Letní tábory 2013

letní dětský tábor - o táboře - děti

Děti jsou na letním táboře podle věku rozděleny do smíšených oddílů, které mají na starosti konkrétní táboroví vedoucí a praktikanti (u nejmenších dětí). V oddíle je průměrně 12 – 15 dětí. Snažíme se o letní tábor s individuálním přístupem, kde víme o každém dítěti, jeho potřebách a pocitech.

Táborový den je rozdělen do několika částí:

Dopolední program:

Děti se během každého táborového dopoledne účastní kroužků, které si již předem vybraly v přihlášce. Každý kroužek je rozdělen podle věku dětí a tomu je také přizpůsoben jeho program. Výběr je z těchto kroužků:

letní dětský tábor - o táboře - aerobikAerobik – rozdělený na mladší a starší dívky. Kroužek je rozdělen podle pokročilosti dětí. Začátečníci se naučí základní kroky a jejich názvosloví, pokročilý se zdokonalí, nacvičí aerobní sestavy.To co se naučily předvedou na závěrečné táborové diskotéce.
Letní dětský tábor -ZumbaZumba – je dynamická fitness aktivita kombinující posilovací cviky s tanečními kroky za doprovodu rytmické latinsko-americké hudby. Zumba je velkým hiterm, typická svojí hravostí, choreografie reaguje precizně na hudbu. S novou hudební pasáží se objevuje nový taneční krok.
Letní dětský tábor - sportSport – je veden z větší části formou kolektivních her jako volejbal, přehazovaná, fotbal, nohejbal, softbal, krigby, vyvolávaná, ping-pong, petangue, badminton, freesbee a mnoho dalších.
Letní dětský tábor - zálesáctvíZálesáctví – v okolí táborů jsou překrásné lesy, jejichž prostředí je pro tento kroužek ideální. Děti si zahrají oblíbenou hru na stopovanou, naučí se základům první pomoci, budou poznávat stopy lesních zvířat, stavět lesní skrýše, učit se rozeznávat světové strany, uzle, morseovku a také vařit čaj z lesních plodů. Kroužek vhodný pro chlapce i dívky.
Letní dětský tábor - stolní hryKroužek stolních her stolní společenské hry nejsou jen „prší“ či „člověče nezlob se“. Existuje mnoho jiných zábavnějších her. Pomáhají rozvíjet logické myšlení, nutí k rychlým rozhodnutím. Týmové hry učí děti spolupracovat, nemyslet jen na sebe. Vedení týmu je mnohdy novou zkušeností, kterou si děti v každodenním životě moc nevyzkouší …
Letní dětský tábor - výtvarkaKroužek výtvarných činností – děti si vyzkouší různé techniky malování, modelování, budou vyrábět koláže, šperky z korálků, plést náramky na ruku. Na závěr tábora bude uspořádána výstavka nejlepších prací a děti si je mohou odvést domů.

Odpolední program:

Celotáborová hra LoraxPo poledním klidu je pro děti připraven zábavný program jako celotáborová hra podle animovaného filmu LORAX, který děti provází celým letním táborem. Dále  to jsou oddílová klání, koupání, táborová pouť, soutěže o ceny, hry na hřištích a v lese. Celý program je pečlivě připravován již dlouho před samotným letním táborem.

Večerní program:

Po večeři na děti čekají diskotéky s DJ´s a světelnými efekty, volba Miss a Missáka, karaoke show, Burza, SuperStar, hry jako pustý ostrov, pošťácká, živé člověče nezlob se, soutěže mezi oddíly, nebo také táborák s opékáním buřtů.

Letní dětský tábor - Táborák Volba Miss
Hledá se talent Diskotéka

Ostatní program na letním táboře:

Pro zpestření pobytu na táboře je připraven celodenní výlet.

Telč Vrškamýk strakonice

Speciálním programem letního tábora je noční bojová hra, střelba ze vzduchovek a zajímavá návštěva (v loňských letech náš tábor navštívila policie, záchranáři, airsoft, hudební divadélko Vanda a Standa, šermíři z SHS Fortis, ekologický program z EKO-KOM, sokolník s dravci, pyrotechnická jednotka).

sermyri sermyri Letní dětský tábor - záchranáři
Vanda a Standa Letní dětský tábor - Hasiči airsoft

Zdravotní dohled na táboře:

Zdravotníci

Na letním táboře máme vlastní táborové zdravotníky. Dohlíží na pravidelné braní léků, které rodiče předají zdravotníkům při odjezdu na tábor. Dále se starají o dítě v případě nevolnosti, zranění či nemoci. V případě vážnější změny zdravotního stavu dítěte, dáváme rodičům telefonicky vědět. Na konci letního tábora dítě dostane tzv. zdravotní kartu, kde je přesný záznam o jakékoliv návštěvě zdravotníka nebo zda dítě mělo klíště.

