Nabídka kroužků na šk.rok 2013/2014

Zájmové kroužky jsou určeny všem dětským zájemcům školního věku. Konají se v Dětském klubu Letnice v Praze 9 – Letňanech pro širokou veřejnost. Junior aerobik a Junior zumba se koná v tělocvičně ZŠ Fryčovická.

Více informací o zájmových kroužcích na webových stránkách Dětského klubu Letnice.

Pro školní rok 2013/2014 budeme v září otevírat tyto kroužky:

Junior zumba (pro dívky 4. – 9.třídy ZŠ) – úterý 17 – 18 hod., cena 1200 Kč/pololetí

Junior aerobik ( pro dívky 1. – 4.třídy ZŠ) – čtvrtek 16 – 17 hod., cena 1200 Kč/pololetí

Junior aerobik ( pro dívky 5. – 9.třídy ZŠ) – čtvrtek 17 – 18 hod., cena 1200 Kč/pololetí

Flétna ( pro začátečníky i pokročilé) – středa 15 – 16 hod., cena 990 Kč/pololetí

Počítače I. ( pro začátečníky) – čtvrtek 16 – 17 hod., cena 1200 Kč/pololetí

Počítače II. ( pro pokročilé) – čtvrtek 17 – 18 hod., cena 1200 Kč/pololetí

Klub moderní dívky ( pro dívky 4. – 9.třídy ZŠ) – pondělí 16 – 17 hod., cena 990 Kč/pololetí

Moderní yoyování (pro začátečníky i pokročilé) – bude upřesněno, cena 1200 Kč/pololetí

Tvořivá dílna ( pro děti ZŠ) – bude upřesněno, cena 1200 Kč/pololetí

Tanečky s písničkou ( 3 – 6 let) – bude upřesněno, cena 1200 Kč/pololetí

Kroužky budou probíhat v týdnu od 9.9., kdy si kroužek můžete zdarma vyzkoušet v Týdnu otevřených dveří.

Ke stažení:

Více informací o kroužcích najdete také na http://klubletnice.cz/zajmove-krouzky/