4.den – Setkání s Vektorem, získání zmenšováku

Dnes nás místo sluníčka vzbudil déšť, i přesto jsme si naplno užili veškeré aktivity, které byly na programu. Po rozcvičce a snídani jsme si na nástupu zopakovali pokřiky všech oddílů a dozvěděli se program dnešního dne. Potom jsme se vrhli na pravidelné kroužky. Ve sportu jsme hráli deskové hry, na aerobiku se naučili nové kroky do naší sestavy, zálesáci se učili různé druhy uzlů a trénovali morseovu abecedu a výtvarníci vyráběli létající zajíce.

Po kroužcích jsme si pochutnali na rýži s masem a po poledním klidu se už těšili na druhou etapu celotáborové hry s názvem „Získání zmenšováku“. Ve scénce, která nám přiblížila téma dnešní hry,  jsme se seznámili s novou postavou našeho příběhu – Vektorem. Naším úkolem bylo najít obálky s číslem našeho oddílu a naučit se příkazy, které v nich byly popsány. Jedno dítě z oddílu bylo stavbyvedoucím a pomocí těchto příkazů nám dával instrukce, jaké stavby stavět. Nebylo to ale tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Příkazy, které jsme od stavbyvedoucího dostávaly, byly v tajné řeči. Zanedlouho se táborem ozývalo pouze samé UGUNGU, KARUNGU, KONGUKU, MANUNGU atd. Všechny oddíly byly moc šikovné a stavby rostly jedna za druhou. Na závěr odpoledne bylo naším úkolem sesbírat v tábořišti co nejvíce kostiček, ze kterých jsme postavili zmenšovák, vymysleli pro něj originální název a jeho vlastnosti.

Na večeři jsme si doplnili energii a zamířili na večerní program. Dnešní večer byl ve znamení oddílových her. Hráli jsme deskové hry, šarády, předváděli pantomimu nebo malovali. Ale večerka se už blíží, takže umýt a už pádíme do postele…

4-den-1 4-den-2 4-den-3
 4-den-4  4-den-5  4-den-6


3.den – Grů a jeho mimoni

Ráno jsme vstali plní očekávání, co přinese nový den. Vyběhli jsme na rozcvičku a už se těšili na snídani. Dali jsme si několik rohlíků s džemem a poté se začali chystat na nástup. Tam jsme se pochlubili ostatním s názvem našeho oddílu, pokřikem a vlastnoručně vyrobenou vlajkou. Po nástupu jsme se rozutekli do kroužků, kde zálesáci uvařili výborný čaj z jehličí, výtvarníci vyráběli hady na špejli, na sportech jsme si procvičili nohejbal a v aerobiku pilovali naši sestavu. Na obědě jsme si pochutnali na segedínském guláši.

Během poledního klidu jsme si odpočinuli a už se těšili na první etapu naší celotáborové hry s názvem „Grů a jeho mimoni“. Nejprve nás vedoucí pobavili scénkou, která nás uvedla do děje dnešní hry. Na začátku bylo potřeba pořádně se naučit  životopis našeho mimoně. Poté jsme se vydali hledat mimoní základnu. Když jsme ji našli, za odměnu jsme se dozvěděli, kde najdeme cíl našeho hledání – Grůa. Ten svými záludnými otázkami zjišťoval, jestli si ještě pamatujeme informace z životopisu našeho mimoně. Všechny otázky jsme bez problémů zodpověděli a tryskem se vydali zpět do tábora. Chceme mít přece co nejrychlejší čas a dopadnout co nejlépe!

Hra utekla jako voda a pádíme na buchtičky se šodó. Byly výborné, takže jsme si i přidali. Po večeři proběhly důkladné přípravy, protože večer nás čeká první táborová diskotéka! Všichni jsme tančili a zpívali až do večerky a pak znaveni ulehli do postýlek…

3-den-1 3-den-2 3-den-3
 3-den-4  3-den-5  3-den-6


2.den – Promítání

Ráno nás z postelí vytáhlo sluníčko. Po rozcvičce a výborné snídani se konal pravidelný táborový nástup. Ten dnešní byl ale něčím mimořádný. Byla při něm slavnostně vyvěšena vlajka tábora a všichni jsme si společně zazpívali naši táborovou hymnu.

Dopoledne jsme strávili na kroužcích. Holky v aerobiku se pustily do trénování sestavy, zálesáci poznávali okolí tábora a v lese stavěli domečky z přírodních materiálů, výtvarníci tvořili přáníčka a na sportu se hrály míčové hry.

