Návštěvy rodičů

Návštěvy na táboře nedoporučujeme. Prosíme o zvážení návštěvy dítěte, vzhledem k ostatním dětem, kterým na tábor návštěva přijet nemůže.

Jestliže přesto chcete navštívit vaše dítě, oznamte to předem telefonicky hlavnímu vedoucímu! Po příjezdu vás žádáme, abyste nevstupovali do tábořiště. Oddílový vedoucí nebo táborový pracovník vám dítě přivede k vstupní bráně či na jiné určené místo.

Problémem jsou také návštěvy, když už se malý táborník zadaptuje a přijede návštěva, začíná vše na novo. Nejenom, že se začne stýskat tomuto táborníkovi, po odjezdu rodičů, ale ostatním je to líto, protože za všemi dětmi rodiče přijet nemohou.

 

Děkujeme za pochopení, Kazimírka


Mobilní telefony na táborech

Dnes je moderní doba a snad každé dítě, školou povinné, má svůj mobilní telefon. Pro rodiče je to určitě užitečná věc. Může kontrolovat své dítě, zda je v pořádku.

Doporučujeme ale mobilní telefon dětem na tábor nedávat, obzvláště těm menším.

V žádném případě nechceme omezovat kontakt rodičů s dítětem. V tomto článku bychom vám rodičům chtěli vysvětlit, proč není vhodné dětem mobilní telefon na tábor dávat.

Mobilní telefon umožňuje dítěti okamžitý kontakt s rodičem, a tak nedává možnost pro rozvoj samostatnosti dítěte a řešení problému s vedoucím. Dítě může zavolat rodiči, ke kterému má pochopitelně bližší vztah než s vedoucím, a nejdříve se snaží vyřešit problém s rodičem. Na vzdálenost je opravdu obtížné cokoliv řešit.

Dalším příkladem je stýskání. Hodně dětem se na táboře zasteskne, obzvláště v době osobního volna či před večerkou, a hned volá svým rodičům. Snad každý rodič, který slyší své dítě plakat, chce sednout do auta a přijet si pro něj na tábor. Za chvíli je ale vše jinak a stýskání je zapomenuto. I když víte, že vašemu dítěti se na táboře stýskat nebude, může mít kamaráda/kamarádku, který je na táboře bez mobilního telefonu a bude mu líto, že sám nemůže zavolat rodiči.

Pokud dítě jede na ověřený tábor, na děti dohlíží jejich vedoucí od rána do večera a i v noci jsou vedoucí ve střehu. Věřte, že pokud je potřeba, tak vás z tábora kontaktují.

Je samozřejmé, že rodičům se také zasteskne a rádi by věděli, jak se dítku daří. Již většina táborů provozuje on-line deníčky, kde poskytují informace z táborového dění. Je pochopitelné, že tuto službu nemohou poskytnout tábory, které nemají možnost internetového připojení.

telefon_a_detiU starších dětí se také setkáváme s neduhy této doby, kdy děti v době osobního volna používají své „chytré“ telefony pro hry, sociální sítě či jiné aplikace, místo komunikace s kamarády. Dětem tak mnohdy neumožňují odpočinout si od techniky.

Pokud se rodič rozhodne dát dítěti mobilní telefon s sebou na tábor, měl by akceptovat kontakt s dítětem v časech osobního volna, kdy není program či čas jídel. Zároveň nerušit táborníky voláním před budíčkem a po večerce.

Vůbec není vhodné dávat na tábor nový mobilní telefon. Děti, i přes doporučení, berou s sebou telefon na program, kde se může snadno ztratit (např. v lese, na louce). Telefon se pak opravdu těžko hledá, obzvláště když je vypnutý. Pro předejití těchto situací si děti mohou telefon uložit u vedoucího.

Pro kontakt rodičů s dítětem určitě doporučujeme posílání pohledů či dopisů. Děti téměř každý den očekávají táborovou poštu. I těm větším dětem dělají pohledy stále velkou radost. Je pak těžké vidět zklamané dítě, kterému nepřijde ani jeden.

Je jasné, že telefony u dětí mají svá pro i proti, a tak konečné rozhodnutí je na zvážení rodičem. Organizátor táborů by však neměl tuto osobní volbu zakazovat.

©Kazimírka