Vedení letních pobytových táborů 2021

  Hlavní vedoucí Zástupce hlavní vedoucí Programový vedoucí
1.turnus

Lenka Kubištová

Jiří Kubišta 

David Kundrát 

2.turnus

Lenka Kubištová

Lenka Rozporková 

Gabriela Kutišová 

3.turnus

Lenka Kubištová

Gabriela Kutišová 

David Kundrát 

 

 

Hlavní vedoucí letního minitábora pro rodiče s dětmi 2021 
1. turnus 2. turnus 3. turnus 4. turnus 5. turnus
Gabriela Kutišová
Jiří Kubišta
Jiří Kubišta
Gabriela Kutišová
Jiří Kubišta

 

Hlavní vedoucí Můj první tábor 2021
1. turnus 2. turnus 3. turnus 4. turnus 5. turnus
Lenka Rozporková
Petra Šustová
Petra Šustová
Lenka Kubištová
Lenka Kubištová