Letní tábory a velikonoční tábor

Již brzy zde najdete bližší informace k připravovaným dětským táborům.

Velikonoční dětský tábor v termínu 5. – 9.4.2012

Letní dětské tábory v termínech:
1.turnus letního tábora  30.6. – 12.7.2012
2.turnus letního tábora 14.7. – 26.7.2012
3.turnus letního tábora 26.7. – 7.8.2012

Příměstské dětské tábory v termínech:
I.turnus letního tábora  2. – 6.7.2012
II.turnus letního tábora 27. – 31.8.2012