Dotované letní příměstské tábory 2020

pro děti navštěvující 1.stupeň ZŠ v městské části Praha – Letňany, Čakovice, Ďáblice, Kbely, Prosek, Střížkov

Název tábora Termín Obsazenost
Příměstský tábor Letnice I. 1.7. – 3.7. 2020 40%
Příměstský tábor Letnice II. 7.7. – 10.7. 2020 100%
Příměstský tábor Letnice III. 13.7. – 17.7.2020 85%
Příměstský tábor Letnice IV. 20.7. – 24.7. 2020 100%
Příměstský tábor Letnice V. 27.7. – 31.7. 2020 95%
Příměstský tábor Letnice VI. 3.8. – 7.8.2020 55%
Příměstský tábor Letnice VII. 10.8. – 14.8.2020 100%
Příměstský tábor Letnice VIII. 17.8. – 21.8.2020 85%
Příměstský tábor Letnice IX. 24.8 – 28.8. + 31.8.2020 100%

Tyto příměstské tábory jsou dotované Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost, v rámci projektu Podpora zařízení péče o děti – Dětský klub, reg.č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007911

Logo_OPZ_barevne

Pro koho je příměstský tábor určen: děti navštěvující 1.stupeň základní školy na území Praha – Letňany, Prosek, Střížkov, Čakovice, Kbely a Ďáblice

Podmínky pro přihlášení: Evropský sociální fond dotovanými příměstskými tábory podporuje aktivní rodiče na trhu práce. Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) musí splňovat jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní,vykonávají podnikatelskou činnost,v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.


Přihlášení:
pro přihlášení je třeba vyplnit přihlášku, kde zaškrtnete možné termíny. V přihlášce označíte nejvíce preferovaný týden. Záměrem Evropské Unie je podpořit, co nejvíce rodičů a děti jsou přijímány na jeden týden. Na dotovaném táboře není volba jednotlivých dnů, je třeba přihlásit na celý týden. V případě zájmu více týdnů můžou rodiče, kromě preferovaného týdne, přihlásit dítě na klasický příměstský tábor. Na klasických táborech, bez dotací, je možno přihlašovat na více týdnů i jednotlivé dny. Není možné přihlašovat dítě na jeden a ten samý týden do obou typů tábora.

Podání přihlášky: originál přihlášky je možné odevzdat přímo v Dětském klubu Letnice (Fryčovická 462, Praha – Letňany) každý všední den nebo zaslat ofocenou přihlášku na e-mail info@klubletnice.cz (originál se odevzdává při přijetí). Přihlášky je možné podávat až do termínu konání tábora.

Přihláška na zvýhodněný letní příměstský tábor 2020

Rozhodnutí o přijetí: dne 11.3.2020. Po tomto termínu je zasíláno na e-mail rodiče, na základě podané přihlášky a podmínek, informace o přijetí/nepřijetí dítěte na letní příměstský tábor.

Podmínky přihlášení dítěte na zvýhodněný příměstský tábor EU

Z dotace není hrazeno: 100 -120 Kč/den za oběd + vstupné 120 Kč/den.

Místo konání tábora: Dětský klub Letnice, Fryčovická 462, Praha 9 – Letňany – nachází se v budově ZŠ Fryčovická, vlastní vchod je cca 50 m nalevo od hlavního vchodu ZŠ. Dětský klub Letnice provozuje nás spolek Kazimírka po celý rok.

Čas konání příměstského tábora : vždy 7,30 – 17,30 hod. Každý den sraz 7,30 – 8,00 hod. a předání dětí zpět 17,00 – 17,30 hod.

Program: pestrý program a bezpečnost je základem táborů. Děti každý den vyrážejí na výlety do hradů, muzeí,bazénu, na interaktivní výstavy, zajímavá místa, a jednou za týden na celodenní výlet. Vedoucí mají pro děti dále přichystané kolektivní hry a tvoření.