12.den – Vyhodnocení celotáborové hry

Opět je tu krásný slunečný den. Po snídani a nástupu začaly poslední kroužky. Na výtvarce děti měly volbu tvořit či kreslit podle svého zájmu a na konci uspořádaly výstavu nejpovedenějších výtvorů. Holky na zumbě a aerobiku ladily poslední detaily závěrečného vystoupení. A pro sportovce měl jejich vedoucí přichystané překvapení –  Famfrpál. Nechyběl ani Potlouk, ani Zlatonka.

Po obědě jsme si začali balit věci a uklízet tábor. Na nástupu byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry – za malý tábor vyhrál třetí oddíl, z větších vyhrál oddíl šestý. Všichni táborníci dostali diplom a odměny. Za tónů táborové hymny jsme sundali táborovou vlajku. Zaznělo poslední: “ Tábore pozooooor, ahóóóój.“

Večerní program patřil diskotéce, kterou zahájilo vystoupení holek se zumby a aerobiku. Vedoucí předvedli také své vystoupení Thiller. Večer jsme všichni rychle ulehli do postelí a všichni se již těšíme na své blízké.