Je potřeba zaškrtnout!
1
0
0
0
0
0

Cena celkem:

V případě, že na pokoji je 1 dospělá osoba s dítětem do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu) nebo sama, je účtován příplatek ve výši 1100 Kč.

Přihlášku je třeba vyplnit samostatně za rodinu, podle obsazení jednoho pokoje.

.


.

Variabilní symbol, který je třeba užívat při bankovním převodu. Datum narození dítěte uvedeného na prvním místě v přihlášce Příklad: datum narození: 25.5.2014= VS 25052014


Chcete-li mít pokoj blízko určité rodiny či jiné přání, máte možnost napsat svůj požadavek. Budeme se snažit splnit Vaše přání.
Jaký typ pokoje preferujete? Podrobnější popis pokojů Horského hotelu

Cena pojištění:

Konkrétní podmínky pojištění storna pobytu u pojišťovny Allianz najdete na str. 23. Cena pojištění je 3,2% z ceny pobytu.

V případě, že jste v předchozím zaškrtli zájem o pojištění, je třeby vyplnit data narození i dospělých osob. Data narození jsou potřebná pro sjednání u pojišťovny.

Upozorňujeme, že se pojištění nevztahuje na léčení chronických onemocnění (tj. nemocí nebo poúrazových stavů, které existovaly ještě před počátkem pojištění a nebyly v té době stabilizované).Pojistník potvrzuje, že pojištěné osoby seznámil se základními informacemi a dokumenty o pojištění. Jsou to zejména předsmluvní informace k sjednávanému cestovnímu pojištění (verze 25052018, která mimo jiné obsahuje
informace o zpracování osobních údajů), základními vlastnostmi skupinové pojistné smlouvy, konkrétním rozsahem pojištění uzavřeného na základě této přihlášky a výše uvedenými pojistnými podmínkami. Pojistník prohlašuje, že tuto přihlášku vyhotovil na základě souhlasu pojištěných osob s podmínkami pojištění dle výše uvedených dokumentů.Správcem osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě jsme my jako pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Předsmluvní informaci a dále na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju.V souvislosti s šetřením pojistné události může pojistitel nebo jeho smluvní asistenční společnost zjišťovat zdravotní stav pojištěného u všech poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých se pojištěný léčil, léčí nebo bude léčit. V případě potřeby může pojistitel rovněž požadovat lékařskou prohlídku nebo vyšetření pojištěného, které provede pojistitelem pověřené lékařské zařízení. Pojistník se zavazuje získat souhlas s výše uvedeným zproštěním mlčenlivosti od každého pojištěného.Pojistník a pojištěný jsou povinni případnou změnu zpracovávaných osobních údajů nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu..

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení na minitábor 2020, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na zimní minitábor. Zároveň potvrzuji Informovaný souhlas.

Místo na minitáboře je v případě volného místa rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Po odeslání přihlášky se Vám zobrazí oznámení o odeslání a následně Vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Letní minitábor 2019.


Cena záloha:

Cena celkem:

Cena doplatek:

* označené hvězdičkou je třeba vyplnit