11.den – Vyhodnocení

Ráno jsme ihned po probuzení vyběhli na rozcvičku, potom se nasnídali a po nástupu proběhly závěrečné kroužky. Holky v aerobiku si nanečisto zkoušely svá vystoupení, ve sportu jsme dokončili pětiboj, zálesáci si zopakovali všechny činnosti, které se prozatím naučili a zahráli si několik her v lese a výtvarníci malovali, co se jim na táboře nejvíc líbilo. Protože se jednalo o naše poslední kroužky, vedoucí shrnuli, co všechno jsme se naučili a nakonec nám všem rozdali diplomy a řadu odměn.

Po obědě a poledním klidu se konal slavnostní závěrečný nástup, kde byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry, nejlepší služební oddíl a nejuklizenější chatička. Absolutními vítězi celotáborové hry se stal oddíl č. 2! Nejen vítězové, ale i všichni ostatní dostali diplomy a hromadu odměn. Hlavní vedoucí tábora poděkovala všem táborníkům i vedoucím a popřála jim krásný zbytek prázdnin. Na závěr nástupu jsme si všichni zazpívali naši táborovou hymnu. Po nástupu jsme se vrhli na balení a úklid našich chatek a celého tábora. Když bylo všechno hotovo, zahráli jsme si se svým oddílem menší hry.

Po večeři se konala poslední táborová diskotéka. Večer zahájily svým vystoupením dívky z aerobiku. Jejich vystoupení mělo obrovský úspěch a všem se moc líbilo. O další zpestření večera se postarali vedoucí se svým vystoupením na píseň „Tepláky“. Celý večer jsme se všichni výborně bavili, tančili a zpívali až do večerky. A protože jsme dnes byli hodní a diskotéku si opravdu užívali, měli jsme protaženou večerku a do postelí mohli jít až později…

dsc_0074 dsc_0038  dsc_0024
 dsc_0122  dsc_0154  dsc_0003