Časté dotazy

Pobytové tábory

Kdy se spouští přihlašování na letní tábory a zimní tábory?
Přihlašování na zimní pobytové tábory spouštíme většinou v září, letní pobytové tábory se vyhlašují v lednu. Rodičům dětí, které s námi již byly, se před samotným zveřejněním na webových stránkách zasílá informační e-mail. Nový zájemci svůj zájem mohou předběžně vyplnit na webových stránkách u jednotlivých typů tábora.

Mohu sledovat aktuální dění na táboře?
Aktuální dění je možné sledovat na naší facebookové stránce nebo instagramu. Jednotlivé turnusy doporučujeme sledovat prostřednictvím jednotlivých stránek pro dané turnusy. Snažíme se přidávat fotky a informace tak často, jak nám to signál na táboře dovolí.

Letní tábory 1. turnus   Zimní tábory 1. turnus
  2. turnus     2. turnus
  3. turnus      

Co sbalit na tábor?
Doporučený seznam věcí na letní pobytový tábor je možno najít na tomto odkazu.

Co je potřeba k odjezdu na tábor?
Při odjezdu je potřeba vedoucímu u autobusu odevzdat všechny nutné dokumenty. Jedná se o lékařské potvrzení, Prohlášení rodičů(bezinfekčnost), kartičku pojištěnce, užívané léky a případně kapesné. Bez doložení příslušných dokumentů není možné dítě na tábor přijmout.

Můžu přihlásit na dvoutýdenní tábor pětileté dítě?
Ano, je to možné. Doporučujeme objektivní zvážení, zda je dítě psychicky a fyzicky připraveno na pobyt mimo rodinu. Zároveň je důležité, aby dítě zvládalo sebeobsluhu, hlavně na WC.

Je možnost společného umístění dětí do oddílu/chatek?
Naší prioritou je, aby děti byly společně podle přání. Tuto skutečnost je potřeba uvést do přihlášky. Při rozdělování do oddílů/chatek bereme ohled na věk dětí. Chatky jsou rozdělené podle pohlaví (dívčí nebo chlapecké), nelze ubytovávat kamarádku s kamarádem dohromady. Oddíly jsou smíšené. Maximální věkový rozdíl v oddíle doporučujeme do 3 let. V případě většího věkového rozdílu je starší kamarád/sourozenec zařazen do oddílu odpovídajícího věku mladšího dítěte. V případě přání mohou být sourozenci ubytováni na společné chatce, ale každý v oddíle se stejnými vrstevníky.

Je možnost úpravy stravy? (bezlepková, bezlaktózová, vegetariánská…)
V některých střediscích jsou tyto úpravy možné. Je potřeba se domluvit předem, před samotným přihlášením. Tyto úpravy stravy nejsou zahrnuty v ceně tábora.

Jak dopravit dítě na tábor?
Na všechny turnusy dětských pobytových táborů je možno využít společnou dopravu autobusem z Prahy a zpět nebo dítě přivést na tábor individuálně. Výběr dopravy se vyplňuje přímo v přihlášce na daný turnus. Při individuálně dopravě zasíláme vždy před konáním tábora přesnou adresu tábora a čas příjezdu.

Je možnost dítěti poslat na tábor dopis? Jaká je adresa?
Poštu přijímáme a odesíláme na všech turnusech pobytových táborů. Adresu naleznete u jednotlivých středisek v sekci Kam jezdíme.

Jak často se děti sprchují?
Zpravidla každý druhý den, záleží na programu a počasí. V táboře je dostatek oddělených sprch pro dívky a chlapce. Děti se většinou chodí sprchovat večer po programu.

Potřebují děti ešusy, hrníčky a příbory?
Nepotřebují. Všechny střediska mají dostatek nádobí pro všechny účastníky.

Potřebují děti spacák?
Ve většině středisek máme pro děti přichystané lůžkoviny a čisté povlečení. Do střediska Střela je třeba si vzít spacák, prostěradlo, případně polštářek.

Dítě bere pravidelně léky, je to problém?
Vůbec není. Léky pravidelně vydává kvalifikovaný zdravotník. Všechny léky je ale potřeba při odjezdu na tábor zdravotníkovi odevzdat.

Jak velké kapesné mám dát dítěti na tábor?
Výše kapesného je individuální. Kapesné dítě může využít na zakoupení dobrot v kiosku, na celodenním výletě a na zakoupení táborových fotografií. Kapesné je možno si uložit u vedoucího.

