Nabídka letních příměstských táborů 2020

Letní příměstské tábory 2020 v Praze – Letňanech pokrývají celé letní prázdniny.

Nabízíme dva druhy příměstských táborů:

Příměstské tábory klasické

Tábory podpořeny EU


 • pro děti 5 – 13 let
 • pro všechny zájemce bez omezení
 • možnost volby jednotlivých dnů a celého týdne
 • klubovna na Staré návsi, sál Třinecká 
 • cena zahrnuje vše vč. vstupného i obědů
 • cena 2200 Kč/týden, 440 Kč/den
 • tábor bez dotace
 • pro děti 1.stupně ZŠ (vč. 0.ročníku)
 • pro děti ze ZŠ Praha -Letňany,
 • dále Kbely, Čakovice, Prosek, Ďáblice
 • doložení aktivity rodičů na trhu práce
 • Dětský klub Letnice ve Fryčovické
 • dotace nezahrnuje 120 Kč/oběd/den
 • dotace nezahrnuje vstupné 120 Kč/den

Více informací o článku Nabídka letních příměstských táborů 2020


Letní příměstské tábory 2020

pro děti 5 – 13 let

Název tábora Termín Obsazenost
Příměstský tábor Letňany I. 1.7. – 3.7. 2020 90 %
Příměstský tábor Letňany II. 6.7. – 10.7. 2020 90 %
Příměstský tábor Letňany III. 13.7. – 17.7.2020 99 %
Příměstský tábor Letňany IV. 20.7. – 24.7. 2020 99 %
Příměstský tábor Letňany V. 27.7. – 31.7. 2020 90 %
Příměstský tábor Letňany VI. 3.8. – 7.8.2020 85 %
Příměstský tábor Letňany VII. 10.8. – 14.8.2020 99 %
Příměstský tábor Letňany VIII. 17.8. – 21.8.2020 90 %
Příměstský tábor Letňany IX. 24.8 – 28.8. + 31.8.2020 90 %

*v případě obsazenosti 99% jsou volné jen konkrétní dny. Po přihlášení vás budeme informovat. 

Přihláška na letní příměstský tábor 2020

Co je příměstský tábor

TÁBOR VE MĚSTĚ, kdy děti mají přes den program a v noci jsou doma. Tento typ tábora je vhodným řešením nejen pro pracující rodiče, ale i pro rodiče, kteří chtějí dětem zajistit program o prázdninách v kolektivu vrstevníků. Děti se o prázdninách nemusí nudit!

Naše příměstské tábory jsou plné programu a každodenních výletů po Praze i za hranice města. Poznáváme kulturu, přírodu, navštěvujeme, objevujeme, hrajeme si, bavíme se. O děti se starají vyškolení vedoucí, kteří pro ně připravují mnoho her, zábavu a práce s dětmi je baví.

Tento tábor je vhodný i pro děti nesmělé, které nevědí, zda by klasický pobytový tábor zvládly.

Cena: 440 Kč/den (2200 Kč/týden)

Cena týdenního příměstského tábora 2020 zahrnuje:

program, veškeré vstupné, teplý oběd (kromě celodenního výletu), klubovnu, materiál, vyškolené táborové vedoucí.

Přihlášení na více týdnů, na jednotlivé dny

Dítě je možné přihlásit i na několik týdnů/turnusů příměstských táborů. Zároveň je možné vybrat i konkrétní dny nebo kombinaci týdne a dnů. Vše se specifikuje v přihlášce.

Pokud je však dítě přihlášeno na dotovaný příměstský tábor, který také současně pořádáme (účast dětí je možná na základě konkrétních podmínek), není možné dítě přihlásit na stejný termín tohoto příměstského tábora.

Jak příměstský tábor probíhá:

Ve skupině je cca 15 – 20 dětí, které mají na starosti dva vedoucí naší organizace. Sraz dětí s vedoucími je každý den v 7,30 – 8,00 hod. Čas převzetí dětí zpět v 17,00 – 17,30 hod.

