9.den – Krádež měsíce

Po rozcvičce a snídani jsme se na nástupu dozvěděli, co nás během dne čeká. Také se gratulovalo k narozeninám a svátkům. Na kroužcích dnes zumbistky dopilovávaly sestavy, zálesáci připravili táborák či uzlovali a výtvarníci batikovali.

Když se lověk po obědě rozhlédl kolo sebe, všude po chatkách bylo prázdno. Všichni se radovali z hezkého počasí, sušili mokré věci…

Po poledním klidu přišla čtvrtá etapová hra s názvem Krádež měsíce. Nejprve jsme museli sestavit raketu. Členové oddílu hledali papírky dané barvy a přinášeli je dvěma vybraným. Ti z nich sestavovali raketu. Obrázek byl docela složitý a proto se po chvilce přidali i sběrači papírků a skládal oddíl společně. Po sestavení obrázku rakety jsme papírky otočili a objevili napsané místo, kam máme běžet dále. Na dalším stanovišti bylo úkolem naplnit raketu palivem – museli jsme v brčku ucpáním prstem přenést co nejvíce vody. Když jsme každý přidal svůj díl paliva, běželi jsme na další stanoviště vyzvednout „Měsíc“ a pak už rychle do tábora. Tám nás ještě čekal doplňkový úkol a to sestavení dopravního prostředku pro let na Měsíc. Objevilo se tak antigravitační křesla, talíře UFO….

K večeři pan kuchař připravil buchtičky se šodó a moc jsme si pochutnali. Poté již mladší tábor čekalo hraní živého člověče nezlob se a starší se rozesadili okolo ohně. Zazpívali jsme si, snědli buřtíky a i dnes ulehli do postýlek.

Tentokrát to ale nebylo vše. Kdosi zaklepal na dveře a vzbudil nás na noční hru. Po dvojicích jsme procházeli trasu vyznačenou svíčkami. Sem tam se zpoza stromu ozvaly prapodivné zvuky, jindy nás cosi chytlo za nohu či nás obrovkými pařáty objalo okolo ramen. Ač jsme se často lekli tak, že jsme nadskočili či naopak spadli na zem. Bylo to ale super dobrodružeství. Po projití trasy už ale opět čekaly postýlky.

9_den-1 9_den-2  9_den-3
 9_den-4  9_den-5  9_den-6