Na oběd nám paní kuchařka připravila pečené kuře s bramborem. Po poledním klidu a svačince jsme strávili celé odpoledne se svým oddílem. Hráli jsme různé seznamovací hry, při kterých jsme poznali lépe svého oddílového vedoucího i sebe navzájem. Po večeři se promítal film Já Padouch, který inspiroval naši celotáborovou hru. Moc jsme se při něm zasmáli. Ještě druhá večeře a potom už honem, honem do postele…

2-den-1 2-den-2 2-den-3
 2-den-4  2-den-5  2-den-6


1.den – Příjezd

Odpoledne jsme se v Praze rozloučili se svými rodiči, sourozenci a kamarády a vydali se vstříc novým dobrodružstvím. Cesta proběhla bez problémů a po chvíli jsme dorazili do našeho tábořiště. Na místě jsme se rozdělili do oddílů a zjistili tak, kdo bude po zbytek tábora náš oddílový vedoucí. Ubytovali jsme se a na prvním táborovém nástupu jsme se seznámili se všemi dospěláky tábora, dozvěděli se táborový řád, režim dne i náš dnešní večerní program. Po nástupu jsme si pochutnali na zeleninovém rizotu a plní sil se vrhli na vymýšlení názvu našeho oddílu, pokřiku a tvorbu naší vlajky. Ani jsme se nenadáli a byl tu večer. Umyli jsme se a rychle do postýlek, abychom byli čerství na zítřejší den.

1den-1 1den-2 1den-3
 1den-4  1den-5  1den-6


13.den – Odjezd

Dnešní vstávání nebylo vůbec veselé. Každý ví, že do odjezdu domů už zbývá minimálně času. Všichni se divíme, jak rychle tábor utekl. Stihli jsme se naučit spoustu věcí, poznali jsme nové kamarády, …

Ráno nám byla odpuštěna rozcvička. Po snídani jsme se odebrali na chatky, dobalili poslední drobnosti, svlékli jsme povlečení, douklidili a pak už jsme se my i kufry shromáždili u nástupiště a čekali na autobusy. Ty se trochu zpozdily a proto jsme ještě stihli rozdat ztráty a nálezy.

To už ale do brány vjížděly autobusy. Nezbývalo tak než se naposledy rozhlédnout po místě, kde jsme strávili skoro dva krásné týdny, a už jsme vyrazili směr Praha.

Cesta proběhla v poklidu, hodně z nás spalo, někteří si povídali a vzpomínali na skvělé zážitky.

V Praze už čekala většina rodičů. Mávali jsme z okna autobusu o sto šest a za chvilku už jsme skončili v jejich náruči.

Ještě jsme se objali na rozloučenou, vyměnili telefonní čísla a už hurá vstříc dalším prázdninovým zážitkům…

Tento turnus se opravdu mimořádně vydařil, za což děkujeme všem dětem a také vedoucím. Loučí se hlavní vedoucí Lenka, zástupce Jirka, programák Jarda, pomocný vedoucí Lukáš, zdravotnice Jana a Lucka, oddílový vedoucí Jolča, Petra, Verča, Aneta, Beáta, Kája, Jirka, Šárka, která je mimoto autorkou letošního deníčku, Tomáš a praktikanti Gabča a Martin.

Všechno krásné jednou končí a my už se moc těšíme na příští rok!

13-1 13-2  13-4
 13-3  13-5  13-6


12.den – Balení

Dnes běžíme na svou poslední rozcvičku. Po snídani nás čekal jako tradičně nástup. Zjistili jsme, že nás čeká poslední kroužek, že už máme o poledním klidu balit, pak bude na řadě kontrola, jak máme sbaleno, což je podmínka pro vstup na diskotéku. Po svačině nás čekal poslední nástup, na kterém jsme vyhlásili ty nejlepší. Odměny čekaly na obyvatele nejlépe uklízených chatek, nejlepším služebním oddílem se stal oddíl číslo šest a celotáborovou hru vyhrály oddíly čtyři za mladší a sedm za starší tábor. Diplom a odměna ale neminuly nikoho z nás. Ještě zbývala jedna nepříjemná povinnost. Po zavelení „Tábore, k vlajce hleď“ byla vlajka za zvuku táborové hymny stažena. Nejeden z nás měl slzy na krajíčku. Poté už uklízíme celý tábor a okolí, aby tu po nás nezůstaly papírky a plastové láhve. Čekají nás ještě krátké rozlučkové oddílové programy a pak hurá na večeři.

