Mobilní telefony na táborech

Dnes je moderní doba a snad každé dítě, školou povinné, má svůj mobilní telefon. Pro rodiče je to určitě užitečná věc. Může kontrolovat své dítě, zda je v pořádku.

Doporučujeme ale mobilní telefon dětem na tábor nedávat, obzvláště těm menším.

V žádném případě nechceme omezovat kontakt rodičů s dítětem. V tomto článku bychom vám rodičům chtěli vysvětlit, proč není vhodné dětem mobilní telefon na tábor dávat.

Mobilní telefon umožňuje dítěti okamžitý kontakt s rodičem, a tak nedává možnost pro rozvoj samostatnosti dítěte a řešení problému s vedoucím. Dítě může zavolat rodiči, ke kterému má pochopitelně bližší vztah než s vedoucím, a nejdříve se snaží vyřešit problém s rodičem. Na vzdálenost je opravdu obtížné cokoliv řešit.

Dalším příkladem je stýskání. Hodně dětem se na táboře zasteskne, obzvláště v době osobního volna či před večerkou, a hned volá svým rodičům. Snad každý rodič, který slyší své dítě plakat, chce sednout do auta a přijet si pro něj na tábor. Za chvíli je ale vše jinak a stýskání je zapomenuto. I když víte, že vašemu dítěti se na táboře stýskat nebude, může mít kamaráda/kamarádku, který je na táboře bez mobilního telefonu a bude mu líto, že sám nemůže zavolat rodiči.

Pokud dítě jede na ověřený tábor, na děti dohlíží jejich vedoucí od rána do večera a i v noci jsou vedoucí ve střehu. Věřte, že pokud je potřeba, tak vás z tábora kontaktují.

Je samozřejmé, že rodičům se také zasteskne a rádi by věděli, jak se dítku daří. Již většina táborů provozuje on-line deníčky, kde poskytují informace z táborového dění. Je pochopitelné, že tuto službu nemohou poskytnout tábory, které nemají možnost internetového připojení.

telefon_a_detiU starších dětí se také setkáváme s neduhy této doby, kdy děti v době osobního volna používají své „chytré“ telefony pro hry, sociální sítě či jiné aplikace, místo komunikace s kamarády. Dětem tak mnohdy neumožňují odpočinout si od techniky.

Pokud se rodič rozhodne dát dítěti mobilní telefon s sebou na tábor, měl by akceptovat kontakt s dítětem v časech osobního volna, kdy není program či čas jídel. Zároveň nerušit táborníky voláním před budíčkem a po večerce.

Vůbec není vhodné dávat na tábor nový mobilní telefon. Děti, i přes doporučení, berou s sebou telefon na program, kde se může snadno ztratit (např. v lese, na louce). Telefon se pak opravdu těžko hledá, obzvláště když je vypnutý. Pro předejití těchto situací si děti mohou telefon uložit u vedoucího.

Pro kontakt rodičů s dítětem určitě doporučujeme posílání pohledů či dopisů. Děti téměř každý den očekávají táborovou poštu. I těm větším dětem dělají pohledy stále velkou radost. Je pak těžké vidět zklamané dítě, kterému nepřijde ani jeden.

Je jasné, že telefony u dětí mají svá pro i proti, a tak konečné rozhodnutí je na zvážení rodičem. Organizátor táborů by však neměl tuto osobní volbu zakazovat.

©Kazimírka