stačí obec, ve které reálně bydlíte
Pokud máte, prosíme o vložení životopisu, nejlépe v pdf formátu.
V krátkosti nám napište, co děláte.
Vyplňte, pokud máte zkušenosti s prací s dětmi, tábory nebo školami v přírodě.
Odkud jste se o nás dozvěděl/a?