Za těch mnoho let, co organizace funguje spolupracovalo s námi mnoho praktikantů, vedoucích, zdravotníků, programových vedoucích a dalších dobrovolníků. Mnoho z těchto lidí bylo a je významným článkem Kazimírky. Působili u nás řadu let někteří studují v zahraničí a u většiny jsou studentská léta pryč, přišly pracovní povinnosti, dovolené je málo a také si i založili vlastní rodiny. Rádi je potkáváme na akcích či nás sami přijedou na táboře navštívit. Určitě jim patří velké DÉKUJEME.

Čestný člen
Petr Liška
PetrVystudoval ČVUT, fakultu elektrotechnickou a následně personální. Zálibou nadevše je sport, hlavně volejbal a škola. Petr byl dlouholetým členem vedení a spolutvůrcem mnoha her. Každé prázdniny strávil na táboře, nejdříve jako dětský účastník, později jako vedoucí a zástupce hlavní vedoucí na táboře Kazimírka. Zajišťoval táborové diskotéky, sportovní a zábavné akce. "Petra si opravdu vážíme za jeho práci v organizaci. Stále plný optimismu, dokáže vždy rozesmát."
Čestný člen
Hanka Hošková, nyní Střeštíková
hana_hoskova Hanka vystudovala právnickou fakultu na Karlově univerzitě a pracovala na Ministerstvu vnitra. Vdala se za programáka Jardu a mají několikaměsíční holčičku Emičku. S Kazimírkou byla téměř od samého počátku jako oddílová vedoucí, spoluorganizovala celotáborovou činnost a účastnila se většiny akcí, výletů i zimních táborů. Hani, děkujeme !
Čestný člen
Jaroslav Střeštík
jarda_srestikVystudoval Karlovu univerzitu, pedagogickou fakultu - učitelství pro mateřské školy. Ve volném čase se věnuje sportu, hudbě a hře na hudební nástroje, jako je třeba kytara, která nechyběla u žádného táboráku. Nyní pracuje jako učitel v mateřské škole a vychovává dcerku. Jedno z celkového životního naplnění je pro Jardu práce s dětmi. Chce předat něco dál. Má radost z oboustranné spolupráce. Je zodpovědný, spolehlivý, veselý, společenský a hlavně člověk na správném místě. S Kazimírkou jezdil jako programový vedoucí na letní tábory, instruktor na zimní tábory a složil i nahrál hymnu Kazimírky. Jardovi patří od nás velké díky.
Čestný člen
Ondřej Dušek
MartinaNyní pracuje v automobilovém průmyslu. Ve volném čase se nejraději věnuje fotbalu a airsoftu.   Na tábory jezdil dlouho, několik let s Kazimírkou. Na starosti měl nejstarší oddíl a kroužek zálesátví starších dětí. "Ondra patří mezi lidi, které nic nerozhází, což u starších dětí potřebuje. Nemá rád lež a nudle s mákem."
Čestný člen
MUDr. Štěpán Sulek
ŠtěpánŠtěpán působil jako lékař na dětské klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici. V rámci postgraduálního studia se věnoval poruchám příjmu potravy. Absolvoval mnoho stáží v zahraničí, podílel se na koncepci výuky na 1.lékařské fakultě. Nyní pracuje v německé nemocnici. Jako táborový zdravotník jezdil s Kazimírkou několik let na letní tábory. Zkušenosti má i s dětmi s handicapem. "Štěpán není jen profesionálním zdravotníkem, ale aktivním účastníkem všech her a scének. Zvláště noční bojovky probíhaly pod jeho dohledem. Jeho nadšení je ohromné."
Čestný člen
Ladislav Pospíšil
Laďa Laďa vystudoval stavební fakultu na ČVUT, nyní pracuje ve stavební firmě a je otcem chlapečka jménem Pepa. Má velkou praxi jako oddílový vedoucí. S Kazimírkou jezdil dlouho, ale jeho pracovní povinnosti mu již nedovolý se věnovat táborům.
Čestný člen
Václav Mašek
VašekVašek již několik let cestuje po světě a věnuje se hře na basovou kytaru v kapele. Na tábory jezdil jako dítě od samého počátku Kazimírky, dále byl jako praktikant a oddílový vedoucí "Vaška známe jako dětského účastníka našich táborů. Vždycky je zodpovědný, rád pomůže a umí si udělat legraci i sám ze sebe. Je držitelem titulu Missák Kazimírka 2006. Jako praktikant i jako vedoucí se velice osvědčil".