Kde příměstské tábory probíhají

Tábory se konají ve dvou klubovnách v Letňanech:

 • Klubovna v Miniškoličce Letnice, adresa Stará náves 691, Praha 9 – Letňany (vedle Café Karolína)
 • Sál Třinecká 650, Praha 9 – Letňany (nachází se nad tělocvičnou ZŠ generála Františka Fajtla, Rychnovská)

Program týdenního příměstského tábora 2020

Pro děti je přichystaný aktivní program na celý týden. Každý den jsou děti na menším výletě ať již dopoledne či odpoledne. Dopolední nebo odpolední výlet se střídá s hrami v klubovně či na hřišti. Jeden den v týdnu je naplánovaný celodenní výlet za hranice Prahy. Pro děti je zajištěn teplý oběd (kromě dne celodenního výletu). Děti se mohou těšit na bazén/koupaliště, návštěvu kina/divadla/festivalu, muzea či interaktivní výstavy.

Programy pro každý týden se různě kombinují, tak aby děti přihlášené na více týdnů neměly program stejný. Občas se ale může stát, že některá návštěva se bude opakovat.​

Příklady programu v minulých letech:

 • Lezecká stěna
 • Hra na Pražském hradě
 • Náprstkovo museum
 • Solvayovy lomy
 • Letní letná
 • Technické muzeum
 • Bubnování
 • Čistírna vod Podolí
 • Filmové muzeum
 • Medvedárium Beroun
 • Farmapark
 • Planetárium
 • Hrad Okoř
 • Skanzen Řepora
 • Svíčkárna Šestajovice
 • Zoologická zahrada
 • Stopovací hra
 • Minigolf
 • Zábavní park
 • Korálkování
 • Hudební muzeum
 • 3D kino
 • IQLandia
 • Botanická zahrada
 • Interaktivní výtvarná výstava
 • a mnoho dalších…..
Konkrétní program na celý týden je posílán přímo rodičům přihlášených dětí týden před konáním tábora.

Co s sebou na příměstský tábor (cena příměstského tábora nezahrnuje):

jízdenky dle pravidel MHD (lítačka nebo 2 přestupní jízdenky), pití, svačinu, 1xoběd (který je možno konzumovat na celodenním výletě).

Přihlášení:

• Přihlásit děti můžete na celý týdenní příměstský tábor. Přihlašování od února 2020.
• Přihlásit děti také můžete na jednotlivé dny

full-praha_logo

Více informací o článku Letní příměstské tábory 2020


Dotované letní příměstské tábory 2020

pro děti navštěvující 1.stupeň ZŠ v městské části Praha – Letňany, Čakovice, Ďáblice, Kbely, Prosek, Střížkov

Název tábora Termín Obsazenost
Příměstský tábor Letnice I. 1.7. – 3.7. 2020 40%
Příměstský tábor Letnice II. 7.7. – 10.7. 2020 100%
Příměstský tábor Letnice III. 13.7. – 17.7.2020 85%
Příměstský tábor Letnice IV. 20.7. – 24.7. 2020 100%
Příměstský tábor Letnice V. 27.7. – 31.7. 2020 95%
Příměstský tábor Letnice VI. 3.8. – 7.8.2020 55%
Příměstský tábor Letnice VII. 10.8. – 14.8.2020 100%
Příměstský tábor Letnice VIII. 17.8. – 21.8.2020 85%
Příměstský tábor Letnice IX. 24.8 – 28.8. + 31.8.2020 100%

Tyto příměstské tábory jsou dotované Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstnanost, v rámci projektu Podpora zařízení péče o děti – Dětský klub, reg.č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007911

Logo_OPZ_barevne

Pro koho je příměstský tábor určen: děti navštěvující 1.stupeň základní školy na území Praha – Letňany, Prosek, Střížkov, Čakovice, Kbely a Ďáblice

Podmínky pro přihlášení: Evropský sociální fond dotovanými příměstskými tábory podporuje aktivní rodiče na trhu práce. Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) musí splňovat jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní,vykonávají podnikatelskou činnost,v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.