Mohu použít lékařské potvrzení ze školy v přírodě?
Ano, potvrzení je platné dva roky od data vydání lékařem, v případě že se nic ve zdravotním stavu dítěte nezměnilo. Je však důležité zkontrolovat, že obsahuje stejné náležitosti jako náš formulář Posudku o zdravotní způsobilosti. Obzvláště se jedná o náležitosti, že je dítě způsobilé se zúčastnit zotavovací akce a že je očkované.
Např. v lékařských potvrzeních pro zájmové nebo sportovní kroužky chybí údaj o očkování, který je podle zákona nezbytný. Pokud by tento údaj chyběl je třeba si nechat potvrdit správný formulář. Bez lékařského potvrzení se dítě nemůže tábora zúčastnit.

Mám kopii lékařského potvrzení (posudku o zdravotní způsobilosti), potřebuji originál?
Posudek po skončení tábora odevzdáváme zpět, posudek si nenecháváme. Dítě jej dostane poslední odjezdový den do batohu/kufru.
Je možné odevzdat kopii, ale rodič musí mít u sebe platný originál, který si hygienická stanice může dodatečně vyžádat.

Mám dát dítěti mobilní telefon?
Telefony nejsou na táborech povoleny. Zdůvodnění najdete zde.

Mohu své dítě na táboře navštívit? 
Návštěvy na táboře nedoporučujeme. Obzvláště v této době, kdy jsme vůbec rádi, že se tábory mohou konat. Jakékoliv nákaza může zapříčinit ukončení tábora.
Jestliže přesto chcete navštívit vaše dítě, oznamte to předem telefonicky hlavnímu vedoucímu! Po příjezdu vás žádáme, abyste nevstupovali do tábořiště.

Co když dítě onemocní Covid-19 nebo bude mít nařízenou karanténu, případně se tábor zruší?

V případě nařízení vlády, plošného uzavření ubytovacích zařízení nebo zakázání zotavovacích akcí v celé ČR (tzv.vyšší moc), se přihlášeným platby vracejí v plné výši. V případě onemocnění Covid-19 nebo nařízené karantény/izolace KHS z důvodu kontaktu přihlášeného s nakaženým Covid-19 se postupuje podle Všeobecných podmínek. Pro případ nemoci je možné si sjednat pojištění storna – odkaz na formulář najdete také v přihlášce. Dětské tábory neboli zotavovací akce se řídí aktuálními vládními opatřeními v době pobytu. Nesplnění podmínek pro účast na zotavovací akci, určené vládním nařízením, nezakládá nárok přihlášeného na vrácení platby, postupuje se podle data stornování tábora a Všeobecných podmínek.

Jak vybrat správné lyže a vybavení na zimní tábor?
Doporučení a tipy k nalezení zde.

Jak vybrat zimní tábor?
Pokud vaše dítko na zimním táboře ještě nebylo a nevíte, co očekávat, projděte si zde.

 

Minitábory pro rodiče s dětmi

Kdy se spouští přihlašování na podzimní, zimní a letní pobyty?
Podzimní pobyty pro tatínky s dětmi bývají otevřeny v průběhu září, zimní v průběhu října. Přihlašování na letní pobyty otevíráme v lednu. Rodinám, kteří s námi již byly, se před samotným zveřejněním na webových stránkách zasílá informační e-mail. Nový zájemci svůj zájem mohou předběžně vyplnit na webových stránkách u jednotlivých typů tábora.

Jak je to ohledně podmínek ubytování nebo zrušení minitábora z důvodu Covid-19

V případě nařízení vlády, plošného uzavření ubytovacích zařízení v celé ČR (tzv.vyšší moc), se přihlášeným platby vracejí v plné výši. V případě onemocnění Covid-19 nebo nařízené karantény/izolace KHS z důvodu kontaktu přihlášeného s nakaženým Covid-19 se postupuje podle Všeobecných podmínek. Pro případ nemoci je možné si sjednat pojištění storna – odkaz na formulář najdete také v přihlášce. Ubytování se řídí aktuálními vládními opatřeními v době pobytu. Nesplnění podmínek pro ubytování, určené vládním nařízením, nezakládá nárok přihlášeného na vrácení platby, postupuje se podle data stornování minitábora a Všeobecných podmínek.

Mohu sledovat aktuální dění na před konáním minitábora?
Aktuální dění je možné sledovat na naší facebookové stránce nebo instagramu

Potřebuji na Minitábor rodičů s dětmi lékařské potvrzení pro dítě?
Nejedná se o zotavovací akci pouze pro dítě, ale rodinou rekreaci. Dítě ani dospělý účastník na tento typ pobytu nemusí mít lékařské potvrzení. Na minitáborech je však podepsat Prohlášení o bezinfekčnosti.

