12.den – Vyhodnocení

A je tu poslední celý den na táboře. Děti na dopoledních kroužcích hodnotily činnost, jak se jim kroužek líbil, na sportu se hrál softball, ping-pong, na výtvarce se tvořilo z těstovin, a taneční kroužky již dokončily své sestavy na večerní představení.

Děti si o poledním klidu začaly balit, uklízet tábořiště a okolí. Po svačině následoval slavnostní nástup. Službu vyhrál oddíl č. 7, úklid úplně nejmenší šikovné holčičky, celotáborovou hru za mladší tábor oddíl č.3 a za starší tábor oddíl č.8. Radost nakonec měli úplně všichni, diplom i odměny dostal každý. Na konec nástupu zahrála táborová hymna a vlajka byla ztažena.

Večerní diskotéka byla snad nekonečná. Dívky vystoupily se sestavami zumby i aerobiku. Nakonec bylo i několik přidaných písniček k ukončení.

letni_tabor_1-turnus_12-den_ letni_tabor_1-turnus_12-den_02 letni_tabor_1-turnus_12-den_03 letni_tabor_1-turnus_12-den_04