13.den – Loučení

Tak a je to tu. Poslední den tábora. Ráno nás probudil silný liják. Pršet přestalo až po snídani. Dobalili jsme poslední věci a vzali kufry k nástupišti. Někteří odjížděli vlastní dopravou. Na nástupu jsme vyhlásili poslední ztráty a nálezy. I tak stále některé zůstaly bez majitele (pozn. seznam ztrát budeme zasílat emailem).

K svačině jsme si vzali jablko a vyrazili směr Praha. Loučení bylo těžké. Bude se nám stýskat. I když nám počasí moc nepřálo, atmosféra byla úžasná.

Z turnusu bude sestříhané DVD a fotky vloženy na web.

Za autorku deníčku se loučí vedoucí Lucka, dále hlavní vedoucí Lenka, zástupce Jirka, zdravotnice Lenka a Mirela, oddílový vedoucí David, Markéta, Marek, Lucka, Veronika, Markéta, Katka, Šárka, Terka, Míša, praktikanti Pavlína, Jakub, Kristýna, Tonička a Eliška .

Za rok se těšíme, nashledanou.

dsc_0474 dsc_0481 dsc_0483


12.den – Vyhodnocení

Zálesáci, kteří spali pod širákem, museli se ještě před budíčkem vrátit do chatek vzhledem k začínajícímu dešti. I tak to byl skvělý zážitek. U ohně se střídaly hlídky, ale tu nejdelší přeci jen držel vedoucí Marek.

Ráno nám tedy začalo lehkým deštěm. Dopoledne zumba již připravovala finální úpravy a postavení pro závěrečnou sestavu. Zálesáci plnili kvízy, soutěže v uzlování, šifrách, první pomoci; sportovci měli turnaj, střelbu ze vzduchovky; výtvarka vystavovala svá díla, a můj první tábor si vytvářel a zdobil vlastní trička.

Po výborné svíčkové nás již o poledním klidu čekalo balení. Malým dětem s balením pomáhali především vedoucí a praktikanti. Ve skřínkách mělo zůstat již jen posledních pár věcí k odjezdu.

Odpoledne jsme měli poslední závěrečný nástup, který nám bohužel překazil déšť. Vyhodnocení jsme stihli. U malých dětí vyhrál oddíl 3. a 4., u těch starších oddíl 9. Jako nejlepší služba dne byl vyhlášen 6.oddíl. Dostali jsme diplomy a všichni i odměny, podle umístění.

Nástup jsme tedy dokončili na začátku večerní diskotéky, která se konala po úklidu tábořiště. Diskotéka byla krásná a již bohužel poslední.

3-turnus_12-den_ 3-turnus_12-den_02 3-turnus_12-den_03


11. den – 5. etapová hra

Poslechli jsme si pohádkovou melodii a rychle jsme utíkali na rozcvičku. Jakmile jsme se pěkně protáhli, šli jsme na snídani. Po snídani nás čekal nástup, na kterém jsme se dozvěděli, že odpoledne je pro nás připravena poslední etapová hra.

Na kroužcích zálesáci vařili čaj a polévku z přírodnin, na zumbě zdokonovali svou závěrečnou sestavu, na sportu si zahráli oblíbené sporty a na výtvarce se připravovali na zítřejší výstavu. Po obědě, na kterém jsme se nadlábli svíčkou, jsme se rozešli do chatiček nabrat síly na etapovou hru.

Nový svět – přesně tak se jmenovala poslední etapovka. Náš poslední úkol byl velmi dlouhý a náročný, ale zvládli ho i ti nejmenší. Stavěli jsme bezpečnou konstrukci pro vajíčko pro dopad z různých výšek. Dostali jsme seznam materiálů, které můžeme získat a kam si pro ně můžeme jít. Na stanovišti jsme plnili úkol, za který jsme dostali věc ke stavbě konstrukce. Vajíčko, které vydrželo nejdéle vyhrálo.