Když jsme byli všichni najezeni, připravily starší oddíly jídelnu a poslední diskotéka mohla začít. Děvčata a chlapec ze zumby předvedli, co se za necelých čtrnáct dní naučili a pak už se do víru tance pustili všichni. Protože jsme opravdu tancovali a byli hodní, prodloužila se diskotéka až do desíti hodin. Pak poslední pomalý tanec, umýt se a spát.

12-1  12-2 12-3
 12-4  12-5  12-611.den – Rozhodnutí celotáborové hry

Po protáhnutí  těl na rozcvičce nás k snídani čekala vánočka s máslem a kakao, takže příjemná změna. Na nástupu jsme zjistili, že nás dnes čeká poslední etapa celotáborové hry, musíme se tedy pořádně snažit. Nebudeme ale předbíhat. Nejprve jsme se rozešli na kroužky – sportovci hráli softball, přehazku a padák, výtvarníci razítkovali o sto šest.

K obědu byla úžasná rajská s knedlíkama a pak už si užívali poledního klidu.

Po svačině přišla na řadu již zmíněná  5.etapa celotáborové hry. Opět jsme bojovali po oddílech. Na začátku dostal mladší tábor doplňkový úkol – nacvičit baletní představení se zadanými prvky; starší mezitím vyběhl na trasu. Běželo se po oranžových fáborcích. Občas jsme narazili na rozcestí, kde byla otázka a my se museli rozhodnout jakým směrem se vydáme. Někdy to bylo špatně a narazili jsme na cedulku, abychom se vrátili. U poslední otázky nám bylo řečeno, že je nám měřen čas doběhu do tábora. V cíli starší nacvičovali představení a mladší vyběhli na trasu. Jen tak tak jsme stihli večeři – čočku s klobásou. Po ní už nás čekaly oddílové programy – míčové hry, kóta, hry v lese a na hřišti. Pak už po druhé večeře a hygieně dobrou noc.

11_den_1  11_den_2 11_den_3
 11_den_4  11_den_5  11_den_6


10.den – Hledá se talent

Ráno po noční bojovce nebylo zrovna růžové. Někteří přišli pozdě na rozcvičku, ale nakonec jsme se všichni protáhli a poté nasnídali.

Na kroužcích starší zálesáci stavěli chýše, mladší se učili uzlovat, výtvarníci malovali pomocí kříd a mléka.

K obědu nás čekalo výborné vepřo, knedlo, zelo. O poledním klidu se na pár minut přihnala přeháňka, ale naštěstí se nebe brzy vyjasnilo.

Na odpolední oddílový program jsme se proto rozutekli na hřiště, do lesa. Starší oddíly si „zahráli“ karneval. Odebrali jsme se na louku a dostali jsme od vedoucích za úkol přestrojit pomocí přírodních materiálů z okolního lesa někoho z oddílu za princeznu, jiné za loupežníka, krále, šaška, čarodějnici a zbytek oddílu za divochy. Ti pak před porotou zatančili svůj bojový tanec, u kterého si i pořádně zakřičeli, ostatní postavy se představili a popsali.

Než jsme ze sebe smyli bláto a různé větve a mech odnesli zpět do lesa, měl pan kuchař hotové boloňské špagety. I ty byly výborné. A už je tu večer! Tábor čeká vybrat z několika adeptů toho nejnadanějšího alias připravena je soutěž Hledá se talent. Když se celé publiku sešlo v jídelně, představil moderátor porotu, ve které usedli Petra Kvitová, Lady Gaga, Vector a Anna Geislerová, a také soutěžící z jednotlivých oddílů. A pak už jsme si poslechli několik nadějných zpěváků a zpěvaček, shédli jsme krásná taneční vystoupení a úžasné show s jojem. Nejvíce svým aerobikem oslnila Kristýna Hradecká z pátého oddílu a vyhrála zasloužené ceny.

Pak už nás čekala druhá večeře, hygiena a večerka.

10_den_1 10_den_2 10_den_3
10_den_4 10_den_5 10_den_6


9.den – Krádež měsíce

Po rozcvičce a snídani jsme se na nástupu dozvěděli, co nás během dne čeká. Také se gratulovalo k narozeninám a svátkům. Na kroužcích dnes zumbistky dopilovávaly sestavy, zálesáci připravili táborák či uzlovali a výtvarníci batikovali.

