Příjezd

Všechny 3 autobusy dorazily do tábora v pořádku. Cesta rychle utekla. V táboře na nás již čekaly děti, které dorazily vlastní dopravou z různých koutů republiky.
Nyní jsme již poobědě, vybalujeme si. Odpoledne nás čeká první nástup, seznamovací hry a úvod do celotáborové hry Transylvania. Další zprávy vám přineseme zítra.