Časem zpátky do pohádky

Celodenní výlet v sobotu 3. září 2011

stastna_zeme-5 stastna_zeme-9 stastna_zeme-7

Zveme děti na pohádkově-hravý výlet. Nejprve nás autobus zaveze do přírodního zábavného dětského areálu. „Šťastná země“. Kde vznikl dřevěný svět plný různých prolézaček, houpaček, skluzavek a jiných atrakcí jako třeba dřevěný hrad a trpasličí vesnička. Neméně zajímavá bude dobrodružně naučná stezka s interaktivními prvky místního geoparku.

stastna_zeme-3Poté nás čeká pohádkové odpoledne mezi strašidly, čarodějnicemi, skřítky, vodníky a čertíky. Navštívíme pohádkový zámek Staré hrady. Čeká nás kouzelný program „časem zpátky do pohádky“. Zavede nás do tajemného zámeckého sklepení. Uvidíme lesní a ledové království, čertovskou a vodnickou domácnost, palác vykutálených skřítků a veselých strašidláků, rodinku starohradského obra a mnoho dalšího…

Cena celodenního výletu: 300,- Kč
(cena výletu je dotována Magistrátem hl.m. Prahy)
V ceně je zahrnuto:
– doprava vlastním autobusem z Prahy a zpět
– vstup do zábavného areálu Šťastná země
– vstup na pohádkový okruh zámku Staré hrady
– doprovod vedoucích sdružení
stastna_zeme-6  stastna_zeme-1 stastna_zeme-2

 Výlety se velmi rychle plní. Dříve než dáme výlety na webové stránky, zasíláme nabídky zájemcům z databáze. Pokud máte zájem o zařazení do databáze a zasílání přednostních nabídek, stačí napsat váš zájem na sdruzeni@kazimirka.cz. Na stejném emailu se můžete přihlásit i na tento výlet.


12.den – Loučení

Dnes jsme se probudili do slunečného, ale přesto trochu smutného rána. Dnešním dnem totiž tábor končí…

Nasnídali jsme se, dobalili poslední drobnosti a poté se už shromáždili na verandě a čekali na příjezd autobusů. Netrvalo to dlouho, autobusy jsou tu a my vyrážíme k domovu. Cesta proběhla rychle a bez jakýkoliv problémů. V Praze na nás už čekali rodiče. To bylo mávání, objímání a úsměvů… Rozloučili jsme se se svými novými kamarády, vyměnili si telefonní čísla a už se těšili na další prázdninové zážitky…

Za skvělý turnus děkujeme všem dětem a také hlavní vedoucí Lence, zástupci a programákovi Jardovi, vedoucím Jirkovi a Hance, zdravotnici Marcele, oddílovým vedoucím Katce, Míše, Jirkovi, Zuzce a Lukášovi a praktikantům Pavlovi a Martinovi.

Tak příští rok ahoooooooj……….

dsc_0052 dsc_0056 dsc_0064


11.den – Vyhodnocení

Ráno jsme ihned po probuzení vyběhli na rozcvičku, potom se nasnídali a po nástupu proběhly závěrečné kroužky. Holky v aerobiku si nanečisto zkoušely svá vystoupení, ve sportu jsme dokončili pětiboj, zálesáci si zopakovali všechny činnosti, které se prozatím naučili a zahráli si několik her v lese a výtvarníci malovali, co se jim na táboře nejvíc líbilo. Protože se jednalo o naše poslední kroužky, vedoucí shrnuli, co všechno jsme se naučili a nakonec nám všem rozdali diplomy a řadu odměn.

Po obědě a poledním klidu se konal slavnostní závěrečný nástup, kde byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry, nejlepší služební oddíl a nejuklizenější chatička. Absolutními vítězi celotáborové hry se stal oddíl č. 2! Nejen vítězové, ale i všichni ostatní dostali diplomy a hromadu odměn. Hlavní vedoucí tábora poděkovala všem táborníkům i vedoucím a popřála jim krásný zbytek prázdnin. Na závěr nástupu jsme si všichni zazpívali naši táborovou hymnu. Po nástupu jsme se vrhli na balení a úklid našich chatek a celého tábora. Když bylo všechno hotovo, zahráli jsme si se svým oddílem menší hry.