Večer měl každý oddíl program s oddílákem. Oddíly 6 a 7 si zkusily netradiční olympiádu, oddíly 8 a 9 bojoval proti sobě v lese a jiní společně hráli spousty her. Po nabitém dni jsme všichni zalehli do postýlek, ale ti starší ze zálesáctví se dnes uložili na celty do lesa a vyzkoušeli si, jaké to je spát pod širákem.

 

 1 2 3


10. den – 4. etapová hra

Po budíčku se celý tábor protáhl a došli jsme si na snídani. Jen co jsme dojedli, šli jsme si uklidit své chatičky. Na nástupu na nás už čekala Lenka, která nám řekla, co nás bude čekat. Dopolední kroužky, 4. etapová hra a večer speciální program v podobě VIDEOSTOPU.

Kroužky se nám blíží ke konci, tak chceme stihnout, co jsme ještě nezvládli. Na zálesáctví jsme si uvařili čaj z přírodnin, na výtvarce jsme pracovali také s přírodninami, vyráběli jsme si z nich oblečky. Zumba dokončovala svou sestavu a na sportu si zkusili štafetové závody.

Odpolední hra s názvem Labyrint, na kterou všichni čekali, je tu! Náš první úkol byl najít labyrint podle mapy ve větách. Pro někoho byl úkol lehčí, pro někoho naopak těžší a někteří z nás se i ztratili, ale za pomoci svých vedoucích jsme všichni k labyrintu úspěšně došli. Jakmile se celému oddílu povedlo labyrint projít, mohli zamířit do tábora pro další úkol. V táboře jsme museli vytvořit loutku podle předlohy s pomocí daných materiálů, hodnotil se vzhled, ale i funkčnost.

Po večeři jsme se sešli v jídelně a Videostop mohl začít. Soupeřili spolu všechny oddíly a souboje se opravdu vyvedly. Dozvěděli jsme se,že v pohádkách jsme všichni opravdu mistři. Po skončení jsme se šli umýt, vyčistit zoubky a uložit ke spánku.

 

3-turnus-10-den-2 3-turnus-10-den-3 3-turnus-10-den


9. den – Celodenní výlet

Ráno nás vedoucí vzbudili a dozvěděli jsme se, že dnes vyrážíme na výlet do Blatné. Sbalili jsme si baťohy a s nimi odcházeli na snídani.

Zamířili jsme na zámek Blatná, kde jsme prošli zámeckou oboru s daňky, které jsme mohli nejen krmit, ale i je pohladit. V oboře byly také pávy, které jsme mohli vidět. Byl to pro nás všechny velký zážitek. A zájemci navštívili výstavu s modely hradů a zámků. Po dlouhé době konečně bylo teplo a sluníčko, tak jsme se vydali na místní koupaliště, kde jsme si zaplavali a vyřádili na skluzavkách. Nesměly chybět ani nákupy, v centru Blatné jsme se rozešli po krámcích koupit něco sladkého nebo něco na památku. Spokojeni jsme vyrazili zpátky do tábora. Všechny děti dorazily do tábora plní energie a nadšení.

Večer byl pro menší oddíly připraven táborák a ti větší hráli odpočinkové hry. Unaveni jsme večer zalehli do postýlek.

 

3-turnus-9-den-3 3-turnus_9-den_ letni_tabor_3-turnus_9-den_03


8. den – Speciální návštěva

„Svítí slunce nad hlavou, svítí až háj se zelená“ Tak tato melodie nás vzbudila 8. den. Pod vedením svých vedoucích jsme se šli všichni protáhnout a už utíkali na snídani. Po snidani jsme si poklidili chatičky a jak bylo hotovo, vyrazili jsme na nástup. Na nástupu nám Lenka řekla jaký bude program a nejvíce jsme se těšili na tajnou speciální návštěvu.

