Potvrzení od lékaře – letní tábory

Aktuální informace k 12.6.

Posudek o zdravotní způsobilosti vystavený lékařem dítěte, který je potřebný na letní tábor a Můj první tábor, je „opět“ platný dva roky.

Všem rodičům jsme začátkem června rozesílali formuláře Posudku o zdravotní způsobilosti s informací, že letos musí být vystavený s datem roku 2020. Ministerstvo zdravotnictví vydalo 15.5.2020 Hygienicko-protiepidemickém opatření pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020, kde stanovilo toto doporučení letošního roku.

Avšak lékaři se vůči tomuto na Ministerstvo zdravotnictví ohradili, vzhledem k jiným zákonným podmínkám. Dne 7.6.2020 hlavní hygienička MUDr. Jarmila Rážová stanovisko změnila na původní platnost posudků, tedy dvou let.

Posudek musí být platný po celou dobu konání tábora. Prosíme o řádnou kontrolu.

Posudky od lékařů nejsou potřeba na příměstské tábory a minitábory rodičů s dětmi. S informacemi pro tyto typy táborů budeme rozesílat formulář Prohlášení rodiče o bezinfekčnosti.