Děti jsou na letním táboře podle věku rozděleny do smíšených oddílů, které mají na starosti konkrétní táboroví vedoucí a praktikanti (u nejmenších dětí). V oddíle je průměrně 15 – 18 dětí. 

Na našich táborech dbáme na celodenním programu od rána až do večera. Samozřejmě děti mají osobní volna na odpočinek, viz. režim dne.

Táborový den je rozdělen do několika částí:

Dopolední program letního tábora:

Děti se během každého táborového dopoledne, od nástupu do oběda, účastní tematických workshopů. Děti mají na výběr z několika zájmových workshopů, jako je tanec, sport, zálesáctví, kreativní tvoření, youtuber. Jednotlivá nabídka workshopů se liší u každého turnusu na základě obsazení vedoucími. Na začátku tábora a v samotném průběhu si děti společně s oddílovým vedoucí skládají svůj program workshopů. Mohou jich tedy během tábora vystřídat několik nebo se více věnovat jednomu.

Tanec – ať již tanec, zumba, aerobik je dynamická aktivita za doprovodu rytmické hudby. U dívek velice oblíbený workshop, který probíhá po celou dobu tábora. Je typický svojí hravostí, tanečními kroky, pohybem, který baví. To co se naučí, předvádějí na na závěrečné táborové diskotéce.
Sport – je veden z větší části formou kolektivních her jako volejbal, přehazovaná, fotbal, nohejbal, basketbal, překážkové dráhy, badminton, ringo, vyvolávaná, ping-pong, petangue, badminton, freesbee. Děti si na táboře mohou vyzkoušet netradiční sporty jako Kin-ball, krigby, softball, balance desk, slackline, olympiádu.
Zálesáctví – v okolí táborů jsou překrásné lesy, jejichž prostředí je pro tento záměr ideální. Děti s vedoucími hrají oblíbenou hru na stopovanou, učí se základům první pomoci, poznávají stopy lesních zvířat, staví oblíbené domečky či lesní skrýše, učí se rozeznávat světové strany, uzle, morseovku a také vaří čaj z lesních plodů nebo polévku. Během workshopu se také učí typy ohňů a samotné táboráky připravují.
Kreativní tvoření – děti si zkouší různé techniky malování, modelování, vyrábějí koláže z různorodých materiálů, šperky z korálků, voňavé mýdla, bylinkové pytlíčky, batiky, pletou náramky na ruku. Na závěr probíhá vždy výstavka prací a děti si výtvory odvážejí domů.
Youtuber mediální workshop u kterého děti předvádí svůj komunikační um. Rozvíjejí moderování, reportáž a osobitý projev. Učí se, co do média patří a co vůbec ne. Jaké jsou zásady zveřejňování, pohybu na internetu a co tam rozhodně nepatří. Workshop je založen více na komunikaci, u počítače ohledně stříhání videí tráví minimálně času.

Odpolední program:

Po poledním klidu je pro děti připraven zábavný program jako celotáborová hra Vikingové, který děti provází celým letním táborem. Dále to jsou oddílová klání, koupání, táborová pouť, soutěže o ceny, Xdance, burza, hry na hřištích a v lese. Celý program je pečlivě připravován již dlouho před samotným letním táborem.
 

Večerní program:

Po večeři jsou pro děti přichystané oblíbené diskotéky s DJ´s a světelnými efekty, táborák s opékáním a zpíváním, hry jako pustý ostro, pošťácká, galavečer, volba Miss a Missáka, karaoke show, SuperStar, živé člověče nezlob se, soutěže mezi oddíly a mnoho dalších.

Ostatní program na letním táboře:

Pro zpestření pobytu na táboře je vždy připraven celodenní výlet.

Telč Vrškamýk strakonice

Speciálním programem letního tábora je noční bojová hra, střelba ze vzduchovek/z luku a zajímavá návštěva (v loňských letech náš tábor navštívila policie, záchranáři, airsoft, hudební divadélko Vanda a Standa, šermíři z SHS Fortis, bubeníci, ekologický program z EKO-KOM, sokolník s dravci, pyrotechnická jednotka).

sermyri Letní dětský tábor - záchranáři