v případě školky napište 0


Cena tábora:

Chcete-li, aby Vaše dítě bylo ubytováno s kamarádem/ kamarádkou/sourozencem – musí být stejného pohlaví, můžete napsat svůj požadavek. Pokud uvedete více jmen, budeme se snažit, ale nejvíce žádaného kamaráda/ kamarádku napište na první místo. Chatky/pokoje jsou převážně 4lůžkové. Kamarádi se musí napsat vzájemně do obou přihlášek. Ubytováni mohou být společně i sourozenci s větším věkovým rozdílem.
Děti jsou na táboře rozděleny do oddílů podle věku (kluci a holky společně). Chcete-li, aby Vaše dítě bylo v oddíle s kamarády, můžete napsat svůj požadavek. Prosíme o respektování věkového rozdílu mezi dětmi maximálně 2 - 3 roky. Kamarádi se musí napsat vzájemně do obou přihlášek.
Důležité informace, které se týkají zdravotního stavu dítěte. Alergie, které jsou dlouhodobé nebo se týkají letního období.
Léky, které dítě užívá pravidelně a bude brát i v době letního tábora.Případě zájmu o pojištění stornování tábora můžete přejít přímo na formulář pojišťovny Allianz, kde zadáte základní údaje:

Pojištění storna - formulář

Cena pojištění storna je 5,5 % z ceny tábora, sjednává se a hradí přímo Allianz pojišťovně a. s.

Pojištění stornopoplatků - stručně


Cestovní pojištění


Pokud bude na tábor přispívat Váš zaměstnavatel a chcete vystavit fakturu, můžete zde napsat fakturační údaje firmy.

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení 2021, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň potvrzuji Informovaný souhlas.

Po odeslání přihlášky se vám zobrazí oznámení o odeslání a následně vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Letní tábor 2021.

Záloha:

Doplatek:

Cena celkem:

* označené položky je třeba vyplnit