Po večeři se konala poslední táborová diskotéka. Večer zahájily svým vystoupením dívky z aerobiku. Jejich vystoupení mělo obrovský úspěch a všem se moc líbilo. O další zpestření večera se postarali vedoucí se svým vystoupením na píseň „Tepláky“. Celý večer jsme se všichni výborně bavili, tančili a zpívali až do večerky. A protože jsme dnes byli hodní a diskotéku si opravdu užívali, měli jsme protaženou večerku a do postelí mohli jít až později…

dsc_0074 dsc_0038  dsc_0024
 dsc_0122  dsc_0154  dsc_0003


10.den – Člověče, nezlob se

Dnes nás opět probudilo sluníčko. Vstali jsme a už se těšili, co nového nám dnešní den přinese. Po snídani a nástupu jsme se rozeběhli na pravidelné kroužky. V aerobiku jsme dolaďovali poslední detaily na naše vystoupení, ve sportu jsme si vyzkoušeli pětiboj – běh na 50 metrů, střelba, chůdy, ping-pong a běh mezi kuželi, výtvarníci vyráběli záložky do knížek a v zálesáctví jsme si zopakovali práci s buzolou a dostavěli ptačí budky.

Na obědě jsme si pochutnali na smaženém sýru. Ihned jak nám po obědě slehlo, jsme se vydali koupat. Zaplavali jsme si, nachytali trochu bronzu a zahráli si několik malých her.

Po koupání nás čekala závěrečná etapa celotáborové hry s názvem „Grů dobrým člověkem“. Cílem hry bylo projít předem určenou trasu. Naši cestu určovaly odpovědi na otázky, které na ní byly rozmístěné. Pokud jsme odpověděli špatně, vydali jsme se nesprávným směrem a trasu jsme si tak protáhli. I když jsme se několikrát rozhodli špatně, všichni jsme nakonec do cíle dorazili. V tábořišti na nás čekal doplňující úkol. Celý oddíl musel vymyslet a zatančit baletní vystoupení s předepsanými prvky. Moc jsme se snažili a vystoupení byla opravdu krásná.

Po večeři jsme si zahráli Živé člověče, nezlob se. Všechno probíhalo jako při běžné hře, ale figurky představovaly sami děti. Házeli jsme kostkou a pokud jsme splnili daný úkol, mohla se naše figurka posunout o daný počet políček. Při plnění úkolů a vyhazování protihráčů jsme si užili spoustu legrace. Večerka se rychle přiblížila a my se vydali odpočívat do postýlek…

10-den-1 10-den-2 10-den-3
 10-den-4  10-den-5  10-den-6


9.den – Hledá se talent

Ráno jsme vyskočili z postelí, protáhli se na rozcvičce, pochutnali si na výborné snídani a rozutekli se na kroužky. Výtvarníci vyráběli záložky do knížek, ve sportu jsme si zahráli softball, v zálesáctví jsme si vyzkoušeli práci s buzolami a stavěli lesní přístřešky. V aerobiku jsme pilně trénovali a opakovali celé sestavy, protože naše vystoupení se už blíží.

Po obědě a poledním klidu jsme měli program se svým oddílem. Mladší si vyzkoušeli opičí dráhu, při hře Kimovka trénovali svou paměť a sehráli zápas v přehazované. Starší si zahráli šipkovanou a řadu lesních her.