Kroužky už jsou v plném proudu! Na sportu jsme si zahráli naše oblíbené sporty a na výtvarce jsme si zkusili práci s krepákem. Ani zumba nenechala nic náhodě a pokračovala ve své sestavě. Po dobrém obědě jsme celý nedočkaví odpočívali. Chvíli po svačině se z okolí ozývá zvuk hasičské sirény. Co to asi bude? Ano, přijeli k nám hasiči z Blatné. Představili nám svou práci, ukázali techniku, kterou používají. Mohli jsme si i zkusit pomocí jejich techniky rozpulit kovovou trubku. A povedlo se.

Večer jsme měli oddílový program. Jeden z oddílů šel na procházku, jiní se věnovali sportovním aktivitám v táboře a někdo si vyzkoušel vaření v přírodě. Už se stmívá a my uleháme do postýlek. 

3-turnus-8-den-3 3-turnus-8-den-2 3-turnus-8-den


7. den – Disco

Pro každého z nás tento den začínal jinak. Někteří dobalovali a čekali až pojedou domů a ostatní měli úplně běžný den. Odjezd z Prahy proběhl v pořádku, na místo jsme dojeli včas a už mohly děti z Mého prvního tábora mířit domů. Po příjezdu nových táborníku se děti rozřadily k vedoucím, ubytovaly a zahrály si první seznamovací hry.

Při příjezdu nových dětí probíhaly tradičně kroužky. Na sportu si zkusili softball, na zálesáctví se věnovali první pomoci, zumba pokračovala ve své sestavě a na výtvarce jsme pomocí vlny vytvářely obrazce na papíry.

Po odpoledním klidu jsme měli oddílový program, při kterém se spojily starší oddíly a zahrály si souboje mezi s sebou, které sklidily velký úspěch. Nebyli jediný, kteří se spojily, protože i oddíl 4 a 6 společně vyrazily poznávat okolí. Ti,co zůstali v táboře hráli sportovní či oddechové hry.

Večer byla připravena přivítací diskotéka pro Můj první tábor. Diskotéku si užili i původní táborníci. A vyčerpaní jsme zalehli do postýlek.

3-turnus-7-den_0 3-turnus-7-den-2  3-turnus-7-den


6.den – Střídání

Dnes jsme se rozloučili s dětmi, které byly poprvé na táboře Můj první tábor I. Děti zvládly pobyt báječně.

Na oběd v pořádku dorazily nové děti pro Můj první tábor II. Již mají vybaleno, povlečené postýlky a hrají seznamovací hry.


6. den – 3. etapová hra

Ráno za zvuku pohádkové melodie jsme vstali, pořádně se protáhli a šli se nasnídat. Poté jsme měli nástup, na kterém jsme se dozvěděli, že nás čeká další etapová hra, na kterou jsme všichni čekali. Na kroužcích jsme měli opět nabitý program. Na zálesáctví jsme si vyzkoušeli jak těžké je se zamaskovat přírodninami nebo jak se převléci za hejkala. Sport využil horní louku k fresbee, zumba pokračovala na své závěrečné sestavě. A na výtvarce jsme z krepáků vyráběli rúžičky.

Po chutném obědě jsme sbírali síly na odpolední hru. A je to tu! 3. etapová hra MOZEK, v které jsme si ověřili své logické schopnosti. Jako první jsme si mozek vyzkoušeli za pohybu při hře Dostaň se doprostřed. Měli jsme za úkol se dostat do středového kruhu, který chránili vedoucí s bakulemi. Při této hře jsme se vyřádili úplně všichni. I když trochu udýchání, ale spokojení jsme šli na 2. hru Ohýbej dle předlohy. Do oddílu jsme dostali siluety a z papírů A5 jsme je museli složitna daný počet ohybů. Dokázali jsme, že i mozky nám fungují jak mají.

A večer nás čekal zasloužený táborák, u kterého jsme si poseděli, opekli buřty a zazpívali známe písničky: „Tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal…“ A teď už do postýlek.

 

 

dsc_0818 dsc_0822 dsc_0795


5. Den – Výlet

Vzbuzeni příjemnou melodií z pohádky, jsme odcházeli na rozcvičku. Jen co jsme se pořádně protáhli, vydali jsme se na snídani. Na snídani se nám dělaly boule za ušima, protože jsme měli všemi oblíbené cornflakes s mlékem.