Když se lověk po obědě rozhlédl kolo sebe, všude po chatkách bylo prázdno. Všichni se radovali z hezkého počasí, sušili mokré věci…

Po poledním klidu přišla čtvrtá etapová hra s názvem Krádež měsíce. Nejprve jsme museli sestavit raketu. Členové oddílu hledali papírky dané barvy a přinášeli je dvěma vybraným. Ti z nich sestavovali raketu. Obrázek byl docela složitý a proto se po chvilce přidali i sběrači papírků a skládal oddíl společně. Po sestavení obrázku rakety jsme papírky otočili a objevili napsané místo, kam máme běžet dále. Na dalším stanovišti bylo úkolem naplnit raketu palivem – museli jsme v brčku ucpáním prstem přenést co nejvíce vody. Když jsme každý přidal svůj díl paliva, běželi jsme na další stanoviště vyzvednout „Měsíc“ a pak už rychle do tábora. Tám nás ještě čekal doplňkový úkol a to sestavení dopravního prostředku pro let na Měsíc. Objevilo se tak antigravitační křesla, talíře UFO….

K večeři pan kuchař připravil buchtičky se šodó a moc jsme si pochutnali. Poté již mladší tábor čekalo hraní živého člověče nezlob se a starší se rozesadili okolo ohně. Zazpívali jsme si, snědli buřtíky a i dnes ulehli do postýlek.

Tentokrát to ale nebylo vše. Kdosi zaklepal na dveře a vzbudil nás na noční hru. Po dvojicích jsme procházeli trasu vyznačenou svíčkami. Sem tam se zpoza stromu ozvaly prapodivné zvuky, jindy nás cosi chytlo za nohu či nás obrovkými pařáty objalo okolo ramen. Ač jsme se často lekli tak, že jsme nadskočili či naopak spadli na zem. Bylo to ale super dobrodružeství. Po projití trasy už ale opět čekaly postýlky.

9_den-1 9_den-2  9_den-3
 9_den-4  9_den-5  9_den-6


8.den – Cesta kolem světa

Rozcvička nám dnes opět rozhýbala svaly a pak už jsme zaplnili bříška loupáky s máslem. Nástup nám prozradil, že dnes už žádná návštěva nebude, mohli jsme se proto po úklidu chatek rozeběhnout na kroužky. Situaci kroužků komplikovalo počasí. Pršelo a proto jsme všichni zalezli do kluboven nebo pod přístřešek. Zkoušeli jsme různé kvízy, starší zálesáci absolvovali zdravovědu…

Čočková polévka a segedýnský guláš pak doplnily energii. Po poledním klidu jsme se vydali Cesovat kolem světa. Různě po táboře bylo rozmístěno deset stanovišť, každé mělo symbolizovat některou zem světa. My jsme se pak po oddílech ke stanovištím rozeběhli, dozvěděli se o dané zemi něco nového a plnili zadaný úkol. V Japonsku jsme skládali origami, v Nizozemsku poznávali květiny, v Rusku dostali úkoly z Matriošky , v Kanadě hráli hokej, v Grónsku lovili zvířata, v Egyptě stavěli pyramidy….

Ani jsme do večeře vše nestihli a pokračovali jsme proto i večer. Poté, co všechny oddíly dohrály, rozeběhli jsme se na oddílové programy. Některé oddíly dobývaly kótu, jiné si hrály s míčem na hřiští.

Všichni jsme byli z cestování dost unavení a v půl desáté zalezli do postýlek

dsc_0013  dsc_0017 dsc_0025_0
 dsc_0048 dsc_0057 dsc_0066


7.den – Speciální návštěva

Po rozcvičce a snídani jsme dnes opět vyrazili na nástup. Po zaznění oddílových pokřiků jsme se dozvěděli zajímavou změnu v programu dne. Náš tábor navštíví několik příslušníků Armády ČR, s nimiž si vyzkoušíme různé disciplíny a budeme se moci zeptat na to, co nás hledně jejich práce zajímá.

Když vojáci přijeli, začali po táboře rozmísťovat stanovitě s různými úkoly. My jsme se k nim po nástupu s oddílama rozeběhli. Vyzkoušeli jsme svou paměť, znalost historie, střelbu ze vzduchovky, střelecký trenažer, běžeckou dráhu, skládání puzzlí s vojenskou tématikou a zkusili jsme si i házet granátem. Samozřejmě byl dobře zajištěný a tábor vypadá stejně jako předtím.