Po večeři nás čekal další zajímavý program – soutěž „Hledá se talent“. Účastnilo se 15 soutěžících, kteří předvedli svůj talent v různých dovednostech. Někteří zpívali, další tančili, jiní nám předvedli aerobikovou nebo gymnastickou sestavu. O výsledku rozhodovala hvězdná porota, ve které zasedla Barbie s Kenem, Vektor a Anděl. Naše porota se nenechala zahanbit a spolu se soutěžícími si některá jejich vystoupení sama na vlastní kůži vyzkoušela. Všichni soutěžící byli výborní, přesto musela porota vybrat toho nejlepšího.  Po dlouhém přemýšlení  porota rozhodla a vítězi tohoto ročníku soutěže „Hledá se talent“ se tak stali kluci z 5. oddílu se svou scénkou na téma „Pardubická“. Nečekaným zakončením večera byla svatba přítomného Kena s Barbie. Stali jsme se tak na chvíli svatebními hosty a svědky tohoto vzácného okamžiku. Vítězové byli zvoleni, ceny rozdány a my musíme do postýlek…

Tímto dnešek ale nekončí. Čekala nás ještě večerní bojovka. Trošku jsme se báli, občas se lekli nebo si i zakřičeli, ale cestu jsme všichni bez problémů prošli a na znamení toho jsme zanechali svůj podpis ve strašidelné knize… Tak teď už doopravdy do postele a spát, zítra nás čeká další zajímavý program…

9-den-1 9-den-2 9-den-3
 9-den-4  9-den-5  9-den-6


8.den – Výlet

Ráno jsme se probudili do slunečného dne. Hned při vstávání jsme se od vedoucích dozvěděli, že dnes nebudeme mít rozcvičku, protože musíme šetřit síly na celodenní výlet, který nás dnes čeká.

Nasnídali jsme se a vydali se na cestu. Naším cílem byla nedaleká zřícenina hradu Vrškamýk. Ani jsme se nenadáli a hrad nás již zdálky vítal. Zříceninu jsme si pořádně prohlédli, zkusili jsme projít cihlové bludiště, zařádili si na dětském hřišti a okolí hradu jsme si prohlédli z dřevěné rozhledny, která se nacházela v blízkosti hradu. Cestou zpět jsme se zastavili v Kamýku nad Vltavou, kde jsme si odpočinuli, na břehu Vltavy jsme poobědvali a nakoupili nějaké drobnosti. Před návratem do tábora jsme si v lese zahráli několik her a v táboře jsme byli zpět přesně na večeři.

Po výborném hovězím na houbách nás čekal táborák. Celý večer jsme zpívali, hráli u ohně menší hry a samozřejmě také opékali buřtíky. Večerka se rychle přiblížila, takže utíkáme honem do postýlek a už teď se těšíme na zítřek…

8-den-1 8-den-2 8-den-3
 8-den-4  8-den-5  8-den-6


7.den – Zajímavá návštěva

Dnes jsme se opět probudili do krásného slunečného rána. Protáhli jsme se na rozcvičce, nasnídali se a poté se přesunuli na pravidelné kroužky. Výtvarníci dnes vyráběli přívěšky z dřevěných korálků, zálesáci poznávali rostliny a houby a tvořili herbář. Ve sportu se hrála přehazovaná a holky na aerobiku pilovaly další taneční kroky.

Po poledním klidu nás čekalo velké překvapení. Do tábora nás přijeli navštívit členové pyrotechnické jednotky vojenské policie, aby nám přiblížili svou práci. Představili nám robota Maxíka, který jim pomáhá při odhalování a zneškodňování výbušnin a předvedli, co všechno dokáže. Na závěr jsme mohli prozkoumat celé zásahové vozidlo a prohlédnout si a osahat pyrotechnický oblek. Páni pyrotechnici byli moc hodní a zodpověděli nám všechny naše zvídavé otázky. Bohužel se přiblížila večeře a my se museli s návštěvou rozloučit.

