Příjezd do tábora

Všechny 4 autobusy dorazily do tábora v pořádku. Cesta nám rychle utekla. Nyní jsme již po dobrém obědě, vybalujeme si. Odpoledne nás čeká první nástup, seznamovací hry a úvod do celotáborové hry Transylvania. Další zprávy vám přineseme zítra.