Čestný člen
Petra Hrochová, nyní Černohorská
petra_hrochova Vystudovala České vysoké učení technické a nyní je již plně zaměstnána. Na jaře 2015 si vzala Martina Černohorského, který také s námi jezdil jako oddílový vedoucí Petra je úžasná osoba s citem pro rukodělnou činnost. Na táboře měla nejen skvělé hry, ale i výrobky, které si děti odvezly z výtvarného kroužku. Petra s Martinem nám na táborech každé ráno hráli krásné budíčky na saxafony. Ve svém volném čase se věnuje hře na saxofon, kterým budí děti na táboře. Dalším zájmem je rukodělná činnost, ve které je strašně šikovná.
Čestný člen
Jolana Hrochová
Hanka Jolana studuje Stavební fakultu ČVUT, architekturu a je zaměstnána. Ve svém volném čase hraje na klarinet, který nechyběl u táboráků. Na tábory s námi jezdila jako praktikantka a řadu let jako vedoucí. Starší dívky si ji mohou pamatovat z 1.turnusu a Zumby.
Čestný člen
Kristýna Pekárková
Hanka Týna vystudovala Střední zdravotnickou školu v Ústí nad Labem a nyní dálkově studuje na Jihočeské Univerzitě Ochranu veřejného zdraví. Již několik let pracuje na odboru hygieny dětí a mládeže. S Kazimírkou jezdila nejdříve jako zdravotnice, později jako vedoucí starší i malých dětí. Kristýnu krom v práci můžeme potkat s knížkou v ruce. Také je hlavním hlasem v natočené hymně Kazimírky.
Čestný člen
Šárka Kočová, nyní Fofová
sarka_kocova Šárka vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. Nyní pracuje ve společnosti zabývající se biotechnologií. Je čerstvě vdaná a očekává prvního potomka. Na tábory jezdila jako oddílová vedoucí starších dětí, které ji měly moc rády. Měla přirozenou autoritu a smysl pro hravost a přírodu. Zároveň vedla kroužek zumby pro nejstarší.
Čestný člen
Karolína Krejčová
karolina_krejcova Karolína kombinuje studium na vysoké škole ekonomické, mezinárodní vztahy a zaměstnání v mezinárodní firmě. Na tábory s námi jezdila jako oddílová vedoucí 7 let, nejen na letní i zimní. Několik let působila i jako recepční v dětském klubu Letnice, které Kazimírka provozuje a také na příměstském táboře.
Čestný člen
Martin Černohorský
martin_cernohorsky   Vystududoval fakultu stavební na ČVUT. Nyní je již ženatý s Petrou Hrochovou. Ve volném čase nejraději hraje na saxofon, kterým nám na táborech zpestřoval táborové dění a každodenní budíčky. S dětmi si vždy rozumněl a stále něco vymýšlel.  
Čestný člen
Zdeněk Kužel
zdenek_kuzel   Vystudoval sps stavební a v současné době pracuje v oboru marketing a reklama. Zdeňěk byl členem týmu a programový vedoucí. Zasloužil se o mnoho pokroků a zajímavostí v organizaci. Občas, když mu vytíženost dovolí, se za námi přijede podívat  
Oddílový vedoucí
Jiří Harašim
jiri_harasim   Ukončil studia informatiky na MFF UK v Praze a musí se věnovat pracovním povinnostem. Jirka na táborech patřil za velkého sporťáka a za nezapomenutelnou kytaru u táboráku.  
Oddílová vedoucí
Lucka Komárková
lucka_komarkova   Je studenkou Vysoké školy ekonomické v Praze oboru Management a nyní studuje v zahraničí. Celý život sportuje, již deset let hraje závodně volejbal a v posledních letech se věnuje také Irským tancům, mezi další zájmy patří četba, divadlo, filmy a hra na kytaru. Na táboře byla oddílačka jak starších, tak menších dětí.
Oddílová vedoucí
Klára Melounova

klara_melounova Klára ukončila studium biologii na přírodovědecké fakultě v Praze. Ráda pracuje s dětmi a to nejlépe na čerstvém vzduchu v přírodě. Od malička tráví prázdniny na táborech pod stanem. Je instruktorkou první pomoci. Na táborech měla vždy skvěle zpracovaný oddílový program a vždy byla do všeho zapálená. S Kazimírkou jezdila na letní a zimní tábory. Vedla také příměstské tábory v Praze.