Dnes jsme neměli úplně běžný den. A víte proč? Protože některé z nás čekal výlet na krokodýlí ZOO do Protivína. Všichni účastníci výletu byli nadšeni, viděli jsme 22 druhů krokodýlů, paryby z druhohor a i jedovaté hady. Celou ZOO nás provázel milý průvodce, který nám pověděl všechny zajímavé informace a pro ty zvídavější zodpověděl otázky.

Odpoledne mladší tábor čekala hra Burza, na které si vyzkoušeli, jaké to je být makléřem. A ti starší z nás se šli vykoupat k místnímu rybníku, kde se vyřádili při vodních radovánkách.  Přepadl nás déšť, ale všechno jsme bravurně překonali.

Večer jsme museli překonat déšť a sem tam nějaké to hřmění. Schovali jsme se pod střechy a hráli Aktivity, Times up a jiné společenské hry.

Umytí, vyčistěné zoubky a huráá do postýlek.

3-turnus-5-den_0 3-turnus-5-den-2


4. den – 2. etapová hra

Probouzeli jsme se při zvuku veselé hudby a rozběhli se na rozcvičky. Po rozcvičce jsme si všichni vyčistili zoubky a už pospíchali na snídani, kde nás čekalo něco pro milovníky sladkého, a to vánočka s bílou kávou.

Po nástupu, kde jsme se dozvěděli program dne, jsme se rozešli na své kroužky. Zumba pokračovala v pilném nacvičování sestavy, zálesáci se věnovali uzlům, na výtvarce jsme vyráběli zvířátka z kartonů a na sportu jsme si zkusili další míčové hry. Po dobrém obědě jsme měli čas nabrat síly na 2. etapovou hru.

Odpočati jsme se vyrazili podívat na scénku k celopobytové hře. A huráá do hry, čekala nás 2. etapová hra s názvem Boj průvodcem. Po cestě jsme se potkali s opicemi, kterým jsme museli obstarat banán. Potkali jsme také tygra, kterého jsme museli nakrmit. Neminuli jsme ani masožravé ptáky, u kterých jsme museli být naprosto potichu. Otestovali jsme si i pamět a jak dobře známe stromy a koření. A náš poslední úkol na cestě byl, získat od Boye oheň, ale ještě před tím jsme se museli naučit neandertálsky, abychom se s ním domluvili.

Na oddílovém večeru někteří z nás sportovali, jiní kreslili a další hráli hry. Tak a už jsme čistí a voňaví a zalézáme do postýlek.

3-turnus-4-den_0 3-turnus-4-den-2 3-turnus-4-den_1


3. den – Disco

Začal nám třetí den, sluníčko už vykouklo a po celém táboře se linula hudba. Všichni už víme, že to znamená budíček a řítíme se z postýlek ven na rozcvičku. Jen co si vyčistíme zoubky, jdeme na snídani. Jako tradičně nás čeká nástup, na kterém jsme se dozvěděli, co nás bude celý den čekat. Také jsme si ukázali ztráty a nálezy a kde kdo byl rád, že našel svojí flašku či mikinu.

Kroužky už byly v plném proudu. Na výtvarce jsme se věnovali malování přírodninami, zálesáci si zkoušeli postavit oheň, na sportech se hrály míčové hry a na zumbě všichni dohnali, co jim včera nešlo. Po výborném obědě jsme si o poledním klidu odpočinuli a většina z nás navštívila kiosek, kde si koupila nějakou tu dobrotu.

Na oddílovém odpoledni jsme využili krásného počasí a rozešli se s oddíly na louky, kde jsme se věnovali kolektivním hrám. Někteří z nás se věnovali míčovým hrám a pár z nás šlo poznat okolí tábora. K večeři nás čekali buchtičky s krémem, kterými si děti i dospělí přecpali bříška.