Pochutnali jsme si na krupicové kaši a vrhli se na přípravu na večerní program. Ta byla dnes důkladná, protože nás čekala diskotéka! Bavili jsme se, tančili a zpívali až do večerky. Ta se dnes přiblížila obzvlášť rychle. Tak honem umýt a spát, protože zítra nás čeká další zajímavý program…

7-den-1 7-den-2 7-den-3
 7-den-4  7-den-5  7-den-6


6.den – Adopce děvčátek

Dnes ráno se nám vstávalo obzvlášť dobře, protože nás probudilo sluníčko. Dopoledne proběhlo tradičním způsobem. Začali jsme rozcvičkou a poté se přesunuli na snídani. Moc jsme si pochutnali, protože nám pan kuchař připravil míchaná vajíčka. Po snídani se konal pravidelný nástup, kde jsme si zopakovali pokřiky oddílů a dozvěděli se, jaký program nás dnes čeká.

Na kroužcích se dnes zálesáci učili typy ohňů a připravovali dřevo na táborák. Výtvarníci vyrobili krásné papírové masky a rovnou v nich sehráli malé divadelní představení. Na sportu jsme si zahráli míčové hry a v aerobiku začali secvičovat druhou sestavu. Po výborném obědě jsme chvíli odpočívali a už se nemohli dočkat další etapy celotáborové hry. Ta dnešní nesla název „Adopce děvčátek“. Nejprve nám vedoucí sehráli scénku. Seznámili jsme se v ní s dalšími postavami příběhu – třemi děvčátky. Ty jsme museli v první části hry osvobodit pomocí zašifrovaného hesla. Poté jsme se společně s nimi vydali na cestu zákeřným terénem, který jsme museli zdolat se zavázanýma očima. Další nástrahou byla pavučina, kterou jsme museli bez dotyku prolézt. Na konci cesty nás čekal poslední úkol – dešifrovat recept na sušenky a podle něj připravit těsto za použití správných ingrediencí.

Posilnili jsme se buřtgulášem a večer strávili se svým oddílem. Mladší děti hrály lesní golf, absolvovaly lesní opičí dráhu nebo stavěly domečky. Starší děti hrály přehazovanou a hledaly poklad v lese. Po večerce jsme unavení padli do postele a už se těšili, co přinese nový den…

6-den-1 6-den-2 6-den-3
 6-den-4  6-den-5  6-den-6


5.den – Cesta kolem světa

Ráno bylo trochu zamračené, ale jelikož nás opět čekal zajímavý program, rychle jsme vyskočili z postýlek a pádili na rozcvičku. Protáhli jsme se a vydali se na snídani. Po snídani se celý tábor setkal na pravidelném nástupu a po něm nás už čekaly kroužky. Výtvarníci dnes vyráběli papírové loutky, zálesáci procvičovali uzly a šifrování zpráv, ve sportu se probrala pravidla některých sportů a v aerobiku jsme doplnili další část sestavy.

Po výborném obědě nás čekal polední klid, abychom doplnili energii na odpolední program. Budeme ji potřebovat, vyrážíme totiž na dlouhou cestu, a to přímo „Cestu kolem světa“.  Po celém tábořišti byla rozmístěna stanoviště, z nichž každé představovalo určitý stát. Na stanovišti jsme se o daném státu dozvěděli zajímavé informace a plnili úkol, který s ním souvisí. V Japonsku jsme skládali origami, v Grónsku lovili lední medvědy nebo tučňáky, v Egyptě stavěli pyramidy, v USA rýžovali zlato, v Austrálii skákali v pytli s klokanem…

Cestováním nám samozřejmě vyhládlo, takže jsme se už nemohli dočkat špaget s boloňskou omáčkou a sýrem. Večerní program jsme strávili se svým oddílem – starší oddíly hledaly poklad a vyzkoušely taneční podložku, mladší oddíly si zahrály soutěžní hru „Kufr“ a řadu zajímavých deskových her. A je tu zase večerka… Tak honem, honem umýt a spát, ať jsme zítra svěží a odpočatí…

5-den-1 5-den-2 5-den-3
 5-den-4  5-den-5  5-den-6