Přihlášení:
pro přihlášení je třeba vyplnit přihlášku, kde zaškrtnete možné termíny. V přihlášce označíte nejvíce preferovaný týden. Záměrem Evropské Unie je podpořit, co nejvíce rodičů a děti jsou přijímány na jeden týden. Na dotovaném táboře není volba jednotlivých dnů, je třeba přihlásit na celý týden. V případě zájmu více týdnů můžou rodiče, kromě preferovaného týdne, přihlásit dítě na klasický příměstský tábor. Na klasických táborech, bez dotací, je možno přihlašovat na více týdnů i jednotlivé dny. Není možné přihlašovat dítě na jeden a ten samý týden do obou typů tábora.

Podání přihlášky: originál přihlášky je možné odevzdat přímo v Dětském klubu Letnice (Fryčovická 462, Praha – Letňany) každý všední den nebo zaslat ofocenou přihlášku na e-mail info@klubletnice.cz (originál se odevzdává při přijetí). Přihlášky je možné podávat až do termínu konání tábora.

Přihláška na zvýhodněný letní příměstský tábor 2020

Rozhodnutí o přijetí: dne 11.3.2020. Po tomto termínu je zasíláno na e-mail rodiče, na základě podané přihlášky a podmínek, informace o přijetí/nepřijetí dítěte na letní příměstský tábor.

Podmínky přihlášení dítěte na zvýhodněný příměstský tábor EU

Z dotace není hrazeno: 100 -120 Kč/den za oběd + vstupné 120 Kč/den.

Místo konání tábora: Dětský klub Letnice, Fryčovická 462, Praha 9 – Letňany – nachází se v budově ZŠ Fryčovická, vlastní vchod je cca 50 m nalevo od hlavního vchodu ZŠ. Dětský klub Letnice provozuje nás spolek Kazimírka po celý rok.

Čas konání příměstského tábora : vždy 7,30 – 17,30 hod. Každý den sraz 7,30 – 8,00 hod. a předání dětí zpět 17,00 – 17,30 hod.

Program: pestrý program a bezpečnost je základem táborů. Děti každý den vyrážejí na výlety do hradů, muzeí,bazénu, na interaktivní výstavy, zajímavá místa, a jednou za týden na celodenní výlet. Vedoucí mají pro děti dále přichystané kolektivní hry a tvoření.

Více informací o článku Dotované letní příměstské tábory 2020


Zimní příměstský tábor 2020

v termínu 24. – 28. února 2020

Pro děti 5 – 13 let

Kapacita 18 dětí – volné konkrétní dny

Cena: 2150 Kč zahrnuje zajištění programu, 4x teplý oběd, vstupné, klubovnu, vedoucí organizace
Cena jednoho dne: 430 Kč (dítě je možné přihlásit i na jednotlivé dny)

Přihláška zimní příměstský tábor 2020

Pokud rodič přihlásí dítě na tento příměstský tábor, není možné dítě zároveň přihlásit/přesunout na příměstský tábor s dotací.

Lyzarsky_tabor_1_10 Lyzarsky_tabor_1_42 zimni_tabor_2-12

Místo: Miniškolička Letnice, Stará náves 691, Praha 9 – Letňany

Příměstský tábor je vhodným řešením volného času dětí, které o prázdninách zůstaly v Praze, nechtějí „sedět“ doma a nudit se. Vedoucí se s dětmi během celého týdne schází ráno a navečer je zas předají zpět rodičům. Takže děti jsou přes noc doma.

Program týdenního příměstského tábora: hry, soutěže a tvorba v klubovně, Divadlo kouzel, IQlandia, Technické muzeum, Tanzania, Filmová studia Barrandov, v případě sněhu bobování, sněhuláci a další.