A co večer? Přišlo největší překvapení dne, a to diskotéka. Pro ty, kteří nejsou diskonadšenci byli v klubovně připraveni deskové hry. A my na diskotéce tančili, zpívali a řádili. Pod vedením našich vedoucích jsme si zatančili i několik společných tanců. Unaveni jsme se odebrali do sprch, vyčistili zoubky a zalehli do svých postýlek.

 

3-turnus-3-den 3-turnus-3-den_ 3-turnus-3-den_0

2. den – etapová hra

Ráno nás probudila veselá písnička, po které každý vyskočil hned z postýlky. Jen co se všichni z oddílu sešli, tak nám začala rozcvička. Po oddílech jsme chodili na snídani, kde si každý našel, co má rád, protože jsme si mohli vybrat ze sýru, medu, marmelády a zeleniny.

Všichni si poklidili chatičky a už jsme šli na nástup. Na nástupu jsme se rozdělili do kroužků a každý kroužek už odešel po své ose. Například na zumbě začali pomalu s kroky, zálesáci šli poznávat les a na sportu se hrály první míčové hry. Po kroužku jsme si všichni malinko oddychli a zamířili jsme na oběd. Poté nás čekal polední klid a 1. návštěva kiosku.

Než jsme vyrazili na 1. etapovou hru, shlédli jsme scénku, kde jsme mohli vidět Išku, Grega, Boye a všemi oblíbenou babičku. Vyrazili jsme na 1. etapovou hru, kde jsme se naučili rozdělat oheň, dorozumět pomocí praporků a zvládnout alespoň jednu větu ve znakové řeči „Žlutý bagr vypadá jako modrý kombajn“. I přes náročnost úkolů to i ti nejmenší zvládli bravůrně a radovali se ze splněného úkolu.

Pochutnali jsme si na skvělé večeři a jako na každém správném táboře jsme večer věnovali vymýšlení názvu oddílu, vlajce a pokřiku. A zítra ráno uvidíme, jak se nám to všem povedlo!

Podívali jsme se na večerníček, vyčištili jsme si zoubky, umyli se a zalezli do postýlek.

 

3-turnus-2-den__0 3-turnus-2-den_ 3-turnus-2-den-2


1.den – Nové oddíly

Již kolem poledne přijížděly autobusy plné nedočkavých dětí do areálu RS Lažánky.

Vyložili jsme zavadla z autobusů a děti byly rozděleny ke svým vedoucím, kteří už byli natěšeni na svůj oddíl. Každý vedoucí si děti ubytoval do chatek, a když všichni věděli, kde bydlí, tak si začali vybalovat. V programu nechyběly ani první seznamovací hry.

K obědu jsme měli těstoviny s omáčkou a masem. Následoval náš první nástup s hlavní vedoucí Lenkou, která nás seznámila s táborovým řádem a programem dne. Odpoledne jsme věnovali dovybalování, návštěvě paní zdravotnice a společným hrám. K večeři jsme měli rizoto s červenou řepou a sýrem, na kterém jsme si všichni moc pochutnali. Večer jsme sledovali film Croodsovi, který nás vtáhl do celotáborové hry.

Poté jsme si dali druhou večeři, vysprchovali se, vyčistili zoubky a unaveni zalehli do postýlek.

3-turnus_1-den_ 3-turnus-1-den_ 3-turnus-1-den-2


Příjezd na tábor

Vítáme Vás v táborovém deníčku třetího turnusu a Můj první tábor. Budeme se snažit každým dnem vkládat příspěvky z předešlého dne, ale vzhledem k opravdu velmi špatnému signálu máme jen omezené možnosti. Děkujeme za trpělivost.

Fotku – momentku můžete občas najít i na Facebooku: www.facebook.com/Kazimirka

Všechny autobusy s dětmi dorazily v pořádku. Děti se hned rozdělily do oddílů, ubytovaly, vybalily. I ti nejmenší to s oddílákama zvládly. Máme již za s sebou oběd a budeme se seznamovat.
První fotky a deníček ze čtvrtka bude již v pátek.