Je možné si v hotelu zapůjčit dětskou postýlku?
Ve hotelu Kavka a na Žižkově boudě je možné zapůjčení postýlky. Hotely disponují pouze malým počtem, je proto potřeba si postýlku při přihlášení rezervovat.

Je možné v hotelu využít lednici či mikrovlnku na ohřívání příkrmů?
hotel Kavka – možno využít lednici na baru či v kuchyni pro uchování příkrmů či léků. Příkrmy ohřejí na požádání v kuchyni.
Horský hotel, Žižkova bouda – lednici možné využít jen pro nutné případy, příkrmy ohřejí na požádání v kuchyni.

Je možné mít na hotelu psa?
Ve všech hotelech je pobyt se psem povolen za příplatek. Není ale možné brát psa na společné vnitřní programy (výtvarné dílny, oddílový program) a do herničky, na společném programu je možné mít psa venku.
Žižkova bouda, Horský hotel, Zoja – poplatek 100 Kč/noc
Kavka – poplatek 100 Kč/pobyt
Juniorhotel Roxana – poplatek 150 Kč/den

Můj první tábor

Kdy se spouští přihlašování?
Přihlašování spouštíme v lednu. Rodičům dětí, které s námi již byly, se před samotným zveřejněním na webových stránkách zasílá informační e-mail. Nový zájemci svůj zájem mohou předběžně vyplnit na webových stránkách.

Mohu sledovat aktuální dění na táboře?
Aktuální dění je možné sledovat na naší facebookové stránce nebo instagramu. Jednotlivé turnusy doporučujeme sledovat prostřednictvím jednotlivých stránek pro dané turnusy. Snažíme se přidávat fotky a informace tak často, jak nám to signál na táboře dovolí.

Můj první tábor 1. turnus      
  2. turnus      
  3. turnus      
  4. + 5. turnus      
         

Co sbalit na tábor?
Doporučený seznam věcí na letní pobytový tábor je možno najít na tomto odkazu.

Co je potřeba k odjezdu na tábor?
Při odjezdu je potřeba vedoucímu u autobusu odevzdat všechny nutné dokumenty. Jedná se o lékařské potvrzení, Prohlášení rodičů(bezinfekčnost), kartičku pojištěnce, užívané léky a případně kapesné. Bez doložení příslušných dokumentů není možné dítě na tábor přijmout.

Je možnost společného umístění dětí do oddílu/chatek?
Naší prioritou je, aby děti byly společně podle přání. Tuto skutečnost je potřeba uvést do přihlášky. Při rozdělování do oddílů/chatek bereme ohled na věk dětí. Chatky a pokoje jsou rozdělené podle pohlaví (dívčí nebo chlapecké), nelze ubytovávat kamarádku s kamarádem dohromady. Oddíly jsou smíšené. 

Je možnost úpravy stravy? (bezlepková, bezlaktózová, vegetariánská…)
V některých střediscích jsou tyto úpravy možné. Je potřeba se domluvit předem, před samotným přihlášením.

Jak dopravit dítě na tábor?
Na všechny turnusy je možno využít společnou dopravu autobusem z Prahy a zpět nebo dítě přivést na tábor individuálně. Výběr dopravy se vyplňuje přímo v přihlášce na daný turnus. Při individuálně dopravě zasíláme vždy před konáním tábora přesnou adresu tábora a čas příjezdu.

Je možnost dítěti poslat na tábor dopis? Jaká je adresa?
Poštu přijímáme a odesíláme na všech turnusech pobytových táborů. Adresu naleznete u jednotlivých středisek v sekci Kam jezdíme.

Jak často se děti sprchují?
Zpravidla každý druhý den, záleží na programu a počasí. V táboře je dostatek oddělených sprch pro dívky a chlapce. Děti se většinou chodí sprchovat večer po programu.

Potřebují děti ešusy, hrníčky a příbory?
Nepotřebují. Všechny střediska mají dostatek nádobí pro všechny účastníky.

Dítě bere pravidelně léky, je to problém?
Vůbec není. Léky pravidelně vydává kvalifikovaný zdravotník. Všechny léky je ale potřeba při odjezdu na tábor zdravotníkovi odevzdat.

Jak velké kapesné mám dát dítěti na tábor?
Výše kapesného je individuální. Kapesné dítě může využít na zakoupení dobrot v kiosku. Kapesné je možno si uložit u vedoucího.