Jak tábor probíhá:
Skupina dětí a vedoucí naší organizace se schází každý den v 7,30 – 8 hodin v klubovně. Čas převzetí dětí zpět v 17 – 17,30 hodin tamtéž. Děti si sebou nosí svačiny a 1 oběd v rámci celodenního výletu.

Více informací o článku Zimní příměstský tábor 2020


Příměstské tábory 2020

Letní příměstské tábory se konají v Praze – Letňanech

Pořádáme příměstské tábory o prázdninách zimních, letních a podzimních:

Zimní příměstské tábory

Letní příměstské tábory

 • pro děti 5 – 13 let
 • v termínu 24. – 28.2.2020
 • možnost volby celého termínu/dnů
 • klubovna na Staré návsi a ve Fryčovické
 • vyhlášení během září/října
 • cena od 1000 do 2200 Kč/týden
 • pro děti 5 – 13 let
 • termíny po celé léto, od 1.7. do 31.8.2020
 • možnost volby celých týdnů/dnů
 • klubovna na Staré návsi, Fryčovická, Třinecká
 • vyhlášení během února/března
 • cena od 1000 do 2200 Kč/týden

 

Mám zájem o letní příměstský tábor 2020

Můžete zatím vyplnit zájem, na základě kterého vám bude zaslán email s informací o zveřejnění přihláška. Rodičům dětí, které se již našich příměstských táborů v minulosti zúčastnily, bude e-mail zaslán automaticky. Přihláška bude zveřejněna v průběhu února 2020

Více informací o článku Příměstské tábory 2020


Zimní příměstský tábor o jarních prázdninách 2020 – dotovaný

v termínu 24. – 28. února 2020 – volná místa

Tento příměstský tábor je dotován Evropským sociálním fondem, operační program Zaměstanost, v rámci projektu Podpora zařízení péče o děti – Dětský klub, reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007911 

Logo_OPZ_barevne
Pro koho je příměstský tábor určen: děti navštěvující 1.stupeň základní školy na území Praha – Letňany, Prosek, Střížkov, Čakovice, Kbely a Ďáblice

Podmínky pro přihlášení: Evropský sociální fond dotovanými příměstskými tábory podporuje aktivní rodiče na trhu práce. Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) musí splňovat jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní,vykonávají podnikatelskou činnost,v případě nezaměstnanosti jsou vedeni na úřadu práce a zaměstnání si aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

Celé podmínky a postup pro přihlášení viz. Podminky prihlaseni ditete na zvyhodneny zimni tabor 2020

Přihlášení: pro přihlášení je třeba vyplnit přihlášku. Na dotovaném táboře není volba jednotlivých dnů, je třeba přihlásit na celý termín.

Podání přihlášky:originál přihlášky je možné odevzdat přímo v Dětském klubu Letnice (Fryčovická 462, Praha – Letňany) každý všední den 12 – 18 hod. nebo zaslat ofocenou přihlášku na e-mail info@klubletnice.cz (originál se odevzdává při přijetí).

Rozhodnutí o přijetí: je zasíláno na e-mail rodiče po 13.12.2019 na základě přihlášených dětí a kritérií.

Z dotace není hrazeno: 360 Kč (za obědy) + 600 Kč (vstupné)

Prihlaska primestsky tabor 2020 o jarnich prazdninach – detsky klub

Primestsky_Letnany_III_03 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Primestsky_Letnany_IV.A_05

Místo konání tábora: Dětský klub Letnice, Fryčovická 462, Praha 9 – Letňany – nachází se v budově ZŠ Fryčovická, vlastní vchod je cca 50 m nalevo od hlavního vchodu ZŠ. Dětský klub Letnice provozuje nás spolek Kazimírka po celý rok.

Více informací o článku Zimní příměstský tábor o jarních prázdninách 2020 – dotovaný