12.den – balení a vyhodnocování

A je tu poslední celý den na táboře. Děti na dopoledních kroužcích hodnotily činnost a zahrály si nejoblíbenější hry, spotry, taneční kroužky již dokončily své sestavy na večerní představení.

Děti si o poledním klidu začaly balit, uklízet tábořiště a okolí. Po svačině následoval slavnostní nástup. Službu vyhrál oddíl č. 9, úklid chatky také holky z 9.oddílu, celotáborovou hru za nejmenší oddíl č.2, za mladší tábor oddíl č.6 a za starší tábor oddíl č.12. Radost nakonec měli úplně všichni, diplom i odměny dostal každý. Na konec nástupu jsme si zazpívali táborovou hymnu live za doprovodu kytary..

Večerní diskotéka byla snad nekonečná. Dívky vystoupily se sestavami zumby. I oddíláci si připravili závěrečné hudební vystoupení. A i když venku pršelo, vůbec nám to nevadilo. My jsme se bavili.

13615258_10153741380695036_4557118467250764385_n 13668975_10153741380615036_4884489539920282406_n vyhodnocení
 nástup2  nástup  parta
 tane  zaver  tanec2