Cena tábora:

Chcete-li, aby Vaše dítě bylo ubytováno s kamarádem/ kamarádkou/sourozencem – musí být stejného pohlaví, můžete napsat svůj požadavek. Pokud uvedete více jmen, budeme se snažit, ale nejvíce žádaného kamaráda/ kamarádku napište na první místo. Chatky/pokoje jsou různého rozložení. Kamarádi se musí napsat vzájemně do obou přihlášek. Ubytováni mohou být společně i sourozenci s větším věkovým rozdílem.
Děti jsou na táboře rozděleny do oddílů podle věku (kluci a holky společně). Chcete-li, aby Vaše dítě bylo v oddíle s kamarády, můžete napsat svůj požadavek. Prosíme o respektování věkového rozdílu mezi dětmi maximálně 2 - 3 roky. Kamarádi se musí napsat vzájemně do obou přihlášek.
Důležité informace, které se týkají zdravotního stavu dítěte. Alergie, které jsou dlouhodobé nebo se týkají letního období.
Léky, které dítě užívá pravidelně a bude brát i v době letního tábora.

V případě zájmu o táborové triko 2020 - Superhrdinové - věnujte pozornost níže přiloženému souboru s náhledem trika a výběru správné velikosti.

Cena trika je 230 Kč. Děti dostanou triko při příjezdu na tábor. Triko je možné objednat při přihlášení do konce května.Pojištění stornopoplatků - stručně
Cena pojištění storna je 3,2 % z ceny tábora.
Cena úrazového pojištění je 16 Kč/den u dětí do 15 let.

RČ rodiče je potřebné pro vytvoření pojistné smlouvy. V případě nezájmu o pojištění, není třeba vyplňovat!

Vzhledem ke koronaviru, pojišťovna od 24.4. pojištění storna nesjednává. Zaměstnanec pojišťovny Allianz vás bude kontaktovat na uvedeném emailu s kalkulací a podmínkami. Pojištění se platí přímo pojišťovně..Souhlasíte se zasláním osobních údajů: jména, příjmení, data narození dítěte (pojištěného), rodné číslo zákonného zástupce (pojistníka), adresy, e-mailu a telefonu společnosti Allianz pojišťovna a.s. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a plnění smlouvy. Pojištění stornovacích poplatků lze sjednat u pojišťovny nejpozději následující den po zaplacení zálohy za tábor. V tentýž den je také nutné uhradit pojistné. Pokud na tábor přihlašujete dlouho dopředu, netrvá pojišťovna Allianz na dodržení této podmínky, pojistíte-li si storno tábora nejpozději 60 dní před plánovaným zahájením (včetně zaplacení pojistného). Nesmí to však být víc než 3 měsíce od zaplacení za tábor. Zaměstnanec pojišťovny Allianz vás bude kontaktovat na uvedeném emailu s kalkulací a podmínkami.


Pokud bude na tábor přispívat Váš zaměstnavatel a chcete vystavit fakturu, můžete zde napsat fakturační údaje firmy.

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení 2020, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň potvrzuji Informovaný souhlas.

Po odeslání přihlášky se vám zobrazí oznámení o odeslání a následně vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Letní tábor 2020.

Záloha:

Doplatek:

Cena celkem:

* označené položky je třeba vyplnit