1
0
0
0
0
0

Cena celkem:

V případě, že na pokoji je 1 dospělá osoba s dítětem do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu) bude účtován příplatek 1100 Kč

Přihlášku je třeba vyplnit samostatně za rodinu, podle obsazení pokoje.

 

Pomůcka pro určení věkové kategorie: 0 - 2 roky znamená do 2.narozenin, 2 - 6 let znamená do 6. narozenin .....


 Chcete-li mít pokoj blízko určité rodiny či jiné přání, máte možnost napsat svůj požadavek. Budeme se snažit splnit Vaše přání.
Výběr se týká pouze 2.termínu 17. - 23.2.2019. Jaký typ pokoje preferujete.

Cena pojištění:

Konkrétní podmínky pojištění storna pobytu u pojišťovny Allianz najdete na str. 36. Cena pojištění je 3,2% z ceny pobytu.

 

V případě, že jste v předchozím zaškrtli zájem o pojištění, je třeby vyplnit data narození i dospělých osob. Data narození jsou potřebná pro sjednání u pojišťovny.

Upozorňujeme, že se pojištění nevztahuje na léčení chronických onemocnění (tj. nemocí nebo poúrazových stavů, které existovaly ještě před počátkem pojištění a nebyly v té době stabilizované).

Pojistník potvrzuje, že pojištěné osoby seznámil se základními informacemi o pojištění (Předsmluvní informace k sjednávanému cestovnímu pojištění verze 01072015, základními vlastnostmi skupinové pojistné smlouvy, konkrétním rozsahem pojištění uzavřeného na základě této přihlášky a výše uvedenými pojistnými podmínkami. Pojistník prohlašuje, že tuto přihlášku vyhotovil na základě souhlasu pojištěných osob s podmínkami pojištění dle výše uvedených dokumentů.

Dále prohlašuje, že zajistil všechny pojistnou smlouvou požadované souhlasy, zejména souhlas pojištěných osob se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a dále údajů o jejich zdravotním stavu a že souhlas získal po jejich seznámení s jeho rozsahem a podmínkami (Předsmluvní informace – Poučení o zpracování osobních údajů www.allianz.cz). 

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení na minitábor 2019, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na zimní minitábor. Zároveň povrzuji Informovaný souhlas.

Místo na minitáboře je v případě volného místa rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Po odeslání přihlášky se Vám zobrazí oznámení o odeslání a následně Vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Zimní minitábor 2019.


Cena celkem:

Cena záloha:

Cena doplatek:

* označené hvězdičkou je třeba vyplnit