Zajímavá byla i ukázka zbraní a krátká exhibice se šavlí a puškou, která je užívána Armádou ČR ve státních dnech, při návštěvě významných zahraničních osob, smutečních událostech. Tuto krátkou sestavu jsme si také zkusili. Vojáci bohužel nemohli déle zůstat a proto jsme po obědě dodělali disciplíny, které nám chyběly a už nás čekalo vyhodnocení. Z mladšího i staršího tábora byli vybráni nejlepší kluk a holka. Nejlepšími oddíly byl 4 za mladší  a 8 za starší. Skvělé ceny jako knížky a odznaky nás moc potěšily. Rozloučili jsme se s vojáky a pak teprve nastal polední klid. Po něm jsme se věnovali oddílovým programům.

Celý další tábor se uchýlil do jídelny a zahráli jsme si živé pexeso. Několik z nás šlo za dveře, poté hádali dvojice. Dvojice se utvořili z ostatních lidí v oddílu. Vzájemně jsme si domluvili do dvojic znamení a pak když nás hádači vyvolali, předvedli jsme ho. Do večeře jsme stihli dvě hry a pak už jsme si pochutnali na sekané s bramborama.

Posilnili jsme se, protože jsme potřebovali hodně energie na diskotéku, která následovala. Večer byl ve znamení Sensation White tedy párty v bílém. Kdo nechtěl tancovat, mohl hrát společenské hry. Před desátou hodinou jsme si dali druhou večeři a pak spinkat.

dsc_0027 dsc_0058 dsc_0064
dsc_0159 dsc_0198


6.den – Člověče nezlob se

Ráno jsme se probudili unavení po výletu, ale i přesto jsme po půl osmé vyběhli na rozcvičku. Neminuly nás ani kroužky, například na zumbě jsme pokračovali v přípravě závěrečného vystoupení, stihli jsme si ale zahrát i sochy. Mladší zálesáci uzlovali, starší hráli kótu.

K obědu byla svíčková s knedlíkama, chutnala skoro jako od babičky. Polední klid byl dnes přerušen táborovým focením. Nejprve přišly na řadu jednotlivé oddíly, pak celotárová fotka a nakonec vedoucí. Po třetí hodině jsme zašli na svačinu a po ní se již připravili Gru, Mimoni a spol. a zahráli scénku před třetí etapovou hrou s názvem Adopce děvčátek. Samotná hra pak byla rozdělena na tři části. V první bylo nutné proběhnout trasu s otázkami, pomocí nichž jsme sestavili číselný kód a z něj pak pomocí šifry heslo. Tím jsme osvobodili děvčátka. V následující části jsme se snažili orientovat beze zraku, tedy se zavázanýma očima. Dorazili jsme až k pavučině mezi stromy, kterou jsme museli s co nejméně doteky provázku prolézt. Když se to podařilo celému oddílu, běželi jsme zpět do tábora. Tam na nás ještě čekaly doplňkové úkoly. Ani ty nás však nemohly zaskočit a lehce jsme je zvládnuli.

Po večeři se mladší tábor věnoval oddílovým programu a starší se pustili do Člověče, nezlob se! Ovšem ne v jeho klasické podobě, ale tak, že my jsme byli přímo herní figurky a zároveň jsme stíhali plnit úkoly. Po chvíli bohužel začalo pršet, ale byli jsme pod střechou a nic nebránilo tomu, abychom hru dohráli. Zjistili jsme vítěze a pak na nás čekaly postýlky.

dsc_0118 dsc_0122 dsc_0137
 dsc_0139  dsc_0155  dsc_0172


5.den – Celodenní výlet

Po budíčku jsme se rozběhli na rozcvičku, při které jsme zjistili úžasnou zprávu. Dneska jdeme na výlet! Čeká nás pár kilometrů pěšky do Blatné, pak vlakem do Strakonic, kde se podíváme na hrad, budeme mít rozchod na náměstí a pak opět vláčkem a pěšky do tábora.

Na snídani se proto musíme pořádně nadlábnout, abychom celý den úspěšně zvládli. Pak vyfasujeme balíčky na cestu, bereme batůžky a kšiltovky, protože už takhle po ránu svítí sluníčko, a jdeme. Vždy dva oddíly vyrážejí spolu.

Mladším dětem jel vlak z Blatné už v deset hodin. Nožičky proto musely pořádně zabrat. Starší zabrali také, a mohli proto mít v Blatné hodinu a půl rozchod, jeli totiž pozdějším vlakem. Prohlédli jsme si náměstí a navštívili různé obchůdky a pak už šup na vlak. Po asi třičtvrtě hodině cesty už jsme ve Strakonicích vyráželi z nádraží na hrad. Při prohlídce jsme se dozvěděli něco o historii Strakonicka, zajímavé byly například expozice týkající se dudáctví či divadla.

