Cena tábora:

Chcete-li, aby Vaše dítě bylo ubytováno s kamarádem/ kamarádkou/sourozencem – musí být stejného pohlaví, můžete napsat svůj požadavek. Pokud uvedete více jmen, budeme se snažit, ale nejvíce žádaného kamaráda/ kamarádku napište na první místo. Kamarádi se musí napsat vzájemně do obou přihlášek. Ubytováni mohou být společně i sourozenci s větším věkovým rozdílem.
Děti jsou na táboře rozděleny do oddílů podle věku (kluci a holky společně). Chcete-li, aby Vaše dítě bylo v oddíle s kamarády, můžete napsat svůj požadavek. Prosíme o respektování věkového rozdílu mezi dětmi maximálně 2 - 3 roky. Kamarádi se musí napsat vzájemně do obou přihlášek.
Zvolte jeden z kroužků. Kroužky jsou realizovány současně.
Vyberte náhradní variantu kroužku pro případ, že by kroužek nebyl obsazen nebo přeplněn – tehdy si vyhrazujeme právo přeřadit dítě do náhradní varianty. Můžete zaškrtnout více variant.

Konkrétní podmínky pojištění storna pobytu u pojišťovny Allianz najdete v souboru níže na str. 36. Cena pojištění pro 1.turnus je 156 Kč, pro 2. a 3.turnus je 153 Kč.
Konkrétní podmínky úrazového pojištění, odpovědnosti, zavazadel u pojišťovny Allianz najdete níže v přiloženém souboru od str. 23. Cena pojištění je 104 Kč na turnus. Pojištění lze touto částkou sjednat u dětí do 15 let (do 15.narozenin). U starších dětí je třeba, abyste nás osobně kontaktovali pro sjednání pojištění starší věkové kategorie.

Upozorňujeme, že se pojištění nevztahuje na léčení chronických onemocnění (tj. nemocí nebo poúrazových stavů, které existovaly ještě před počátkem pojištění a nebyly v té době stabilizované).

Pojistník potvrzuje, že pojištěné osoby seznámil se základními informacemi o pojištění (Předsmluvní informace k sjednávanému cestovnímu pojištění verze 01072015, základními vlastnostmi skupinové pojistné smlouvy, konkrétním rozsahem pojištění uzavřeného na základě této přihlášky a výše uvedenými pojistnými podmínkami. Pojistník prohlašuje, že tuto přihlášku vyhotovil na základě souhlasu pojištěných osob s podmínkami pojištění dle výše uvedených dokumentů.

Dále prohlašuje, že zajistil všechny pojistnou smlouvou požadované souhlasy, zejména souhlas pojištěných osob se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a dále údajů o jejich zdravotním stavu a že souhlas získal po jejich seznámení s jeho rozsahem a podmínkami (Předsmluvní informace – Poučení o zpracování osobních údajů www.allianz.cz).


V případě zájmu o táborové triko 2018 - Harry Potter - věnujte pozornost níže přiloženému souboru s náhledem trika a výběru správné velikosti.

Cena trika je 220 Kč. Děti dostanou triko při příjezdu na tábor. Triko je možné objednat při přihlášení do konce května.Pokud bude na tábor přispívat Váš zaměstnavatel a chcete vystavit fakturu, můžete zde napsat fakturační údaje firmy. Prosíme o informaci, zda fakturu zaslat emailem nebo na poštovní adresu.

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení 2018, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci tábora pro prezentaci Kazimírky.

Místo na táboře je rezervované obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Po odeslání přihlášky se Vám zobrazí oznámení o odeslání a následně Vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Letní tábor 2018.

Cena celkem:

Záloha:

Doplatek:

* označené položky je třeba vyplnit