Návštěvy rodičů

Návštěvy na táboře nedoporučujeme. Prosíme o zvážení návštěvy dítěte, vzhledem k ostatním dětem, kterým na tábor návštěva přijet nemůže.

Jestliže přesto chcete navštívit vaše dítě, oznamte to předem telefonicky hlavnímu vedoucímu! Po příjezdu vás žádáme, abyste nevstupovali do tábořiště. Oddílový vedoucí nebo táborový pracovník vám dítě přivede k vstupní bráně či na jiné určené místo.

Problémem jsou také návštěvy, když už se malý táborník zadaptuje a přijede návštěva, začíná vše na novo. Nejenom, že se začne stýskat tomuto táborníkovi, po odjezdu rodičů, ale ostatním je to líto, protože za všemi dětmi rodiče přijet nemohou.

 

Děkujeme za pochopení, Kazimírka