Ve městě jsme měli zase chvilku rozchod a pak už šup vlakem do Blatné. Zpátky jsme museli nasadit opravdu ostré temp, aby se na nás nečekalo s večeří. K té bylo kuřecí stehno s rýží a rajče, mňam!

Večer čekal mladší děti táborák – zazpívali jsme si s kytarou a opekli buřtíky. Starší mezitím hráli různé hry na hřišti nebo vyrazili do lesa. Některé hry jsme nestihli dohrát a proto už se těšíme na další den.

dscn3682 dsc_0050  dsc_0069
 dsc_0077  dsc_0089  dsc_0141


4.den – Setkání s Vectorem

Po výborné snídani jsme se rozběhli na kroužky. Sportovci se učili bastebal, na výtvarce se vytvářela díla z kuliček krepového papíru.

Po knedlících s vepřovým na paprice a poledním klidu přišla na řadu scénka druhé etapové hry, tedy Setkání s Vectorem. Všichni jsme se zasmáli a pak už jsme zjistili pravidla, která nás budou provázet dnešním odpolednem.

Stali se z nás technici a stavitelé. V táboře jsme si každý oddíl našel obálky s nápovědami ke hře. Moc moudří jsme z toho ale nebyli. Copak nám nějaké KARUNGU a URUNGU pomůže? Pokusili jsme se veškeré výrazy naučit. Pomocí nich jsme pak měli za úkol postavit zmenšovák. Stavitel čekal na stanoviště na to až mu technici z oddílu přinesou stavební dílky, tedy barevné,d řevěné kostičky. Když přiběhl, stavitel je pouze výše zmínech nápověd navigoval . Jak se ukázalo sice byla legrace, ale úkol nebyl vůbec jednoduchý. Občas jsme se neudrželi a poradili česky a stavba byla vedoucím zbořena za porušení pravidel nebo technici přinšeli nehodící se dílky. Nakonec se ale každému podařilo alespoň nějakou stavbu postavit.

Vyčerpaní sme se vrhli na večeři, tentokrát sladkou – lívance s kakaVečer patřil oddílovým programům. Někteří se odebrali na hřiště, jiní zkoušeli pinghpong, hrálo se bingo…

Celkem unavení jsme vyrazili na druhou večeři, při které jsme shlédli večerníčka – Jáju a Páju.

Postýlky na nás už čekaly a proto se šli vykoupak a šup pod peřinu.

 dsc_0181 dsc_0196 dsc_0363
 dsc_0244  dsc_0271  dsc_0333


3.den – První disko

Dnes se nám nevstávalo tak dobře jako včera, počasí po ránu bylo pošmourné. Rozhýbali jsme rozespalá těla na rozvičce a těšili se na snídani. Chvilku po ní jsme již na nástupu předváděli oddílové vlajky a seznamovali ostatní se svým pokřikem. Zjistili jsme, že budeme bojovat proti Padouchům, Tygříkům, Vektorům, … Po nástupu jsme si uklidili v chatce, tedy někdo nejspíš zapomněl, protože už se objevila  první prasátka.

V deset hodin jsme se rozběhli na kroužky – zálesáci uzlovali jako o závod, na sportu jsme se učili přehazku a volejbal. Po výborném obědě a zaslouženém poledním klidu jsme zjistili super novinku, místo oddílových programů se jdeme koupat, hurá! Během dopoledne se totiž vyjasnilo a je opravdu velké horko. Vyrážíme hromadně celý tábor, všichni se na koupání těšíme. Konečně jsme na místě, vybalujeme z batůžků ručníky nebo deky a první dva oddíly se už pomalu ochlazují ve vodě. Po deseti minutách dojde ke střídání a postupně se vykoupají všichni. Ostatní zatím hrají na dekách karty, povídají si, opalují se, … Odpoledne ale bohužel rychle uteklo a my se vydali na cestu do tábora, kde nás čekaly úžasné zapečené těstoviny.

Po večeři jsme se rozběhli vyparádit a převléct, protože večer nás čekala první táborová diskotéka.Roztancovali jsme se na několik písniček ze zumby a pak už to jelo, … Stejně jako odpoledne ale i večer rychle utekl a my celí unavení zalezli do postele. Kdoví, co nás čeká zítra, třeba se nám o tom bude zdát …

 dsc_0015_0 dsc_0033 dsc_0049
dsc_0053 dsc_0146 dsc_0158