Označit v případě zájmu celého týdne.

Počet dnů: Označit v případě zájmu jenotlivých dnů.

Vypište data jednotlivých dnů, o které máte zájem.

Cena tábora:


Zde je prostor pro informace, které považujete za důležité – zvyklosti, problémy, na co je potřeba dohlédnout.
Uveďte, pokud se příměstského tábora bude účastnit kamarád/sourozenec a chcete, aby byli spolu ve skupině.


Pokud bude na tábor přispívat Váš zaměstnavatel a chcete vystavit fakturu, můžete zde napsat fakturační údaje firmy. Prosíme o informaci, zda fakturu zaslat emailem nebo na poštovní adresu.

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení na příměstský tábor 2019, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na zimní tábor. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci tábora pro prezentaci Kazimírky.

Místo na táboře je rezervované, v případě volné kapacity, obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Po odeslání přihlášky se Vám zobrazí oznámení o odeslání a následně Vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Zimní příměstský tábor 2019.

Pokud jste zvolili přihlášení na jednotlivé dny příměstských táborů, nezapomeňte zaškrtnout počet dnů a vypsat data, tak aby se Vám správně vypočítala cena.

Cena celkem:

Záloha:

Doplatek:

* označené položky je třeba vyplnit