřítky, starší stavěli stan a šifrovali. Sportovci hráli softball nebo fotbal. Na zumbě si holky zaposilovaly, pro nejmladší po obědě čekala speciální návštěva – duo Vanda a Standa. Děti si s nimi zazpívaly a poučily se o mléku. Po svačině proběhla druhá celotáborová hra uvedená tématickou scénkou. Úkolem dětí bylo odpovědět na vědomostní otázky, absolvovat malovanou tichou poštu a nakonec symbolicky pokácet strom – tedy přelomit klacíky. Večerní program trávily jednotlivé oddíly společně hraním her v lese nebo na louce.

letni-tabory-4-den-1 letni-tabory-4-den-3 letni-tabory-4-den-2


3. den – První diskotéka

Ráno jsme zahájili den rozcvičkou a poté jsme se nasnídali. V dopoledních kroužcích si nejmladší zálesáci napsali vzkazy v piktografickém písmu, starší šifrovali a uzlovali. Starší sportovci si zahráli vybíjenou a mladší fotbal. Výtvarníci si vyrobili z kamenů těžítka a trénovali kreslení na přesnost.
Po obědě následoval polední klid, při kterém se děti snažily najít ukryté úkoly, za které dostávají indicie k rozluštění závěrečného úkolu.

Po svačině děti trávily čas s oddílem. Někteří hráli hry v lese nebo na louce, jiní řešili šifry nebo měli sportovní klání.

Večer se uskutečnila první táborová diskotéka. Ti, co nechtěli tancovat, hráli deskové hry. Poté se šli všichni umýt a spát.

letni-tabory-3-den-3 letni-tabory-3-den-1 letni-tabory-3-den-2_0

 


2. den – První kroužky

Po rozcvičce a snídani jsem se sešli na prvním nástupu. Děti se rozřadily do kroužků. Na zumbě se naučily základní kroky, sportovci si zaběhali a zahráli míčové hry, zálesáci si prošli okolí a učili se orientovat v přírodě a výtvarníci malovali příšerky a obkreslovali přírodniny.
Odpoledne po svačině děti shlédli scénku, která je uvedla do celotáborové hry. Oddíly pak měly za úkol najít babičku a zjistit, kde mají najít semínko stromu. Cestou musely splnit tři úkoly – udržet balónek co nejdéle nad zemí pouze pomocí foukání, uhádnout podle nápověd pohádku nebo zemi a nakonec pomáhaly babičce najít zuby, které ztratila v lese.
Po večeři si každý oddíl vymyslel svůj název, pokřik a vlajku. Nejmenší se podívali na večerníček na poté šli všichni spát.

letni_tabor_2_den letni_tabor_2_den_02 letni_tabor_2_den_03


1.den – Příjezd

Vítáme Vás v táborovém deníčku 2.turnusu. Budeme se snažit každým dnem vkládat příspěvky z předešlého dne. Vzhledem ke zhoršenému signálu máme jen omezené možnosti. Děkujeme za trpělivost.

V sobotu v poledne dorazily autobusy s dětmi v pořádku do tábořiště. Letos nás tu přivítalo sluníčko. Po vyložení kufrů se děti rozdělily do oddílů a byly ubytovány.

Během poledního klidu si děti vybalovaly a povlékly postele. Na zahajovacím nástupu byl řečen táborový řád, režim dne i hranice tábora. Odpoledne se děti seznamovaly v rámci oddílu a shlédly i film Lorax, podle kterého se bude hrát celotáborová hra.

letni_tabor_1_den letni_tabor_1_den_0 letni_tabor_1_den_03