letní dětský tábor - o táboře - děti

Děti jsou na letním táboře podle věku rozděleny do smíšených oddílů, které mají na starosti konkrétní táboroví vedoucí a praktikanti (u nejmenších dětí). V oddíle je průměrně 12 – 15 dětí. Snažíme se o letní tábor s individuálním přístupem, kde víme o každém dítěti, jeho potřebách a pocitech.

Táborový den je rozdělen do několika částí:

Dopolední program:

Děti se během každého táborového dopoledne účastní kroužků, které si již předem vybraly v přihlášce. Každý kroužek je rozdělen podle věku dětí a tomu je také přizpůsoben jeho program. Výběr je z těchto kroužků:

letní dětský tábor - o táboře - aerobikAerobik – rozdělený na mladší a starší dívky. Kroužek je rozdělen podle pokročilosti dětí. Začátečníci se naučí základní kroky a jejich názvosloví, pokročilý se zdokonalí, nacvičí aerobní sestavy.To co se naučily předvedou na závěrečné táborové diskotéce.
Letní dětský tábor -ZumbaZumba – je dynamická fitness aktivita kombinující posilovací cviky s tanečními kroky za doprovodu rytmické latinsko-americké hudby. Zumba je velkým hiterm, typická svojí hravostí, choreografie reaguje precizně na hudbu. S novou hudební pasáží se objevuje nový taneční krok.
Letní dětský tábor - sportSport – je veden z větší části formou kolektivních her jako volejbal, přehazovaná, fotbal, nohejbal, softbal, krigby, vyvolávaná, ping-pong, petangue, badminton, freesbee a mnoho dalších.
Letní dětský tábor - zálesáctvíZálesáctví – v okolí táborů jsou překrásné lesy, jejichž prostředí je pro tento kroužek ideální. Děti si zahrají oblíbenou hru na stopovanou, naučí se základům první pomoci, budou poznávat stopy lesních zvířat, stavět lesní skrýše, učit se rozeznávat světové strany, uzle, morseovku a také vařit čaj z lesních plodů. Kroužek vhodný pro chlapce i dívky.
Letní dětský tábor - výtvarkaVýtvarka – děti si vyzkouší různé techniky malování, modelování, budou vyrábět koláže, šperky z korálků, plést náramky na ruku. Na závěr tábora bude uspořádána výstavka nejlepších prací a děti si je mohou odvést domů.
hudebni_krouzekHudebka – Kroužek pouze na 1.turnus, vedený Katkou Malcovou, studentkou pedagogiky a výbornou sboristkou (Musica Sacra). Do kroužku se mohou přihlásit děti, které zpívají či na něco hrají (nástroj s sebou). Náplní kroužku budou rytmická cvičení, zpívání jednohlasých, dvojhlasých písniček, doprovod na různé nástroje, hudebně-pohybové hry, naslouchání zvuků přírody – lesa. Dále jednoduché písničky z jiných kultur, výroba hudebních nástrojů, chřestidel.
sebeobranaSebeobrana – budeme rozvíjet jemnou motoriku, naučíme se základní pohyby, pády a lehkou gymnastiku (kotrmelce, hvězdy…).Děti se naučí bránit proti základním útokům např. když vás někdo chytí za ruku či límec bundy. Dále budeme zkoušet údery do lap (veliké gumové chrániče). Budeme se učit obranné techniky nejen ve stoje, ale i na zemi.Toto je odkaz na reportáž o sebeobraně, co natáčela trenérka Jana s kolegou pro novinky.cz http://www.novinky.cz/zena/styl/256725-rychly-kurz-sebeobrany-aneb-chytre-chvaty-proti-nasilnikum.html
cykloCyklistika – kroužek určen dětem převážně ve věku 8 -13 let. Vyjížďky budou každý den dopoledne v délce 10 – 30 km. Záleží především na věku dětí, fyzické kondici, na počasí. Jedná se především o rekreační cyklistiku. Na tábor je potřebné mít vlastní helmu i vlastní kolo v dobrém technickém stavu, nastaveném a vyzkoušeném dítětem ( kolo by mělo být do lehkých terénů: tedy horské, trekingové nebo krosové).

Odpolední program:

croodsoviPo poledním klidu je pro děti připraven zábavný program jako celotáborová hra podle animovaného filmu Hotel Transylvania, který děti provází celým letním táborem. Dále  to jsou oddílová klání, koupání, táborová pouť, soutěže o ceny, hry na hřištích a v lese. Celý program je pečlivě připravován již dlouho před samotným letním táborem.

Večerní program:

Po večeři na děti čekají diskotéky s DJ´s a světelnými efekty, volba Miss a Missáka, karaoke show, Burza, SuperStar, hry jako pustý ostrov, pošťácká, živé člověče nezlob se, soutěže mezi oddíly, nebo také táborák s opékáním buřtů.

Letní dětský tábor - Táborák Volba Miss
Hledá se talent Diskotéka

Ostatní program na letním táboře:

Pro zpestření pobytu na táboře je připraven celodenní výlet.

Telč Vrškamýk strakonice

Speciálním programem letního tábora je noční bojová hra, střelba ze vzduchovek a zajímavá návštěva (v loňských letech náš tábor navštívila policie, záchranáři, airsoft, hudební divadélko Vanda a Standa, šermíři z SHS Fortis, ekologický program z EKO-KOM, sokolník s dravci, pyrotechnická jednotka).

sermyri sermyri Letní dětský tábor - záchranáři
Vanda a Standa Letní dětský tábor - Hasiči airsoft

Zdravotní dohled na táboře:

Zdravotníci

Na letním táboře máme vlastní táborové zdravotníky. Dohlíží na pravidelné braní léků, které rodiče předají zdravotníkům při odjezdu na tábor. Dále se starají o dítě v případě nevolnosti, zranění či nemoci. V případě vážnější změny zdravotního stavu dítěte, dáváme rodičům telefonicky vědět. Na konci letního tábora dítě dostane tzv. zdravotní kartu, kde je přesný záznam o jakékoliv návštěvě zdravotníka nebo zda dítě mělo klíště.

Interaktivní deníček z tábora:

táborový deníček

Na našich internetových stránkách je v průběhu letního tábora spuštěn  táborový  deníček.  Každé  dopoledne vkládáme aktuální fotky z předešlého dne a krátké vyprávění o tom, co jsme všechno prožili. Rodiče tak mohou pravidelně sledovat dění na letním táboře.

Film z letního tábora:

Po skončení letního tábora je sestříhaný krátký film.