Oddílová vedoucí
Zuzana Schwarzová
zuzana_schwarzova   Zuzka ukončila studium na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Učitelství pro mateřské školy a je nyní zaměstnána v mateřské škole. Nyní již i vdaná. Zuzka měla na táboře na starosti ty nejmenší děti, o které se uměla náležitě postarat.  
Oddílová vedoucí
Monika Pincová

monika_pincova   Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu ČZU a nyní je již zaměstnána Moniku mohly děti potkat hlavně na zimních táborech, vzhledem k její velké zálibě lyžování, na které vlastní instruktorskou licenci. Působila také jako recepční v dětském klubu Letnice a na příměstských táborech v Praze.  

Oddílový vedoucí
Vítek Pavlík

vit_pavlik   Vítek ukončil studium ekonomiky na ČZU v Praze. Hraje na saxofon v orchestru a vzhledem k oblibě v lyžování jezdil s Kazimírkou na zimní tábory. Vítka jste mohli potkat i na příměstských táborech.  

Zdravotnice
Petra Šustová
petra_sustova Vystudovala diplomovanou všeobecnou zdravotní sestru na VOŠ SŘMR (Suverénního řádu máltézských rytířů). Pracovala v kojeneckém ústavu a nyní je maminkou několikaměsíčního chlapečka. Na letní tábory jsem jezdila jako zdravotnice.  
Praktikantka
Jolana Daňhelová
jolana_danhelova Studuje Střední zdravotnickou školu v Českých Budějovicích, obor Laboratorní asistent. Mezi zájmy patří četba, filmy, přátelé a sport. Nejraději hraje míčové hry, nejoblíbenější je basketbal a volejbal. Občas zajde i do fitness na bodystyling. Na tábory s námi jezdila jako praktikantka.
Oddílová vedoucí
Šárka Hykešová
sarka_hykesova   Šárka studuje medicínu v Praze. Táborů Kazimírka se účastnila od mala. Následně u nás působila jako praktikantka a oddílová vedoucí.  
Vedoucí
Jiří Strejc
jirka_strej   Studuje vysokou školu technickou. Mezi Jirkovi koníčky patří hlavně čundry a cestování po celém světě. S Kazimírkou byl na letním táboře jako praktikant u malých dětí i jako oddílový vedoucí.
Oddílová vedoucí
Katka Rucklová
katka_rucklova Odmaturovala na střední odborné škole se zaměřením na sociálněsprávní činnost a nyní již pracuje. Na tábory jezdila od 8 do 14 let s Kazimírkou, na kterou má úžasné vzpomínky a velice ráda se vrací zpátky. Jezdila na letní tábory jako praktikantka a jako oddílová vedoucí.
Oddílová vedoucí
Veronika Vejvodová
veronika_vejvodova Studuje na vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně obor Učitelství pro mateřské školy. Nyní je na stejné škole v prvním ročníku Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika. O prázdninách si rozšiřuje již své jazykové znalosti v zahraničí. Na tábory jezdí od svých 10 let a od 20 let jako oddílová vedoucí. Práce s dětmi jí velice baví...Nejkrásnější je dětská bezprostřednost.
Zdravotnice
Jana Horázná
janina_horazna Vystudovala 1.lékařskou fakultu UK v Praze, šest let je ošetřovatelkou na interním oddělení. Nyní ji můžete potkat již jako lékařku v Berounské nemocnici. Hlavní zálibou ve volném čase je sport jako volejbal, basketbal a cyklistika. Je hudebně nadaná, hraje na kytaru a v bigbandu na saxofon. Každým rokem jezdila jako účastník na soustředění a tábory, s Kazimírkou jako zdravotnice. K dětem je velmi citlivá a empatická.
Oddílová vedoucí
Zuzana Světlíková
zuzka_svetlikova Vystudovala právnickou faktultu na univerzitě Karlově, pracovala v advokátní kanceláři a nyní je maminkou Vojtíška. Na tábory jezdila jako dítě každý rok a zůstala u toho i jako vedoucí. Několik let jezdila jako oddílová vedoucí dětí školního věku.
Praktikant
Jakub Trčka
jakub_trcka   Studuje na Střední průmyslové škole stavební, na škole ho nejvíce baví tělocvik a informatika. Ve volném čase se věnuje potápění, baví ho také plavání a kolektivní sporty. Táborů se účastnil již jako dítě, poslední tři roky s Kazimírkou, naposledy v roce 2010 ještě v nejstarším oddíle a pak již jako praktikant.