1
0
0
0

Pobyt je programem určen pro tatínky s dětmi od 4 let.

Cena celkem:

Celkový počet přihlášených osob je

Přihlášku je třeba vyplnit samostatně, podle obsazení pokoje.

 

Pomůcka pro určení věkové kategorie: 2 - 8 let znamená do 8. narozenin .....


 Chcete-li mít pokoj blízko určité rodiny či jiné přání, máte možnost napsat svůj požadavek. Budeme se snažit splnit Vaše přání.

Cena pojištění:

Konkrétní podmínky pojištění storna pobytu u pojišťovny Allianz najdete na str. 36. Cena pojištění je 3,2% z ceny pobytu.

 

 

V případě, že jste v předchozím zaškrtli zájem o pojištění, je třeby vyplnit data narození i dospělých osob. Data narození jsou potřebná pro sjednání u pojišťovny.

 

Upozorňujeme, že se pojištění nevztahuje na léčení chronických onemocnění (tj. nemocí nebo poúrazových stavů, které existovaly ještě před počátkem pojištění a nebyly v té době stabilizované).

Pojistník potvrzuje, že pojištěné osoby seznámil se základními informacemi o pojištění (Předsmluvní informace k sjednávanému cestovnímu pojištění verze 01072015, základními vlastnostmi skupinové pojistné smlouvy, konkrétním rozsahem pojištění uzavřeného na základě této přihlášky a výše uvedenými pojistnými podmínkami. Pojistník prohlašuje, že tuto přihlášku vyhotovil na základě souhlasu pojištěných osob s podmínkami pojištění dle výše uvedených dokumentů.

Dále prohlašuje, že zajistil všechny pojistnou smlouvou požadované souhlasy, zejména souhlas pojištěných osob se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a dále údajů o jejich zdravotním stavu a že souhlas získal po jejich seznámení s jeho rozsahem a podmínkami (Předsmluvní informace – Poučení o zpracování osobních údajů www.allianz.cz). 

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení 2018, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na minitáboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na minitábor. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci tábora pro prezentaci Kazimírky.

Místo na minitáboře je v případě volného místa rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Po odeslání přihlášky se Vám zobrazí oznámení o odeslání a následně Vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Podzimní minitábor 2018.


Cena celkem:

Cena záloha:

Cena doplatek:

* označené hvězdičkou je třeba vyplnit