Pokud dochází do školky, napište 0.Zaškrtněte termín pro vypočítání ceny tábora.
Vypište data jednotlivých dnů, o které máte zájem.

Níže označte celkový součet jednotlivých dnů. Nevyplňujte v případě volby celého termínu. Týká se pouze individuálních dnů.

Cena tábora:


Zde je prostor pro informace, které považujete za důležité – zvyklosti, problémy, zdravotní stav, na co je potřeba dohlédnout.


Pokud bude na tábor přispívat Váš zaměstnavatel a chcete vystavit fakturu, můžete zde napsat fakturační údaje firmy.

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení na příměstský tábor, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na příměstský tábor. Zároveň potvrzuji Informovaný souhlas.

Místo na táboře je rezervované, v případě volné kapacity, obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Po odeslání přihlášky se vám zobrazí oznámení o odeslání a následně vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na zimní příměstský tábor.

Pokud jste zvolili přihlášení na jednotlivé dny příměstských táborů, nezapomeňte zaškrtnout počet dnů a vypsat data, tak aby se Vám správně vypočítala cena. Cenu si před odesláním zkontrolujte.

Cena celkem:

Záloha:

Doplatek:

* označené položky je třeba vyplnit