1.den – příjezd

Prázdniny konečně začaly a tím i letní tábor Kazimírka. Budeme se snažit každý den vkládat do táborového deníčku zprávy a fotky z předešlého dne, tak abyste mohli sdílet trochu té táborové atmosféry.

Hned v sobotu ráno odjely 4 autobusy s dětmi směr Vanov u Telče. Cesta byla bezproblémová a s jednou zastávkou děti dorazily do tábořiště. Následovalo vyložení kufrů, rozdělení do oddílů a velmi dobrý oběd.

Během poledního klidu si děti vybalovaly a povlékly postele. Na zahajovacím nástupu byla slavnostně, při hymně tábora, vyvěšena vlajka, děti se také dozvěděly táborový řád, režim dne, hranice tábora i jiné důležité informace. Odpoledne se hrály seznamovací hry v oddílech a večer se promítal animovaný film Lorax, podle kterého se bude hrát celotáborová hra.

Odjezd na letní tábor Vyložení kufrů na letním dětském táboře Nástup na letním táboře Kazimírka 2013