Interaktivní deníček z tábora:

táborový deníček

Na našich internetových stránkách je v průběhu letního tábora spuštěn  táborový  deníček.  Každé  dopoledne vkládáme aktuální fotky z předešlého dne a krátké vyprávění o tom, co jsme všechno prožili. Rodiče tak mohou pravidelně sledovat dění na letním táboře.

DVD film z letního tábora:

Po skončení letního tábora je možné si objednat DVD film, který je jedinečnou památkou na prožitý letní tábor. Objednat si je můžete při příjezdu z tábora, telefonicky nebo mailem za symbolickou cenu.


Příměstské tábory 2013 v Praze

Příměstský tábor je vhodným řešením volného času dětí, které o prázdninách zůstaly v Praze, nechtějí „sedět“ doma a nudit se. Vedoucí se s dětmi během celého týdne schází ráno a navečer je zas předají zpět rodičům. Takže děti jsou přes noc doma. Tento tábor je vhodný i pro děti nesmělé, které nevědí, zda by klasický tábor zvládly.

Program týdenních táborů se liší (kokrétní programy pro příměstské tábory 2013, budou zde ještě upřesněny). V plánu jsou:                        
– Terárium Praha
– Koupaliště/bazén
– Muzeum strašidel
– Kino/divadlo/festival
– Adventure minigolf
– Celodenní výlet Beroun
– Pod hladinou Vltavy
– Hry v klubovně a na hřišti
Příměstský tábor Kazimírka

Jak tábor probíhá:

Děti jsou rozděleny do skupin podle věku, v jedné skupině je cca 15 dětí a dva vedoucí našeho sdružení. Sraz dětí s vedoucími každý den v 8 hod. Čas převzetí dětí zpět v 17 hod. tamtéž.

Co s sebou:

dle věku jízdenky na každý den, oblečení dle počasí, batoh, pití, svačinu, oběd (který je možno konzumovat na výletě), propisku, blok, kapesné, kartičku pojištěnce.

Primestky-tabor-dopravni-hriste Primestsky-tabor-aquapark primestsky-tabor-kremylek-a-vochomurka

Přihlášení:
• Přihlásit se můžete na celý příměstský tábor
• Přihlásit se také můžete na jednotlivé dny

Přihlášku najdete v sekci Ke stažení

Tábor také pro děti s celiakií. Očanské sdružení Celiakie a já se stalo partnerem našich příměstských táborů . Jelikož účast dětí s diagnózou celiakie je na podobných projektech omezena díky nutnosti speciálního stravovacího režimu, rozhodli jsme se umožnit těmto dětem pobytv příměstských táborech díky organizaci speciálního školení, kterým procházejí všichni táboroví vedoucí. Ti pak zajistí, aby dítě nekonzumovalo během dne nic, co by mu mohlo uškodit. www.celiakieaja.cz


Zimní tábory

 

Dopolední program:

Děti každé dopoledne lyžují. První den jsou rozděleny do několika družstev dle pokročilosti. Program lyžování  začíná rozcvičkou. Všichni lyžaři si osvojují či procvičují lyžařské dovednosti od správného vybavení lyžaře, bezpečnosti na sjezdovkách, pravidla FIS, otáčení na místě, vstávání na svahu, až po samotnou jízdu na lyžích a zvládnutí techniky.

Lyžování na zimním táboře Kazimírka
Zimní tábor KazimírkaLyžování na sjezdovkách je hlavně formou her a úkolů, nikoliv formou volného sjíždění.
Lyžujeme hlavně v Příchovicích u Čápa, kde jsou jen „modré“ sjezdovky s velkým přehledem.Nelyžaři mají program v klubovně s vedoucím. Hrají hry, soutěže, také deskové hry.

Odpolední program:

Po poledním klidu je pro děti připraven program hlavně venku. Bobuje se, hrají se hry ve spřeženích, týmech, staví se sněhuláci, iglů, soutěží na sněhu.

Hry na zimním táboře Kazimírka Zimní tábor Kazimírka Zimní tábor Kazimírka

Večerní program:

Po večeři na děti čekají zábavné hry v klubovně pro jednotlivce i týmy, promítání, černé historky, živé člověče nezlob se a tradiční karneval.

Zimní tábor Kazimírka Zimní tábor Kazimírka Karrneval na zimním táboře Kazimírka

Zdravotní dohled na táboře:

Na zimním táboře je zdravotník. Dohlíží na pravidelné braní léků, které rodiče předají zdravotníkům při odjezdu na tábor. Dále se starají o dítě v případě nevolnosti, zranění či nemoci. V případě vážnější změny zdravotního stavu dítěte, dáváme rodičům telefonicky vědět. Na konci letního tábora dítě dostane tzv. zdravotní kartu, kde je přesný záznam o jakékoliv návštěvě zdravotníka nebo zda dítě mělo klíště.


Podzimní tábor

Děti se mohou těšit na sportovní zápolení, hry v klubovně, v lese i na hřišti, tvoření halloweenských dýní s večerní lampionovou procházkou, táborák s opékáním buřtů a hlavně na oblíbenou tradiční  DRAKIÁDU.

dsc_0015 dsc_0150 dsc_0173