1
0
0
0
0
0

Cena celkem:

Pro vypočtení správné ceny je třeba počet přihlašovaných osob, podle věku, zvolit vlevo na posuvnících.

V případě, že na pokoji je 1 dospělá osoba s dítětem do 1,99 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu) nebo sama, je účtován příplatek ve výši 800 Kč.

Přihlášku je třeba vyplnit samostatně za rodinu, podle obsazení jednoho pokoje.


.Chcete-li mít pokoj blízko určité rodiny či jiné přání, máte možnost napsat svůj požadavek. Budeme se snažit splnit Vaše přání.

Pojištění stornopoplatků - stručně
Cena pojištění storna je 3,2 % z ceny tábora. Cena úrazového pojištění je 16 Kč/den u dětí do 15 let, 32 Kč/den u starších a dospělých.
Zaměstnanec pojišťovny Allianz vás bude kontaktovat na uvedeném emailu s kalkulací a podmínkami.

RČ je potřebné pro vytvoření pojistné smlouvy. V případě nezájmu, není třeba vyplňovat.

Vzhledem ke koronaviru, pojišťovna od 24.4. pojištění storna nesjednává. V případě, že jste v předchozím zaškrtli zájem o pojištění, je třeby vyplnit data narození i dospělých osob. Data narození jsou potřebná pro sjednání u pojišťovny.

Pokud zaškrtnete zájem o sjednání pojištění je třeba vyplnit rodné číslo přihlašujícího dospělého pro sjednání pojistné smlouvy.
Souhlasíte se zasláním osobních údajů: jména, příjmení, data narození dětí a dospělých (pojištěných), rodné číslo zákonného zástupce (pojistníka), adresy, e-mailu a telefonu společnosti Allianz pojišťovna a.s. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a plnění smlouvy. Pojištění stornovacích poplatků lze sjednat u pojišťovny nejpozději následující den po zaplacení zálohy za tábor. V tentýž den je také nutné uhradit pojistné. Pokud na tábor přihlašujete dlouho dopředu, netrvá pojišťovna Allianz na dodržení této podmínky, pojistíte-li si storno tábora nejpozději 60 dní před plánovaným zahájením (včetně zaplacení pojistného). Nesmí to však být víc než 3 měsíce od zaplacení za tábor. Zaměstnanec pojišťovny Allianz vás bude kontaktovat na uvedeném emailu s kalkulací a podmínkami.Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení na minitábor 2020, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na minitábor. Zároveň potvrzuji Informovaný souhlas.

Pokoj na minitáboře je, v případě volného místa, rezervován obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Po odeslání přihlášky se Vám zobrazí oznámení o odeslání a následně Vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Letní minitábor 2020.


Cena záloha:

Cena celkem:

Cena doplatek:

* označené hvězdičkou je třeba vyplnit