Mohu použít lékařské potvrzení ze školy v přírodě?
Ano, potvrzení je platné dva roky od data vydání lékařem, v případě že se nic ve zdravotním stavu dítěte nezměnilo. Je však důležité zkontrolovat, že obsahuje stejné náležitosti jako náš formulář Posudku o zdravotní způsobilosti. Obzvláště se jedná o náležitosti, že je dítě způsobilé se zúčastnit zotavovací akce a že je očkované.
Např. v lékařských potvrzeních pro zájmové nebo sportovní kroužky chybí údaj o očkování, který je podle zákona nezbytný. Pokud by tento údaj chyběl je třeba si nechat potvrdit správný formulář. Bez lékařského potvrzení se dítě nemůže tábora zúčastnit.

Mám kopii lékařského potvrzení (posudku o zdravotní způsobilosti), potřebuji originál?
Posudek po skončení tábora odevzdáváme zpět, posudek si nenecháváme. Dítě jej dostane poslední odjezdový den do batohu/kufru.
Je možné odevzdat kopii, ale rodič musí mít u sebe platný originál, který si hygienická stanice může dodatečně vyžádat.

Mám dát dítěti mobilní telefon?
Telefony nejsou na táborech povoleny. Zdůvodnění najdete zde

Mohu své dítě na táboře navštívit? 
Návštěvy na táboře nedoporučujeme. Obzvláště v této době, kdy jakákoliv nákaza během tábora, může zapříčinit ukončení tábora.

Co když dítě onemocní Covid-19 nebo bude mít nařízenou karanténu, případně se tábor zruší?

V případě nařízení vlády, plošného uzavření ubytovacích zařízení nebo zakázání zotavovacích akcí v celé ČR (tzv.vyšší moc), se přihlášeným platby vracejí v plné výši. V případě onemocnění Covid-19 nebo nařízené karantény/izolace KHS z důvodu kontaktu přihlášeného s nakaženým Covid-19 se postupuje podle Všeobecných podmínek. Pro případ nemoci je možné si sjednat pojištění storna – odkaz na formulář najdete také v přihlášce. Dětské tábory neboli zotavovací akce se řídí aktuálními vládními opatřeními v době pobytu. Nesplnění podmínek pro účast na zotavovací akci, určené vládním nařízením, nezakládá nárok přihlášeného na vrácení platby, postupuje se podle data stornování tábora a Všeobecných podmínek.

Příměstské tábory

Kdy se spouští přihlašování na příměstské tábory?
Přihlašování na letní příměstské tábory se otevírá s měsíčním rozestupem po pobytových táborech (cca tedy únor/březen). Rodičům dětí, které s námi již byly, se před samotným zveřejněním na webových stránkách zasílá informační e-mail. Nový zájemci svůj zájem mohou předběžně vyplnit na webových stránkách u jednotlivých typů tábora.

Mohu sledovat aktuální dění na táboře?
Aktuální dění je možné sledovat na naší facebookové stránce nebo instagramu. Jednotlivé turnusy doporučujeme sledovat prostřednictvím speciální facebookové stránky pro příměstské tábory.

Co je potřeba k nástupu na tábor?
Při nástupu je potřeba vedoucímu odevzdat všechny nutné dokumenty. Jedná se o Prohlášení rodičů(bezinfekčnost). Bez doložení příslušných dokumentů není možné dítě na tábor přijmout.

Je možnost úpravy stravy? (bezlepková, bezlaktózová, vegetariánská…)
Většinou jsou tyto úpravy možné. Je ale potřeba se domluvit předem, před samotným přihlášením.

Co když dítě onemocní Covid-19 nebo bude mít nařízenou karanténu, případně se tábor zruší?

V případě nařízení vlády, plošného uzavření ubytovacích zařízení nebo zakázání zotavovacích akcí v celé ČR (tzv.vyšší moc), se přihlášeným platby vracejí v plné výši. V případě onemocnění Covid-19 nebo nařízené karantény/izolace KHS z důvodu kontaktu přihlášeného s nakaženým Covid-19 se postupuje podle Všeobecných podmínek. Pro případ nemoci je možné si sjednat pojištění storna – odkaz na formulář najdete také v přihlášce. Dětské tábory neboli zotavovací akce se řídí aktuálními vládními opatřeními v době pobytu. Nesplnění podmínek pro účast na zotavovací akci, určené vládním nařízením, nezakládá nárok přihlášeného na vrácení platby, postupuje se podle data stornování tábora a Všeobecných podmínek.