10.den – Hodina pravdy

Ráno jsme se probudili do dalšího tropicky horkého dne, takže neustálé střežení čepice na hlavě a lahve s pitím v ruce bylo během celého dne samozřejmostí. Zároveň kroužky i odpolední oddílový program probíhaly v lese, kde například spojené starší oddíly hrály v lese tzv. šipkovanou, tedy hru, při níž je v lese křídami vyznačená zapeklitá trasa, na níž děti plní mnohé úkoly.

Večerní program byl pro tento den naprosto výjimečný. Konala se totiž dlouho připravovaná Hodina pravdy. Jde o obdobu televizní soutěže, kde dostává rodina úkol, na nějž se týden připravuje. U nás si zástupci oddílů hned zpočátku tábora vylosovali úkol a měli následně také zhruba týden na jeho přípravu. A právě v sobotu večer se mělo ukázat, které oddíly se na plnění oddíl jak připravili. Úkoly byly následující: první oddíl měl stavět pyramidu z karet, druhý se potýkal také se stavbou, ale tentokráte věže z kostek, ve třetím oddíle se měly děti naučit speciální sestavu se švihadlem, čtvrtý oddíl psaní zrcadlově, děti z pátého oddílu se učily vyznávat lásku v cizích jazycích a konečně členové nejstaršího oddílu skládali čínský hlavolam tangram. Celým večerem provázel úžasně zářivý a rozkošný „Dan Nekonečný“ spolu se svou sličnou asistentkou Paulou. Všechny oddíly projevily úžasnou snahu a spolupráci nad zadanými úkoly a i když ne všem se podařilo uspět, tak si všichni bezesporu zaslouží ohromnou pochvalu!

Po vyhodnocení Hodiny pravdy už následovala večerka, nicméně to pro dnešní den stále nebylo vše! Během této teplé letní noci se konala stezka odvahy, které se účastnily pouze děti starších oddílů a pouze dobrovolně. V lese tak děti na trase označené svíčkami potkaly několik strašidel, všichni účastnici se ale do tábora vrátili v pořádku.

letni_tabor_3-turnus_10-den_01 letni_tabor_3-turnus_10-den_02 letni_tabor_3-turnus_10-den_03