Časté dotazy

Kdy se spouští přihlašování na letní tábory a zimní tábory? 
Přihlašování na zimní pobytové tábory spouštíme většinou v září, letní pobytové tábory se vyhlašují v lednu. Příměstské tábory se vyhlašují většinou s měsíčním rozestupem po pobytových táborech. Rodičům dětí, které s námi již byly, se před samotným zveřejněním na webových stránkách zasílá informační e-mail. Nový zájemci svůj zájem mohou předběžně vyplnit na webových stránkách u jednotlivých typů tábora.

Mohu sledovat aktuální dění na táboře?
Aktuální dění je možné sledovat na naší facebookové stránce nebo instagramu. Jednotlivé turnusy doporučujeme sledovat prostřednictvím jednotlivých stránek pro dané turnusy. Snažíme se přidávat fotky a informace tak často, jak nám to signál na táboře dovolí.

Informace z jednotlivých turnusů můžete sledovat na následujících odkazech: 
Letní pobytové tábory Můj první tábor Zimní tábory
Letní tábor 1.turnus Můj první tábor 3. turnus Zimní tábor 1. turnus
Letní tábor 2.turnus Letní tábor 3. turnus  Zimní tábor 2. turnus
Letní tábor 3. turnus     

 

Co sbalit na tábor?
Doporučený seznam věcí na letní pobytový tábor je možno najít na tomto odkazu.

Co je potřeba k odjezdu na pobytový tábor?
Při odjezdu je potřeba vedoucímu u autobusu odevzdat všechny nutné dokumenty. Jedná se o lékařské potvrzení, Prohlášení rodičů(bezinfekčnost), kartičku pojištěnce, užívané léky a případně kapesné. Bez doložení příslušných dokumentů není možné dítě na tábor přijmout.

Kdy dostanu bližší informace k odjezdu na tábor?
Informace k odjezdu na pobytový tábor jsou posílány nejpozději 14 dní před odjezdem na tábor.

Můžu přihlásit na dvoutýdenní tábor pětileté dítě?
Ano, je to možné. Doporučujeme objektivní zvážení, zda je dítě psychicky a fyzicky připraveno na pobyt mimo rodinu. Zároveň je důležité, aby dítě zvládalo sebeobsluhu, hlavně na WC. 

Je možnost společného umístění dětí do oddílu/chatek?
Naší prioritou je, aby děti byly společně podle přání. Tuto skutečnost je potřeba uvést do přihlášky. Při rozdělování do oddílů/chatek bereme ohled na věk dětí. Chatky jsou rozdělené podle pohlaví (dívčí nebo chlapecké), nelze ubytovávat kamarádku s kamarádem dohromady. Oddíly jsou smíšené. Maximální věkový rozdíl v oddíle doporučujeme do 3 let. V případě většího věkového rozdílu je starší kamarád/sourozenec zařazen do oddílu odpovídajícího věku mladšího dítěte. V případě přání mohou být sourozenci ubytováni na společné chatce, ale každý v oddíle se stejnými vrstevníky. 

Je možnost úpravy stravy? (bezlepková, bezlaktózová, vegetariánská…)
V některých střediscích jsou tyto úpravy možné. Je potřeba se domluvit předem, před samotným přihlášením. 

Jak dopravit dítě na tábor? 
Na všechny turnusy dětských pobytových táborů je možno využít společnou dopravu autobusem z Prahy a zpět nebo dítě přivést na tábor individuálně. Výběr dopravy se vyplňuje přímo v přihlášce na daný turnus. 

Je možnost dítěti poslat na tábor dopis? Jaká je adresa? 
Poštu přijímáme a odesíláme na všech turnusech pobytových táborů. Adresu naleznete u jednotlivých středisek v sekci Kam jezdíme

Jak často se děti sprchují? 
Zpravidla každý druhý den, záleží na programu a počasí. V táboře je dostatek oddělených sprch pro dívky a chlapce. Děti se většinou chodí sprchovat večer po programu. 

Potřebují děti ešusy, hrníčky a příbory? 
Nepotřebují. Všechny střediska mají dostatek nádobí pro všechny účastníky. 

Potřebují děti spacák? 
Ve většině středisek máme pro děti přichystané lůžkoviny a čisté povlečení. Do střediska Střela je třeba si vzít spacák, prostěradlo, případně polštářek. 

Dítě bere pravidelně léky, je to problém? 
Vůbec není. Léky pravidelně vydává kvalifikovaný zdravotník. Všechny léky je ale potřeba při odjezdu na tábor zdravotníkovi odevzdat. 

Jak velké kapesné mám dát dítěti na tábor? 
Výše kapesného je individuální. Kapesné dítě může využít na zakoupení dobrot v kiosku, na celodenním výletě a na zakoupení táborových fotografií. Kapesné je možno si uložit u vedoucího.   

Mohu použít lékařské potvrzení ze školy v přírodě?
Ano, potvrzení je platné dva roky od data vydání lékařem, v případě že se nic ve zdravotním stavu dítěte nezměnilo. Je však důležité zkontrolovat, že obsahuje stejné náležitosti jako náš formulář Posudku o zdravotní způsobilosti. Obzvláště se jedná o náležitosti, že je dítě způsobilé se zúčastnit zotavovací akce a že je očkované. 
Např. v lékařských potvrzeních pro zájmové nebo sportovní kroužky chybí údaj o očkování, který je podle zákona nezbytný. Pokud by tento údaj chyběl je třeba si nechat potvrdit správný formulář. Bez lékařského potvrzení se dítě nemůže tábora zúčastnit.

Mám kopii lékařského potvrzení (posudku o zdravotní způsobilosti), potřebuji originál? 
Posudek po skončení tábora odevzdáváme zpět, posudek si nenecháváme. Dítě jej dostane poslední odjezdový den do batohu/kufru.
Je možné odevzdat kopii, ale rodič musí mít u sebe platný originál, který si hygienická stanice může dodatečně vyžádat.

Potřebuji na Minitábor rodičů s dětmi lékařské potvrzení pro dítě? 
Nejedná se o zotavovací akci pouze pro dítě, ale rodinou rekreaci. Dítě na tento typ pobytu nemusí mít lékařské potvrzení.